Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for :

  • "nagy átalakulás" x
  • All content x
Clear All

). Világosság XXVIII. évf. 10. Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás” . Napvilág Kiadó, Budapest. Leopold Lajos (1917): Színlelt kapitalizmus (1914–1917). In: Elmélet nélkül

Restricted access

): Gazdaságunk mai ellentmondásainak eredete és felszámolásuk útja. Közgazdasági Szemle , XXIII. évf. 1969/7–8. sz. Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a „nagy átalakulás” . Napvilág Kiadó, Budapest

Restricted access

átalakulás [The Great Transformation]. Budapest: Gábor Mészáros. A nagy átalakulás Porter, M. E. (1990): Competitive Advantage of Nations

Restricted access

(1997). Válogatta: Gulyás Gyula. Helikon Kiadó, Budapest. A közszolgálati munkaviszony (1972). Táncsics Könyvkiadó, Budapest. Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a nagy átalakulás

Restricted access

. Laki László (2009): A rendszerváltás, avagy a nagy átalakulás. Napvilág Kiadó, Budapest. Laki László (2010): Furcsa kép a 20. századi magyar társadalomfejlődésről. Egyenlítő 11–12. szám, Budapest

Restricted access

Studies 1962 1 203 211 Polányi K. (1997) A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai

Restricted access

: Princeton University Press. After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy. Polányi, K. (2004): A nagy átalakulás

Restricted access

. 29 Polányi K. (2004) A nagy átalakulás. – Korunk gazdasági és politikai gyökerei . Budapest, Napvilág Kiadó Kft. 30 Porosz T. (2012) A

Open access

. Pedersini, R. – Coletto, D. (2010): Self-employed Workers: Industrial Relations and Working Conditions . European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin. Polányi Károly (1944/2004): A nagy

Restricted access

(2004): A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei . Napvilág, Budapest. Róbert Péter (1997): Foglalkozási osztályszerkezet: elméleti és módszertani problémák. Szociológiai Szemle 7(2): 5

Restricted access