Search Results

You are looking at 1 - 10 of 45 items for :

  • "negative predictive value" x
Clear All

the spread of MRSA and SA [ 6 , 7 ]. The German MRSA screening guidelines [ 8 ] recommend culture-based methods as the basis of MRSA screening. Due to the high negative predictive value (NPV) and rapid turnaround time, PCR-based methods are

Open access

Commentary on: Are we overpathologizing everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research

The diagnostic pitfalls of surveys: If you score positive on a test of addiction, you still have a good chance not to be addicted

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Aniko Maraz, Orsolya Király and Zsolt Demetrovics

Background and Aims

Survey-based studies often fail to take into account the predictive value of a test, in other words, the probability of a person having (or not having) the disease when scoring positive (or negative) on the given screening test.

Methods

We re-visited the theory and basic calculations of diagnostic accuracy.

Results

In general, the lower the prevalence the worse the predictive value is. When the disorder is relatively rare, a positive test finding is typically not useful in confirming its presence given the high proportion of false positive cases. For example, using the Compulsive Buying Scale (Faber & O’Guinn, 1992) three in four people classified as having compulsive buying disorder will in fact not have the disorder.

Conclusions

Screening tests are limited to serve as an early detection “gate” and only clinical (interview-based) studies are suitable to claim that a certain behaviour is truly “pathological”.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Hatice Kansu-Celik, Burcu Kisa Karakaya, Yasemin Tasci, Necati Hancerliogullari, Selen Yaman, Sule Ozel and Salim Erkaya

-operating characteristic (ROC) curves were constructed to calculate the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) for different measures of BMI, WC, WHR, and SAT in predicting GDM. Correlations between ultrasonographic

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsa Molnár, Zsófia Simon, Zita Borbényi, Beáta Deák, LászLÓ Galuska, Kármen Keresztes, Zsófia Miltényi, Imelda Marton, András Rosta, Tamás Schneider, Lajos Trón, Erika Várady and Árpád Illés

Kobe, C., Dietlein, M., Franklin, J. és mtsai: Positron emission tomography has a high negative predictive value for progression or early relapse for patients with residual disease after first line chemotherapy in advanced-stage Hodgkin lymphoma

Restricted access

Background

Chemiluminescent or enzyme-linked fluorescent immunoassays are commonly used to diagnose Clostridium difficile-associated diarrhea.

Methods

The LIAISON analyzer (DiaSorin, Italy) was compared to miniVIDAS (bioMérieux, France) and, furthermore, to culture of toxigenic strains. In total, 249 native stool samples were analyzed. Sensitivities, specificities, and positive and negative predictive values were investigated. Furthermore, performance under routine conditions was assessed.

Results

The glutamate dehydrogenase chemiluminescent immunoassay (GDH-CLIA) assay revealed a high sensitivity and negative predictive value. The toxins A&B assays exhibited approximately the same low sensitivity and high specificity. Technical drawbacks experienced with the LIAISON analyzer in 48% of the analyses considerably delayed the time to the first diagnostic report and interfered with laboratory routine workflow.

Conclusion

The analytical performance of the investigated platforms should be reflected in the context of implementation into the laboratory workflow.

Open access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: M. Suzarte, N. Rodríguez, J. Oliva, N. Iznaga, A. Perera, A. Morales, N. Gonzalez, O. Torres and T. Rodríguez

