Search Results

You are looking at 1 - 10 of 179 items for :

  • "növényvédelem" x
Clear All
Authors: Péter Jolánkai, Zoltán Tóth, Tamás Kismányoky and Ildikó Farkas

Ramann-féle barna erdőtalajon 2002-ben beállított szabadföldi kisparcellás kísérletben vizsgáltuk a műtrágyázás és növényvédelmi kezelések kombinációinak hatását őszi búza monokultúrában Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar kísérleti telepén. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a növényvédelmi kezelések 2006-ban átlagosan 117%-kal, 2007-ben 120%-kal, a műtrágyázás 2006-ban átlagosan 180%-kal, 2007-ben 218%-kal emelte az őszi búza termésszintjét a kontrollhoz képest. A növekvő N adagok jobban növelték a termés mennyiségét, mint a növényvédelmi kezelések. Az egyre növekvő intenzitású növényvédelmi kezelésekkel és N adagokkal egyre kisebb mértékben nőtt az őszi búza szemtermése. Fentieken túl az eredményekkel összefüggésben vizsgáltuk az időszak hőmérsékleti és csapadékviszonyait a mezőgazdasági években.

Restricted access

pulcher Can. et Fanz. [ Brevipalpus pulcher Can. et Fanz. a new pest in Hungarian orchards.] Növényvédelem 6, 153–158. Bozai J. Gyümölcsöseink új atkakártevője, a Brevipalpus pulcher Can. et Fanz. Növényvédelem

Restricted access

Összefoglalás

A magyar búzatermesztés rendkívül látványos fejlődést ért el az 1970–1980-as években. Ekkor az országos termésátlagok háromszorosára nőttek. Az 1990-es évektől csökkent a búza termésátlaga (5 t/ha-ról 3–4 t/ha-ra) és jelentősen megnőtt a termésingadozás mértéke (15%-ról 50%-ra). A dolgozatban áttekintést adunk a különböző intenzitású őszi búza technológiai modellek szerepéről, valamint az egyes agrotechnikai elemek (vetésváltás, talajművelés, vetéstechnológia, tápanyagellátás, növényvédelem, betakarítás) őszi búza termésmennyiségére és sütőipari minőségére gyakorolt hatásairól. Ezek alapján a magyar búzatermesztés jövőbeli fejlesztési lehetőségeinek a rövid bemutatását végezzük el.

Restricted access

Bozai, J. (1996): Adalékok Magyarország ragadozóatka-faunájához (Acari: Phytoseiidae, Phytoseiinae). (Data to the knowledge of predaceous mites of Hungary (Acari: Phytoseiidae, Phytoseiinae)). Növényvédelem 32, 521

Restricted access

Óvári, G. and Rakk, Zs. (1990): Szóján károsító tripsz, levéltetű és atka fajok dominanciaviszonyai és populációdinamikája. (Dominance relations and population dynamics of Thysanoptera, aphids and mites damaging on soybean). Növényvédelem 26, 529

Restricted access
Authors: András Takács, Gábor Jenser, Gabriella Kazinczi and József Horváth

Gáborjányi, R., Jenser, G. and Nagy, Gy. (1993): Aethological aspects of Tomato spotted wilt virus (TSWV). Növényvédelem, 29: 543–547. Nagy Gy. Aethological aspects of Tomato spotted

Restricted access

(Methodological analysis of weed survey techniques in vines and in cereals). Növényvédelem 34 :15–22. Sárfalvi B. Szőlőben és gabonában végzett gyomfelvételezések módszertani értékelése

Restricted access

eredmények alapján. [Sexual index of the European corn borer ( Ostrinia nubilalis Hübner) as a function of population size and meterological factors, based on light trap catches.] Növényvédelem 29, 307–316. A kukoricamoly (Ostrinia

Restricted access

Reisinger P. 1977: Növényvédelem 13(8) 359–361. Reisinger P. Növényvédelem 1977 13

Restricted access

Aponyiné — Dula Bné — Gáborjányi R. — Kuroli G. — Mező G., Némethné és Vörös G. (1996): A szabadföldi paprika növényvédelme. Növényvédelem 6: 293–302. Némethné és Vörös G

Restricted access