Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "neonatal death" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

Bevezetés: A perinatalis veszteség miatti gyász a komplikált gyász jelensége, megélése terhet ró a szülőkre, környezetükre és az egészségügyi szakemberekre egyaránt, mégis kevéssé feldolgozott, tanulmányozott terület. Célkitűzés: A perinatalis veszteségeket érintő szakmai gyakorlat bemutatása választott egészségügyi intézményekben, az aktuális protokollt és jogszabályokat összevetve a veszteségeket elszenvedett pácienseknek nyújtott tényleges segítséggel. További cél volt annak vizsgálata, hogyan érintik szakmailag és pszichésen ezen esetek a gyógyító, segítő szakembereket. Módszer: Mélyinterjúk készítése érintett szakemberekkel (első ütemben n = 8) az adott intézményi gyakorlat sajátosságaira, a meglévő és igényelt elméleti és gyakorlati ismeretekre, a személyes attitűdökre és a megélt nehézségekre vonatkozóan. Eredmények: Különösen nehéz feladat ezen esetekben a szakmai helytállás: kevés a konkrét kommunikációs „eszköz” a páciensek által megélt gyász segítésére, a saját gyászmunka elvégzésére. Mindez kockázati tényező a burnout szindróma megjelenésében. Következtetések: Az eredmények felhasználhatók speciális képzés kialakításához, amely adekvát szaksegítséget nyújthat a szülők gyászmunkájában, valamint a szakemberek veszteségélményének feldolgozásában is. Orv. Hetil., 2015, 156(29), 1174–1178.

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Salih Taskin, Emre Göksan Pabuccu, Ahkam Göksel Kanmaz, Korhan Kahraman, and Gülay Kurtay

J.S. Terry R. Rochat 1981 The epidemiology of neonatal death in twins Am J Obstet Gynecol 141

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Júlia Hajdú, Barbara Pete, Ágnes Harmath, Artúr Beke, Csaba Papp, Zsanett Szigeti, and Zoltán Papp

Célkitűzés: Tíz, praenatalisan diagnosztizált pulmonalis billentyűagenesia esetében a társuló cardialis, extracardialis és kromoszóma-rendellenességek, valamint a terhesség kimenetelének elemzése alapján a diagnosztikus és prognosztikus tényezők azonosítása. Beteganyag és módszer: A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Magzati Echokardiográfiás Laboratóriumában 1993. január 1. és 2005. december 31. között praenatalisan felismert pulmonalis billentyűagenesia-esetek adatainak retrospektív elemzése. A diagnózis ellenőrzése fetopatológiai, patológiai, illetve postnatalis ultrahangvizsgálattal történt. Vizsgálták a terhességi kort a praenatalis diagnózis idején, a magzati echokardiográfia indikációját, a társuló cardialis, extracardialis és kromoszóma-rendellenességek előfordulását. Eredmények: A pulmonalis billentyű agenesiájának diagnózisát praenatalisan tíz esetben állapították meg. A terhesség kora a diagnózis felállításának idején átlagosan 23,1 hét (18–33 hét) volt. Hat esetben a rendellenességet a 24. hét előtt, négy esetben pedig annál későbbi terhességi korban diagnosztizálták. A szülők kérésére hat esetben került sor a terhesség megszakítására. Négy terhességet viseltek tovább. Egy magzat elhalt méhen belül, két beteg újszülöttkorban halt meg. Egy újszülött sikeres műtéti beavatkozást követően él, és jól van, a közlemény írása idején 5 éves. Öt magzatnál a Botallo-vezeték hiánya társult a pulmonalis billentyű betegségéhez, közülük három magzatnál Fallot-tetralógia, egy magzatnál atrioventricularis septum defectus, egy betegnél pedig subaorticus kamrai septumdefectus volt a komplex cardialis rendellenesség része. Öt betegnél a Botallo-vezeték fejlettsége szabályos volt, közülük egy betegnél az aortabillentyű dysplasiája, egy másik betegnél pedig a tricuspidalis billentyű dysplasiája volt megfigyelhető. Három magzatnál nem volt társuló szívfejlődési rendellenesség. A magzati echokardiográfia indikációja két esetben kóros magzati szívkép, egy esetben magzati hydrops, három esetben mellkasi ciszta gyanúja, egy esetben extracardialis malformatio, három esetben a pozitív családi anamnézis volt. Konklúzió: Az arteria pulmonalis billentyű agenesiája súlyos fejlődési rendellenesség, melynek prognózisa a társuló rendellenességektől függ. Korrekt praenatalis diagnózis lehetséges, melynek birtokában körülhatárolhatók a lehetséges beavatkozások, és véleményezhetők a betegek életkilátásai. Jelen adatfeldolgozás alapján az ismétlődés kockázata egyes családokban autoszomális recesszív öröklődésmenetnek is megfelelhet.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Kisfali, Katalin Komlósi, Kinga Hadzsiev, and Béla Melegh

Beemer, F. A., Kramer, P. P., van der Harten, H. J., et al.: A new syndrome of dwarfism, neonatal death, narrow chest, spondylometaphyseal abnormalities, and advanced bone age. Am. J. Med. Genet., 1985, 20 , 555

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Levente Szeredi, Miklós Tenk, Szilárd Jánosi, Vilmos Pálfi, Helmut Hotzel, Konrad Sachse, Andreas Pospischil, Miklós Bozsó, Róbert Glávits, and Tamás Molnár

Smith, K. C., Blunden, A. S., Whitwell, K. E., Dunn, K. A. and Wales, A. D. (2003): A survey of equine abortion, stillbirth and neonatal death in the UK from 1988 to 1997. Equine Vet. J. 35 , 496–501. Wales

Restricted access

palsy and neurologic impairment following term birth. Arch Pathol Lab Med. 2000; 124: 1785–1791. 28 Naeye RL. Placental infarction leading to fetal or neonatal death. A

Open access

neonatal deaths due to complications of pre-term birth and infection Int. J. Epidemiol. 39 Suppl1 i134 – i143 . [34]. S. Kalwij M. Macintosh P. Baraitser 2010 Screening and treatment of Chlamydia trachomatis infections BMJ. c

Restricted access

ability of current birthweight standards for neonatal outcomes. BJOG 2014; 121: 515–526. 2 Vashevnik S, Walker S, Permezel M. Stillbirths and neonatal deaths in appropriate, small

Restricted access

. M.M. Mcmillen 1979 Differential mortality by sex in fetal and neonatal deaths Science 204 89 91

Restricted access

and neonatal death [ 9 , 11 – 13 ]. Since 2014, there is a new classification for HDP, which includes chronic hypertension (CHT), gestational hypertension (GHT), PE, de novo or superimposed on CHT, and white coat hypertension [ 14 ]. GHT is

Open access