Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "nem formális tanulás" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

Open access

( 1 ), 33 – 63 . 8. Csapó B. 2006 . A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása . Iskolakultúra XVI ( 2 ), 3 – 16

Restricted access