Abstract  

Monoclonal antibody ior egf/r3 is a IgG2a, recognizes the epidermal growth factor receptor. The aim of the present work was to evaluate the diagnostic efficacy of the99mTc-labeled ior egf/r3 for the detection of epithelial tumors, its metastasis and its recurrences. The sensitivity by organs was: brain 100%, diegestive tract 90%, head and neck 89%, lung 84% and breast 79%. The overall sensitivity, specificity, accuracy, positive predictive value and negative predictive value of the immunoscintigraphic imaging were 84.1%, 100%, 86.5%, 100% and 52.4%, respectively. Immunoscintigraphy with99mTc-ior egf/r3 is useful for the diagnosis and follow-up of epithelial tumors.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A felnőtt típusú hypolactasia a leggyakoribb szénhidrát-felszívódási zavar. Célkitűzés: A laktázgén C/T-13910-polimorfizmus eloszlásának és a H2-kilégzési teszt pontosságának, valamint a genetikai és kilégzési teszt konkordanciájának kiértékelése. Módszer: A retrospektív tanulmányba 496, tejcukor-érzékenység tüneteivel jelentkező beteget válogattak be. A szerzők a C/T-13910 genotípust TaqMan polimeráz láncreakcióval, a laktózintoleranciát H2-kilégzési teszttel vizsgálták. Eredmények: A C/T-19310 genotípusok eloszlása az alábbi volt: CC: 48,1%, TC: 40,5%, TT: 11,4%. A genetikai tesztet viszonyítási alapnak véve, a kilégzési teszt érzékenysége 84,3%, fajlagossága 95,7%, pozitív prediktív értéke 96,7%, negatív prediktív értéke 80,4% volt. A kilégzési tesztet viszonyítási alapul véve, a genetikai teszt érzékenysége 96,6%, fajlagossága 80,4%, pozitív prediktív értéke 84,3%, negatív prediktív értéke 95,7% volt. A két vizsgálat konkordanciája (kappa-index) 0,78 volt. Az esetek 11,1%-ában volt a két vizsgálat eredménye diszkordáns. Következtetések: Laktózérzékenység panaszaival jelentkező betegekben a hypolactasiára jellemző CC genotípus az esetek majdnem felében kimutatható. A genetikai és kilégzési teszt pontossága hasonló, mindkettő használható a diagnózis alapjául, egymást kiegészítik. A két teszt konkordanciája jó. A diszkordáns esetekben a jelenség okát meg kell keresni. Orv. Hetil., 2016, 157(25), 1007–1112.

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Zsolt Szelid, G. Kerecsen, P. Maurovich-Horvat, Á. Lux, E. Marosi, A. Kovács, R. G. Kiss, I. Préda and B. Merkely

Abstract

Diagnostic accuracy of 64-slice CT angiography in the evaluation of in-stent restenosis is improved compared to previous CT methods. The image quality and exact diagnostic performance is, however, limited by several method, stent and patient-related factors. In this retrospective multicenter study the first results with dual source 64-slice scanner are presented in a Hungarian post PCI patient population (n=99). Radiation dose was 11.3±5.2 mSv (average±STD) using a helical scan. In 5.6% of all (n=142) examined stents clinicians were not able to give a final diagnosis using CT scan. This limitation showed correlation with the stent diameter. Nondiagnostic stents were smaller compared to the diagnostic stents (diameter 2.4±0.2 mm versus 3.2±0.5 mm, average±STD, respectively, P<0.01). Despite its high negative predictive value in the detection of restenosis, positive predictive value of CTA is lower, than that of invasive angiography. CT was not powerful enough in our study to distinguish vessel occlusion from severe restenosis. Heart rate was decreased by administration of intravenous metoprolol and in 75.8% of the patients scan was performed at a heart rate over 70 beats/minute, which did not have a significant influence on the diagnostic value.

Restricted access

A májzsugor világszerte a vezető halálokok közé tartozik. A máj szövettani vizsgálata ma is a májbetegségek kórisméjének arany standardja. Újabban a figyelem a máj kötőszövetes átépülését jellemző nem invazív próbákra és mérésekre irányul, a májbiopszia veszélyei, szövődményei miatt. A szerzők összefoglaló közleményükben áttekintik a máj kötőszövetes átépülésének nem invazív közvetlen és közvetett jellemzésének lehetőségeit. Bemutatják a próbák sajátosságait (pozitív–negatív prediktív érték, érzékenység, fajlagosság). Kitérnek a tranziens elasztográfia (Fibroscan) klinikai alkalmazási lehetőségeire is. Az ismertetett módszerek között több hasznos, nem invazív eljárás van, amelyek jól használhatók a májfibrosis értékelésében, a betegséglefolyás és a terápiás válasz nyomon követésében. Pontosságuk kombinált, illetve szekvenciális alkalmazásukkal növelhető. Orv. Hetil., 2015, 156(2), 43–52.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Andrea Ildikó Gasparik, Monica-Beáta Demián, Ionela Maria Pascanu, Iulian Merlan, László Hodinka and Edit Vereckei

