Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for :

  • "munkapiac" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Az Európai Unió bővítése lehetőséget teremtett a régi és új tagországok számára, hogy 2004 után a munkaerő szabad áramlásának a lehetőségeit kihasználják. Az új EU-tagországokból elindult gyors elvándorlás átrendezte az unión belüli mobilitás rendjét. A cikk az így kialakult egységes munkapiacon vizsgálja az elvándorlás alakulását, szerkezetét életkor, nem és iskolai végzettségek szerint. A megkésett magyar elvándorlás okait és sajátosságait, munkapiaci összefüggéseit nemzetközi összehasonlításban mutatja be.

Open access

A tanulmány tárgya a magyar nők munkapiaci és családi helyzetének egymással összefüggésben történő, értékszempontú elemzése. Először elhelyezzük Magyarországot a világ értéktérképén, majd a munka és a családi élet történeti változásait követjük nyomon. A jelenlegi helyzet elemzéséhez elsősorban statisztikai adatokat használunk, valamint a világérték-kutatások adatbázisát, és idézünk számos magyar kutatási eredményt. A nők munkapiaci részvétele féloldalas emancipáció jegyeit viseli magán. Egyrészt a munkapiacon még mindig meglévő negatív diszkrimináció, másrészt a nőkkel szembeni ellentmondásos elvárások miatt. Bár a nők munkaattitűdjei szinte teljességgel azonosak a férfiakéval, és az általuk betöltött állások más felelősségi szintet, más rangot, más fizetést hoznak számukra, mégis a férfiakkal azonos szintű elégedettséget fejeznek ki munkájukkal kapcsolatban. Szintén ellentmondásos helyzetet tapasztalhatunk a családi élet kapcsán: a kinyilvánított tradicionális értékek és a tapasztalt tényadatok – házasságkötések, válások, vállalt gyermekek száma – között feszülő ellentétet.

Restricted access

Nemes Nagy, J. — Németh, N. (2005): Az átmeneti és az új térszerkezet tagoló tényezői (Factors of the Transitional and New Space Structure). In: A hely és a fej, Munkapiac és regionalitás Magyarországon (The Place and the Head, Labour Market and

Restricted access

Magyar Tudomány 2011 172 717 726 Kovács K. (2009): Munkapiac, munkakörülmények és egészség

Restricted access

— Magyarország esete (The Spatial Effects of the Hungarian Highway System). In: Fazekas, K. (ed.): A hely és a fej. Munkapiac és regionalitás Magyarországon (Labour Market and Regional Development). Budapest: MTA Közgazdaságtudományi Kutató Intézet, 139

Restricted access

. Regős , G. ( 2015 ): Can Fertility be Increased with a Pension Reform? Ageing International 40 ( 2 ): 117 – 137 . Scharle , Á. ( 2017 ): “Valami van, de nem az igazi” – Hogyan lesz versenyképes és befogadó a magyar munkapiac? [“There is something

Open access