Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "nemi sztereotípiák" x
  • All content x
Clear All

rendszerében . Kandidátusi értekezés NGUYEN, L. L. A. (2001) Nemi sztereotípiák változásai a 90-es években. In Hunyady Gy., Nguyen L. L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás: Hagyományok és irányok . 437-448. Eötvös Kiadó

Restricted access

A betegségekkel kapcsolatos szakmai és laikus vélemények alakulása nem független a kulturális és társas hatások közvetítette nézetrendszerektől, sztereotípiáktól. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a nemi sztereotípiák miként jelennek meg a tünetértelmezésben orvos- és pszichológushallgatóknál. Mivel a reprezentációk nem közvetlenül fejtik ki hatásukat, direkt módszerekkel kevéssé vizsgálhatók, feltárásukra így projektív technikát alkalmaztunk. Egy szépirodalmi betegség-elbeszélést használtunk projekciós felületként, melynek az eredeti, női főszereplővel (nőbeteggel) játszódó változatát létrehoztuk férfi protagonistával is. A kétféle verzió értékeléséhez kérdőívet szerkesztettünk, melyet 313 pszichológus- és orvostanhallgatóval vettünk fel, és a szöveges válaszok tartalmi kategóriáinak kvantitatív és kvalitatív elemzésével értékeltünk. Megállapítottuk, hogy a hiányos tünetbemutatást tartalmazó történet intenzívebben mozgósította a nőbeteggel kapcsolatos reprezentációkat. A tünetre és a női történetre szomatizációs mechanizmusokat vetítettek a válaszadók. A férfi beteget egysíkúbban jellemezték, tüneteit stresszel és rizikóviselkedésekkel magyarázták. A válaszadók neme sokkal jelentősebb tényező volt, mint a válaszadók szakja. Kutatásunk felhívja a figyelmet arra, hogy a nemi sztereotípiák a diagnózisalkotást is befolyásolhatják, és ezt a hatást erősítheti a tünetek hiányos vagy diffúz prezentációja.

Restricted access

2008 18 547 549 Csörsz I., Szili K., Devecsery Á. és mtsai: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák

Restricted access

Collectivization. 1983 Jávor , Kata 1998: A nemi sztereotípiák továbbélése és a szocializációs modell alakulása a nemi szerepre nevelésben (A varsányi példa) [The continued existence of gender stereotypes and changes

Restricted access

663 Csörsz I., Szili K., Devecsery Á., Máth J. és Csabai M. (2010). Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésére. Mentálhigiené és Pszichoszomatika

Restricted access

Collectivization. New York : Brooklyn University Press . Hoppál , Mihály 1977 A tér, a közösség és a kommunikáció [Space, Community and Communication] . Budapest : Tömegkommunikációs Kutatóközpont . Jávor , Kata 1998 A nemi sztereotípiák

Restricted access

. (2001) Nemi sztereotípiák változása a kilencvenes években. In H UNYADY G Y ., N GUYEN L UU , L. A. (szerk.) Sztereotípiakutatás. 437–447. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest N GUYEN L UU , L. A. (2003) Lehet

Restricted access