Search Results

You are looking at 1 - 10 of 63 items for :

  • "myocardialis infarctus" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

24-hour acute ST-elevation myocardial infarction intervention care unit. [A heveny szívinfarktus halálozásának alakulása Zalaegerszeg kistérségben. Az első magyarországi 24 órás ST-elevációs akut myocardialis

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A statinterápia bizonyítottan az egyik alapköve a cardiovascularis betegségek megelőzésének és kezelésének, ugyanakkor szedésük nagyon gyakran szuboptimális. Primer prevencióban ismerten magas a statint abbahagyók aránya, infarktus után ez az arány nem ismert. Célkitűzés: Az akut myocardialis infarctus után történő hazai statinszedési gyakorlat megismerése. Módszer: Az infarktus utáni halálozásra, a statin- és ezetimibadherenciára vonatkozóan az Országos Egészségpénztár 2013–2015-ös adatai alapján végeztünk retrospektív adatgyűjtést. Legalább hat hónapos terápiát alapul véve adherensnek tekintettük azokat, akiknél a gyógyszerkiváltás legalább 80%-os volt. Eredmények: Az infarktus utáni halálozás a 2013-as évet figyelembe véve az infarktus után hat hónappal 12,7% volt, egy évvel az infarktus után 16,2%, és két évvel az infarktus után 21,8%-nak adódott. Szekunder prevencióban a statinadherencia átlagosan elérte a 70%-ot. A nagy dózisú statinterápia mellett az adherencia jobb volt, mint a közepes dózisok mellett, illetve az ezetimib kombinációval (66%, illetve 38% a nagy, illetve közepes dózisok mellett). Ugyanakkor csak a betegek töredéke (3,6%) volt statin-ezetimib kombináción. Következtetések: Az első két évben a myocardialis infarctus utáni halálozás napjainkban is igen magas. A statinadherencia sokkal jobb eredményt mutatott az infarktus után, mint a primer prevencióban. Ugyanakkor a kombinációs terápia aránya még nagyon alacsony, amiből arra lehet következtetni, hogy sok betegnél nincsenek az LDL-koleszterin-értékek a céltartományon belül. Orv. Hetil., 2017, 158(12), 443–446.

Restricted access

ST elevációval járó akut myocardiális infarctus – Kardiológiai Szakmai Kollégium ajánlása. (Útmutató – klinikai irányelvek összefoglalója), 2006/2., 491–510. o. Van de Werf

Restricted access

Absztrakt

A pitvarfibrilláció ritka szövődménye a myocardialis infarctust okozó coronariaembolisatio. A szerzők egy 55 éves férfi kórtörténetét mutatják be, akinél egy évvel korábban paroxysmalis pitvarfibrilláció kíséretében coronariaembolisatiónak tartott akut myocardialis infarctus zajlott le. Egy évvel később ismételten mellkasi fájdalom, új keletű ST-eleváció és pitvarfibrilláció miatt került akut felvételre. Az első esetben a bal elülső leszálló coronariában, jelen esetben a circumflexa coronaria ágban láttak embolisatiónak megfelelő elzáródást. A transoesophagealis echokardiográfia fülcsethrombust igazolt. A pitvarfibrilláció jelen esetben is spontán megszűnt. A szerzők tudomása szerint ez az első eset, amikor pitvarfibrilláció kapcsán recidív akut myocardialis infarctus kerül leírásra. Orv. Hetil., 2016, 157(5), 191–193.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ferenc Kovács, Ibolya Kocsis, Marina Varga, Enikő Sárváry, and György Bicsák

Absztrakt

Bevezetés: A szív biomarkerei kiemelkedő szerepet kaptak az akut myocardialis infarctus diagnosztikájában. Célkitűzés: A szerzők automatizáltan mérhető szívbiomarkerek diagnosztikai hatékonyságát vizsgálták. Módszer: Mieloperoxidázt, nagy érzékenységű C-reaktív fehérjét, mioglobint, szívtípusú zsírsavkötő fehérjét, kreatinkinázt, kreatinkináz-MB-t, nagy érzékenységű troponin-I-t és -T-t mértek. Eredmények: Akut myocardialis infarctusban a leghatékonyabbnak (görbe alatti terület: 0,86; 95%-os megbízhatósági tartomány: 0,77–0,95; p<0,001) a nagy érzékenységű troponin-I bizonyult. A kritikus értéknél (0,35 ng/mL) az érzékenység 81%, a fajlagosság 74% volt. A nagy érzékenységű troponin-T, -I, a mellkasi fájdalom és az elektrokardiogram együttes értékelése különítette el legjobban az akut myocardialis infarctust az egyéb kórképektől (korrekt besorolás: 62,5% és 98,9%). Következtetések: Amíg nem áll rendelkezésre megfelelő érzékenységű és fajlagosságú szívbiomarker, addig nincs jobb módszer az akut myocardialis infarctus gyanúja esetén, mint 3–6 óra múlva újra elvégezni az elektrokardiogram- és biomarker-vizsgálatot. Orv. Hetil., 2015, 156(24), 964–971.

Open access

Infarction Community Registers. 1976. Gyárfás I.: Az akut myocardialis infarctus Dél-Pest lakosságában. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1975. Jánosi A.: Az akut myocardialis

Restricted access

Gyárfás, I.: Acute myocardial infarction in residents of South Pest. Dissertation, Hungarian Academy of Sciences. [Az akut myocardialis infarctus Dél-Pest lakosságában. Kandidátusi értekezés

Restricted access

infarct and diabetes mellitus: incidence, management and prognosis. [Myocardialis infarctus és diabetes mellitus: előfordulás, kezelés, prognózis.] Orv. Hetil., 1997, 138 (20), 1243–1247. [Hungarian] Thygesen, K

Restricted access

area of Budapest, Hungary. PhD-thesis. [Az acut myocardialis infarctus Dél-Pest lakosságában. Kandidátusi értekezés.] Budapest, 1975. [Hungarian] Gyárfás, I., Jánosi, A., Ofner, P.: Myocardial

Open access