Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for :

  • "narrative perspective" x
  • All content x
Clear All

analysis of the mutual determination of narrative perspective taken by patient and therapist. In U. M. Quasthoff, & T. Becker (Eds.), Narrative Interaction (pp. 151–169). Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishers. Bion

Restricted access

van Peer, W., Maat, H. P. (2001) Narrative perspective and the interpretation of characters’ motives. Language and Literature, 10, 3, 229–241. Wispe, L. (1986) The distinction between sympathy and empathy: To

Restricted access

-narrative in psychotherapeutic setting: An analysis of the mutual determination of narrative perspective taken by patient and therapist . In: U. M. Quasthoff , T. Becker (eds), Narrative Interaction . John Benjamins Publishers, 151 – 169

Restricted access

. Pszichólogia, (10) 4 485 508 László, J., pólya, T. (2002) The role of narrative perspective in cultural

Restricted access

Háttér és célkitűzések: A terápiás ülésen a kliens élettörténeti epizódjai a terapeutával közös konstrukciós folyamat során átalakuláson mennek keresztül, újabb elemekkel egészülnek ki, újra íródnak. Ennek az átalakulási folyamatnak fontos eleme a beszélők narratív perspektívájának folyamatos változása, ami a narratív szelf változásához köthető folyamat. A narratív interakciós folyamat egy másik fontos mozzanata, hogy a beszélők befolyásolják egymás nézőpontváltásait. Így a terapeuta saját beszédében – értelmezésiben, kérdéseiben – megvalósított perspektívaváltások hatással lehetnek a kliens nézőpontjának megváltozására. Vizsgálatunk célkitűzése, hogy bemutassuk és terápiás ülések szövegeiből vett részletekkel illusztráljuk ezeket a narratív perspektívaváltások tükrében nyomon követhető terápiás változásokat.

Módszer: Jelen elemzésben használt szövegrészletek a Budapest Pszichoterápiás Adatbázisból valók, ami két pszichoanalitikus terápiát használó páciens-terapeuta páros hangrögzített üléseit tartalmazza. Ezt az adatbázist egy 1,5 évig tartó megfi gyelés során gyűjtöttük össze. A szövegeket CHILDES módszerrel jegyeztük le, majd kódoltuk a szövegekben található perspektívaváltásokat.

Eredmények: Eredményeink illusztrálják azt a feltevésünket, hogy a terapeuta által alkalmazott narratív perspektívaváltások a kliensnél is hasonló perspektívák felvételét idézték elő. Az új perspektívák felvétele során a kliens történetei számára új megközelítésbe kerültek.

Konklúzió: A terapeuta és kliens narratív perspektívaváltásainak követése és elemzése megfelelő módszernek mutatkozik a pszichoterápia során megvalósuló narratív interakció vizsgálatához, valamint segítségével leírható a narratív szelf átalakulásának folyamata is.

Restricted access

Considerations Identity & subjectivity from a narrative perspective The intention to show the notions of identity and subjectivity as related to one another in this article is equated with the notion of self-as-L2-teacher that leads to the view of teachers as

Open access

, S. (eds) New Perspectives on Narrative Perspective . Albany : Suny Press . 133 – 157 . Benecke , B. 2004 . Audio Description . Meta Vol. 49 . No. 1

Restricted access

1 21 51 PÓLYA, T., LÁSZLÓ, J. and FORGAS, J. P. (2005): Making sense of life stories: The role of narrative perspective in communicating hidden

Restricted access

. Habermas , T. , Diel , V. ( 2010 ): The emotional impact of loss narratives: Event severity and narrative perspectives . Emotion , 10 ( 3 ), 312 – 323 . 24. Habermas , T. , Ott , L

Restricted access

narrative perspective in therapeutic discourse: The analysis of two psychotherapeutic sessions. Magyar Pszichológiai Szemle , 67 ( 3 ), 467 – 490 . Berners-Lee , T. , Hall , W

Open access