Search Results

You are looking at 1 - 10 of 86 items for :

  • "népegészségügy" x
Clear All

Több mint tíz éve vezetek gender-kurzust a Semmelweis Egyetemen, 1998 óta vannak gender-témájú Európai Uniós pályázataink. Egészségügyi és népesedési szempontból a gender-kutatások lényege, hogy az átalakult kulturális, történelmi-tárasadalmi helyzetben hogy lehet új típusú együttműködést kialakítani nők és férfiak között, ez hogyan függ össze a testi-lelki egészségi állapottal és a demográfiai helyzettel. Fontos kérdéskör, hogy a nemi szerepek átalakulásával létrejött új helyzetben hogyan lehet megelőzni negatív népegészségügyi és népesedési következményeket. Az általunk szervezett Hungarostudy felmérésekben ezért kezdettől nagy hangsúllyal szerepeltek ezek a kérdések. A jelen gender-különszám ezekből a kutatási eredményekből nyújt részleges áttekintést. Törekeszünk arra is, hogy a témában megjelent eddigi publikációinkból is minél teljesebb körű áttekintést adjunk.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Rurik, Tímea Ungvári, Judit Szidor, Péter Torzsa, Csaba Móczár, Zoltán Jancsó and János Sándor

Absztrakt

Bevezetés: A világszerte növekvő arányú elhízás Magyarországon is észlelhető, populációs előfordulásáról az első nagyszabású felmérés 1988-ban történt. Célkitűzés: A szerzők az eddigi legnagyobb esetszámú hazai elhízásprevalencia-vizsgálataik eredményeit mutatják be, amelyet háziorvosok és foglalkozás-egészségügyi orvosok részvételével bonyolítottak le. Módszer: A 18 év fölötti magyar lakosság 0,55%-ának, 43 287 fő (17 901 férfi és 25 386 nő) regisztrált adatait elemezték, országosan reprezentatív megoszlásban. Összehasonlították a korábbi hazai vizsgálatokkal, elemezték a testtömegindex, haskörfogat, iskolázottság, hypertonia és/vagy diabetes jelenléte és az életkor közötti kapcsolatot. Eredmények: Összességében férfiaknál a túlsúly 40%, az elhízás 32%-ban van jelen, míg nőknél mindkét kategória közel 32%-ban. A 18–34 év közötti életkori csoportban a férfiak 32,7%-a túlsúlyos, míg 18,2%-uk elhízott, 35–59 év között 40,1% és 34,4%, 60 év fölött 43,5%, illetve 38,8%. Ugyanezen korosztályi adatok nőknél: 19,6 és 15,7%, 36,8 és 38,7%, 36,5 és 39,7%. A testtömegindex-eloszlásokat és a hasi elhízás (férfiaknál >102 cm, nőknél >88 cm) adatait évtizedes életkori csoportokban és településtípusok szerint is bemutatják. A legnagyobb arányú túlsúly a felsőfokú végzettségű férfiaknál, a legtöbb elhízott a legalacsonyabb végzettségű nőknél volt. A testtömegindex szerinti és hasi elhízás a falvakban volt a legnagyobb arányú, különösen nőknél. A metabolikus betegségek jelenléte erősen korrelált a testtömegindexszel, és inverz módon az urbanizáció mértékével. Következtetések: Az elmúlt évtizedekben a túlsúly és főleg az elhízás aránya jelentősen megnőtt, különösen látványosan férfiaknál, szembetűnően a fiatalabbaknál. Ez nemcsak orvosi, de komoly népegészségügyi és gazdasági problémát is jelent, kezelése össztársadalmi figyelmet, a jelenleginél nagyobb szakmapolitikai támogatást igényel. Orv. Hetil., 2016, 157(31), 1248–1255.