Összefoglaló. Bevezetés: A sarcopenia – időskori izomerő- és izomtömeg-csökkenés – a természetes öregedés része, ha viszont súlyos működési zavarokat okoz, már betegségnek tekintendő. Ezért a szövődményes, rossz kimenetelek mérsékléséhez minél korábbi felismerése nélkülözhetetlen. Célkitűzés: A sarcopenia kockázatának gyors értékelésére a SARC-F szerzői egyszerű szűrő kérdőívet alkottak, amelyet a sarcopeniát meghatározó diagnosztikus ajánlások kiemelten javallanak. E kérdőív magyar változatának jellemzőit vizsgáltuk, annak validálása céljából. Módszer: A kérdőívet 105, 65 éves vagy ennél idősebb személy bevonásával teszteltük. Az izomtömeg, az izomerő és a teljesítmény értékelése előtt a résztvevők kitöltöttek két generikus, valamint egy betegségspecifikus életminőség-kérdőívet. A megbízhatóság, konvergens, divergens, valamint konstruktumérvényesség vizsgálata mellett az eszköz diagnosztikus alkalmasságát is teszteltük. Statisztikai analízis: A Cronbach-alfa-érték, a Spearman/Pearson-féle korrelációs koefficiensek, a khi-négyzet-teszt, a szenzitivitás, a specificitás meghatározásához, a pozitív és negatív predikciós számításokhoz az SPSS 17.0 programot használtuk. Eredmények: A sarcopenia várható kockázata a SARC-F-teszt szerint (≥4 pont) 36%, míg az európai konszenzusdefiníció alapján sarcopeniásnak minősített esetek előfordulása 40% volt. A sarcopeniás egyéneknek jelentősen magasabb – domének szerinti és összesített – SARC-F-pontjaik voltak. A kérdőívet nagyon jó belső konzisztencia (Cronbach-alfa: 0,755), jó specificitás és magas negatív predikciós értékek jellemezték. Következtetés: A SARC-F magyar változata megbízható eszköznek tekinthető a sarcopenia kockázatának gyors és olcsó előrejelzésére. Orv Hetil. 2020; 161(47): 2000–2005.

Summary. Introduction: Sarcopenia is an age-related involution process, causing a significant functional disability, therefore it can be classified as a disease. Early recognition of the disease is essential. Objetive: Authors of the original SARC-F questionnaire developed a simple and rapid screening tool, recommended by the European Working Group on Sarcopenia as the mandatory first step in the diagnostic process of sarcopenia. Our study aimed to test and validate the Hungarian version of this instrument. Method: 105 volunteers of 65+ years were recruited and evaluated for sarcopenia (muscle mass, strength and performance). Participants completed the SARC-F, other two generic and one disease-specific quality-of-life questionnaires. We checked the instrument for reliability, validity (discriminative power, construct, convergent and divergent validity) and screening performance. Statistical analysis: Cronbach’s alpha test, the Pearson/Spearman’s correlation coefficient, chi-square test, sensitivity, specificity, positive and negative predictive value calculations have been performed. The SPSS 17.0 statistical program was used. Results: The prevalence of sarcopenia according to the SARC-F test (score: ≥4) was 36%, while 40% was diagnosed with the European consensus definition. Sarcopenic individuals had significantly higher SARC-F total and domain scores. Very good internal consistency (Cronbach’s alpha 0.755), specificity and negative predictive values were found. Conclusion: A reliable, rapid and inexpensive sarcopenia indicator is now available to timely detect the Hungarian-speaking patients at risk of sarcopenia. Orv Hetil. 2020; 161(47): 2000–2005.

Restricted access