Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "national interest" x
  • All content x
Clear All

Beard, Ch. (1934): The Idea of National Interest: An Analytical Study in American Foreign Policy . New York: Macmillan, 1934. Beard Ch

Full access

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access

Legal theorising

An unrecognised need for practicing the European law

Acta Juridica Hungarica
Author: Csaba Varga

As a legal philosophical overview of the operation of European law, the paper aims at describing the mentality working in it by also answering the query whether the European law itself is to be regarded as the extension of some domestic laws or it offers quite a new and sui generis structure built upon all member states’ laws. In either option, the connection between the European law and the composing national laws recalls the embodiment of post modern clichés, as the former’s actual working (both purposefully and through its by-effects) exerts a destructive impact upon the bounds once erected by the latter’s anchorage in the traditions of legal positivism. In addition, the excellence in efficacious operation of the European law is achieved by transposing the control on its central enactments to autonomous implementation and jurisdiction by its member nations. According to the conclusions of the paper, (1) the (post) positivism as the traditional domestic juristic outlook is inappropriate to any adequate investigation of the reality of European law. As part of the global post modernism itself, the European law stems from a kind of artificial reality construction (as the attempted materialisation of its own virtuality), which is from the outset freed from the captivity of both historical particularities and human experience, i.e., of anything concretely given hic et nunc. At the same time, (2) by its operation the European law dynamises large structures, through which it makes to move that what is chaos itself. For it is the reconstructive human intent solely that may try to arrange its outcome according to some ideal of order posteriorly-without, however, the operation itself (forming its construct and assuring its daily management) striving for anything of order (or ordered state and systemicity). This is the way in which the European law can be an adequate reflection upon the (macro) economic basis to which it forms the superstructure. Accordingly, (3) the whole construct is frameworked (i.e., integrated into one working unit and also mobilised) by an artificially animated dynamism. Concludingly, no national interest can be asserted in it without successful national self-positioning ready to launch it.

Full access

References Fukuyama , F. ( 1989 ): The End of History? Тhe National Interest , 16 ( 3 ): 3 – 18

Restricted access

. (1989): The End of History? The National Interest , Summer. Fukuyama F. The National Interest 1989

Restricted access

. ( 1990 ): From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce . National Interest , 20 : 17 – 23 . Luttwak , E. ( 2001 ): Strategy. The Logic of

Restricted access

.” In his view, liberalism puts excessive emphasis on individual liberties and does not represent the national interest effectively. Hence, he recommended replacing “liberal democracy” with “illiberal democracy.” 6 In liberal democracies

Open access

.1556/032.2019.69.s1.2 Fukuyama , F. ( 1989 ): The End of History . National Interest , 16 ( Summer ): 3 – 18 . Kolodko , G. W. ( 2018 ): Socialism, Capitalism, or Chinism? Communist and Post-Communist Studies , 51 ( 4 ): 285 – 298 . 10.1016/j

Full access

degree of attention. The rapid growth in publications on BDAPs in the US reflects the national interest in biodefense research. After 2001, the US budget for biological defense research was increased, reaching 66.9 billion dollars (Franco and Sell

Restricted access

-cortex Pitulko, V (1991) Ancient Arctic hunters Washburn, AL; Weller, G (1986) Arctic research in the national interest Anderson, A (1990) Arctic research—The cold war ends at resolute Bay Fitzhugh, WW (1986) Prehistory of the eastern Arctic Fordham, D. Peary

Restricted access