Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "nerve injuries in the hand" x
  • All content x
Clear All

A szerző munkájában összefoglalja az általa legfontosabbnak tartott irodalmi adatok, továbbá saját tapasztalatai alapján a kéz idegsérülései helyreállító műtéteinek az elmúlt évtizedekben tapasztalható fejlődését. Megállapítja, hogy ezen időszak alatt a perifériás idegek mikro- és makroanatómiai felépítésének, az idegregeneráció lezajlásának, az ideg-helyreállító műtétek technikai feltételeinek vonatkozásában jelentős számú, új ismeretanyag vált közkinccsé, amelyeknek a biztos tudása a kézsebészek számára mindenképpen alapfeltétel, hogy ideg-helyreállító műtéteiket valóban a napjainkban megkívánt magas szinten és optimális eredménnyel végezhessék. A témakör irodalmának kritikus elemzését követően a szerző saját tapasztalatai alapján vázolja a jövő lehetséges útjait. A dolgozat végén az érdeklődők részére bőséges irodalomjegyzéket mellékelt. Orv. Hetil., 2012, 153, 1767–1778.

Restricted access

nerve injuries in the hand. [A kezelési elvek fejlődése a kéz idegsérüléseinek helyreállításában.] Orv. Hetil. 2012 153 1767

Restricted access

substitutes in motor and mixed motor/sensory peripheral nerve injuries. J Hand Surg Am. 2017; 42: 367–377. 4 Bíró V. Advances in reconstructive options of nerve injuries in the

Restricted access