Open access

A szerzők áttekintik a foglalkozás-egészségügyi ellátás hazai történetét és jelenlegi helyzetét, elemzik kapcsolatát a munkaügyi szervezetekkel. A rendszerváltozást követő gazdasági átalakulásban a szocialista nagyüzemek helyét több, de kevesebb dolgozót foglalkoztató vállalkozás vette át, így a munkáltatóknak már nincs saját üzemorvosuk, hanem szerződniük kell foglalkozás-egészségügyi ellátásra engedélyt kapott szolgáltatóval, aki viszont több cég munkavállalóit látja el. A nagyüzemekben korábban dolgozó üzemorvosok háziorvosi ellátást is nyújtanak és a szakvizsgát tett háziorvosok is beléptek az üzemorvosi piacra. Ennek a piacnak a felosztása néha etikátlan gazdasági versenyben történik, amit a nem kötelezően előírt tarifák és a kötelezően előírt, de csak részlegesen ellenőrzött szerződéskötés tesz lehetővé. A rendszer a hiányosságok javításával jobbá tehető, indokolatlannak tűnik felforgatása, baleset-biztosítási alapra helyezése, a szakmai feladatoknak az erre szakképesítéssel nem rendelkezőknek való átadása, nemzetközi kötelezettségek felrúgása, ahogyan ez egyes publicitást kapott elképzelésekből kiderült. A foglalkozás-egészségügyben folyó szakmai munka felügyeletét szükséges lenne ismét az egészségügy felügyelete alá vonni, a teljesen más elveken működő és más szempontokat figyelembe vevő gazdasági tárca helyett. Orv. Hetil., 2012, 153, 1433–1439.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Kovács, Lajos Döbrőssy, András Budai, Ágnes Cornides and Imre Boncz

másodlagos megelőzése” világbanki program katalitikus szerepe. Népegészségügy, 1999, 5 , 23–35. Döbrőssy L. Törekvések a rákszűrés korszerűsítésére Magyarországon: a „Daganatok

Restricted access

nemzetközi trachoma statisztika tanulságai. Népegészségügy, 1931, 12 , 863–868. Rött A. A trachoma földrajzi elterjedése és a nemzetközi trachoma statisztika tanulságai

Restricted access

A folyóiratok impaktfaktorát (IF) a tudományos színvonal értékmérőjének tekintik annak ellenére, hogy nagy fokban befolyásolja az újság témája, szakterülete, kiadója, szerkesztője, tudományos és gazdasági háttere. Bár sok javaslat született már ennek a fontos scientometria-paraméternek a módosítására, széles körben alkalmazzák újságok, személyek, osztályok tudományos teljesítményének összehasonlítása, a tudományos előmenetel megítélése, előléptetéssel való jutalmazás és pályázati források elosztása során. A legtöbb kutató nemzetközi adatbázisokat használ a kutatásaihoz szükséges publikációk megkeresésére – sajnálatos, hogy ezen adatbázisok csak kis számban tartalmaznak magyar folyóiratokat. Javasoljuk egy magyar elektronikus orvostudományi adatbázis felállítását, amelybe a különböző szakterületek alapján (pl. diabetológia, gasztroenterológia, népegészségügy, urológia stb.) töltenék fel a magyar szerzők dolgozataikat. Így segíthetnék egymást munkáik megismertetésével és idézésével. Ennek a honlapnak a leendő szervezőjét, gazdáját és támogatóit keressük.

Restricted access

infarctus epidemiológiai vizsgálata Dél-Pest lakosságában. 1. Az acut myocardialis infarctus incidenciája. Népegészségügy, 1975, 56 , 149–161. Csukás M. Az akut myocardialis infarctus

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Julianna Rozália Sallai, Gábor Héjj, István †Ratkó, Aniella Hunka, Ilona Márkus, Judit Ortutay, Gábor Ormos, Andor Ujfalussy, László Szekeres, Antal Insperger, Tibor Varjú and Géza Bálint

kérdőívvel, a magyarországi normálértékek meghatározása.] Népegészségügy, 1999, 80 , 4–19. [Hungarian] Varga Z. Development of the Hungarian Norm of Sort Form SF-36 Health Survey

Restricted access

1937 Váradi L.: Egy magyar falu egészségügyi rajza. Népegészségügy, 1928, 16–17. szám. Váradi

Restricted access

] Faragó, F.: Immunity of pertussis. [A pertussis immunitása.] Népegészségügy, 1948, 29, 529–532. [Hungarian] Faragó, F.: Data to the effect of human pertussis hyperimmun serum. [Adatok a hyperimmun human pertussis

Open access