Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "népszámlálási adatok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Roma népesség és oktatástervezés

Roma Population and Education Planning

Educatio
Author:
Attila Papp Z.

Összefoglaló. A tanulmány népszámlálási és kutatási adatok segítségével a roma tanulókkal kapcsolatos oktatási kérdések értelmezésére, az esetleges oktatáspolitikai beavatkozások megalapozására tesz kísérletet. A szerző azt állítja, a romának gondolt tanulók jelenléte önmagában nem kellene semmilyen nyelvi-etnikai kihívást jelentsen, hiszen az esetek zömében – a népszámlálási adatok tanúsága szerint – szintén magyar anyanyelvű népességről van szó. Az igazi kihívást a roma populáció társadalmi szerkezetben elfoglalt helye jelenti: mivel az alsóbb társadalmi rétegekbe, gyakran társadalmon kívüli élethelyzetekbe szorulva élnek, ez visszahat az iskolai eredményességükre, illetve társadalmi integrációjukra is.

Summary. Based on census and research data the study tries to analyse the educational situation of Roma students, and it intends to describe some educational policy interventions. According to the author the school presence of the Roma students is not an ethnic or linguistique question as Hungarian language is their mother tongue. The real challenge is the social situation of the Roma population: as they live in lower social strata, often in underclass situation, this has an impact on their school performance, and finally on their social integration.

Open access

Az uniós roma oktatáspolitika – magyar tanulságok

The European Union and Roma Education Policy – Hungarian Lessons

Educatio
Author:
Tibor Cserti Csapó

. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében. Regio, No. 1. pp. 96–140. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00077/pdf/Regio_2010_01_096-140.pdf [Letöltve: 2019. 01. 13

Open access

A genetikai rokonság és a szülői kapcsolati minőség hatása a testvérkapcsolatokra

The Effect of Genetic Relatedness and Parental Relationship Quality on Sibling Relationships

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ferenc Kocsor
,
András Láng
,
Andreas Babós
, and
Petra Gyuris

. ( 2013 ). A változó család a népszámlálási adatok tükrében . Statisztikai Szemle , 91 ( 12 ), 1213 – 1227 .

Open access

): Népszámlálási adatok [Census Data] . https://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_05 , accessed 15/11/2022 . KSH ( 2020 ): Területi statisztikai évkönyv [Territorial Statistical Yearbook] . Budapest : KSH . Laville , J. L. – Eynaud , P. ( 2019

Open access