Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "negative words" x
  • All content x
Clear All

The primary goal of this research was to examine the processing of emotionally valenced and neutral words in the context of bilingualism. The objective was to find out, using an experimental measure of automatic emotional activation, if there were differences in response time in the first and the second language, Hungarian and Serbian respectively. The sample consisted of early Hungarian-Serbian bilinguals, assimilated into the Serbian majority culture.The emotional Stroop task is an experimental paradigm, which has been adapted to measure bilingual population in the past few years. The emotional Stroop interference could be counted from response time latencies, which is usually an effect showing longer responses to negative vs. neutral information.Hungarian and Serbian negatively, positively and neutrally valenced words were used in the research. Our hypothesis was that there would be a similar emotional activation in the first and the second language and that negative words would be processed the longest.The result of the research was a significant main effect of word type, where the negative information captured the attention for a longer period of time than the neutral one. A similar pattern of word processing showed in both languages, there were no significant differences between Hungarian and Serbian reaction times and the interaction between word type and language was not significant. The results suggested that early Hungarian-Serbian bilinguals were equally effective and fast in monitoring emotional information in both of their languages, giving emphasis through more elaborative processing to the threatening stimuli.

Full access

Absztrakt

A gátlási mechanizmusok alapvetően fontosak a pszichofiziológiai folyamatok minden szintjén, így a kognitív funkciókat tekintve is. Általánosan elfogadott, hogy ennek hatékonysága csökken az életkorral, nem ismert azonban, hogy érzelmi folyamatok miként befolyásolják ezt az összefüggést. Vizsgálatunkban arra kerestünk választ, hogy található-e kapcsolat a gátlási funkciók, az életkor és az érzelmi folyamatok szabályozása között. Fiatal és idős személyeknek negatív, pozitív vagy semleges valenciájú szavakat mutattunk be, melyekre az instrukció szerint motoros válasszal kellett (GO helyzet), vagy éppen nem volt szabad (NOGO helyzet) reagálniuk. A viselkedéses mutatókon túl a szóingerekkel kiváltott potenciálokat, illetve az azoknak megfelelő EEG-szakaszt elemeztük hagyományos módszerekkel, valamint a nemlineáris-lineáris szinkronizáció kvantifikálására alkalmas szinkronizációs valószínűség számításával a delta és theta frekvenciasávokban. Meghatároztuk e szakasz ún. hálózatjellemzőit is. Megállapítottuk, hogy a GO válaszhelyzet idősekben is hatékonyan provokál szinkronizációs folyamatokat ezekben a frekvenciasávokban, melyek nem elsősorban az ingerek valenciájával hozhatók összefüggésbe. A legnagyobb amplitúdójú N2 komponenst a fiatalokban a negatív érzelmi töltésű inger váltotta ki a NOGO helyzetben. Ez arra utal, hogy a válaszgátlásban fontos folyamatok az averzív ingerekre aktiválódnak legnagyobb mértékben, mely hatás fiatalokban kifejezettebb. A kiváltó ingertől függetlenül magasabb szinkronizációt tapasztaltunk afiatal korcsoportban, mely magyarázható a fiatalokban hatékonyabb interneuronalis kapcsolatokkal.

Restricted access

Hungarian]. Budapest : Akadémiai Kiadó . Biberauer, Theresa and Ian Roberts . 2011 . Negative words and related expressions: A new perspective on some old puzzles . In P. Larrivée and R. P. Ingham (eds.) The

Full access

et al. ( 3 ), contraction of arm extensor muscles activates the avoidance system, as demonstrated by faster processing of negative words or more negative judgment of neutral stimuli, while the contraction of flexor muscles activates the approach

Open access

with the term “deflation.” The results show that the immense majority associated deflation with negative words (such as recession 71 per cent, depression 41.4 per cent, or unemployment 21.4 per cent) while positive associations were almost absent (3

Restricted access