Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "neutral words" x
  • All content x
Clear All

Winskel, Heather. 2013. The emotional Stroop task and emotionality rating of negative and neutral words in late Thai-English bilinguals. International Journal of Psychology 48. 1090–1098. Winskel H

Full access

, Fadardi, and Pothos ( 2006 ) point to the importance of keeping basic characteristics of addiction-related and neutral words identical (number of letters, syllables, and frequency in the language) so that differences in reaction times do not stem from any

Open access

naming the word’s colour ( Cox et al., 2006 ). In order to be able to attribute any differences in reaction time to the word type, it is important that the addiction-related and neutral words do not differ in basic characteristics such as number of

Open access

Absztrakt

Az önéletrajzi memória olyan emlékezeti rendszer, amely saját életünk eseményeinek felidézésében segít. Ezek az emlékek lehetnek általánosak vagy specifikusak. A jelen kutatás célja az önéletrajzi emlékezet vizsgálata olyan anorexiás betegek körében, akiknél nem jelenik meg a depresszió mint komorbid zavar, illetve akiknél az anorexia depresszióval társul.

Harmincnyolc anorexiás lány vett részt a vizsgálatban. A kontrollcsoportot 47 lány alkotta. A vizsgálati személyekkel felvettük az Önéletrajzi Emlékezet Tesztet, a Gyermek Depresszió Kérdőívet, valamint az Evészavar Kérdőívet.

Az anorexiás lányok szignifikánsan kevesebb egyedi emléket hívtak elő a kontrollcsoporthoz képest. Mivel az önéletrajzi emlékezet területén kapott eredmények szerint a depresszió prediktora lehet az önéletrajzi emlékek általános voltának, szükségesnek találtuk a depresszió mértékét kontrollálni. Az eredmények azt mutatják, hogy az anorexia önmagában is hozzájárul az önéletrajzi emlékezet általános voltához és független a depresszió jelenlététől.

A kapott eredmények megerősítik, hogy az anorexiában szenvedő betegek kevésbé rendelkeznek specifikus önéletrajzi emlékekkel, és ha a kórkép depresszióval társul, akkor az önéletrajzi emlékezetük még általánosabb. Az eredmények összhangban vannak azokkal a vizsgálati eredményekkel, amelyek szerint az általános önéletrajzi emlékek túlsúlya lassítja a javulás folyamatát és gyakrabban jár együtt visszaesésekkel. A kapott eredményeknek terápiás konzekvenciájuk van. Fontos lenne az anorexiás betegek önéletrajzi emlékezetének javítása ahhoz, hogy sikeresebb legyen a kognitív terápia. A naplóírás, a konkrét emlékek keresése fontos lenne az anorexiások érzelemszabályozásának javításában.

Restricted access

, H. (2013). The emotional Stroop task and emotionality rating of negative and neutral words in late Thai-English bilinguals. International Journal of Psychology , 48 , 1090–1098. Winskel H

Restricted access

. The tendency for translating neutral words through stylistically marked words is present in all three translations, but is particularly strong in Csardas. The translator successfully reconstructs the atmosphere of pre-war Hungary by using

Open access

in vocabulary levels (Mann–Whitney U tests, p  > .1). Materials One hundred and twenty French bi-syllabic and emotionally neutral words were selected using the BRULEX database ( Content, Mousty, and Radeau, 1990

Open access