Search Results

You are looking at 1 - 10 of 17 items for :

  • "nitrate accumulation" x
  • All content x
Clear All

Nitrate accumulation in plants is a natural phenomenon resulting from uptake of nitrate ion in excess of its reduction and subsequent assimilation. The water soluble nitrate content of various carrot and red beet varieties was measured as a function of irrigation and mineral supplement in three years. In the first year, the nitrate content increased in both roots (significant differences were found for three carrot and at three red beet cultivars) following the irrigation. The activity of nitrate-reductase in the leaves was also significantly higher after irrigation in three red beet varieties in 1998. The mineral supplement in most of the carrot varieties increased the nitrate content. In the third year, the impact of water supply showed various tendencies in nitrate accumulation in both vegetables. On the basis of results for three years, the conclusion was that the seasonal and varietal differences were also remarkable.

Restricted access

Long-term N fertilization experiments were established with identical treatments at two different growing areas in Hungary: one on a calcareous sandy soil (Őrbottyán) and the other on a calcareous chernozem soil (Nagyhörcsök). The aim was to create differences in mineral-N content in the soil profiles in order to determine their N supplying capacity and to establish whether the accumulated nitrate may be regarded as a supply index for crop production. The results showed that under certain environmental conditions N may accumulate in the soil profile in the form of nitrate, resulting from N fertilization in previous years, to such an extent that it must be taken into consideration when determining the fertilizer rates to be applied. This is important not only from the point of view of economical management and environment protection, but also for reaching better yield quality. The calculations can be reliably performed if they are based on the measurement and calibration of the soil's mineral-N content. The environmental importance of such calibration experiments is that by estimating the utilization of N from the mineral-N pool, the additional costs incurred due to over-fertilization can be eliminated, and at the same time the potential danger of NO 3 leaching to the groundwater can be reduced. Extrapolation of the experimental results to farm scale can lead to both economical and environmental achievements.

Restricted access

14 Gunes, A., Post, W. N. K., Kirkby, E. A., Aktas, M. 1994: Influence of partial replacement of nitrate by amino acid nitrogen or urea in the nutrient medium on nitrate accumulation in NFT

Restricted access
Növénytermelés
Authors: Éva Bódi, László Lévai, László Huzsvai, and Béla Kovács

Összefoglalás

A molibdén alapvető nyomelem a növényi tápanyagellátásban. Növényélettani jelentő ségét 1940-ben bizonyították be. A növény nitrogén anyagcseréjében van fontos szerepe, hiányában nitrát felhalmozódás tapasztalható.

Kutatómunkánk célja kettős volt: Kísérleteink során egyrészt arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan változik a kukorica (Zea mays L. cv Norma SC) csíranövény Mo, Fe és S koncentrációja növekvő kon centrációjú Mo-kezelések során. Azért tartottuk fontosnak e három elem koncentrációjának nyomon követését, mert a nitrátredukcióban, a nitrát-reduktáz működésében ezek az elemek kiemelt szerepet töltenek be. Másrészt kísérleteinkkel laboratóriumi körülmények között kívántuk igazolni, hogy szoros összefüggés van a molibdénellátás és nitrátredukció között: a növények fiziológiai molibdén szükségletét biztosítva, csökkenteni tudjuk nitrát tartalmukat.

Kísérleteink az alábbi két típusba sorolhatók: rizoboxos- és tápoldatos kísérletek.

Rizoboxos kísérleteinkben három különböző koncentrációjú Mo-kezelést alkalmaztunk: 30, 90, 270 mg/kg. A kontroll talajhoz pedig nem adtunk molibdént.

Tápoldatos kísérleteinkben a kezelések a következők voltak: 0,01 μM, 0,1 μM, 1 μM Mo koncentrációk. A kontroll tápoldat nem tartalmazott molibdént.

Az eredményekből egyértelműen látható, hogy a Mo-kezelések hatására, a kukori ca csíranövények Mo koncentrációja jelentősen megemelkedett. A kísérleti növények hajtásának és gyökerének külön történő vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a gyökerekben mért Mo-koncentrációk nagyobbak a hajtásban mért értékeknél. Ez arra utal, hogy a gyökerekben, a vizsgált körülmények között a nitrát akkumulációja intenzívebb volt. A molibdénnel ellentétében a kén és a vas koncentrációjának alakulásában nem figyeltünk meg egyértelmű, jelentős növekedést.

Restricted access

emphasis on nitrate accumulation. Acta Alimentaria , 35 , 131–138. Takács-Hájos M. Characterization of red beet and carrot with special emphasis on nitrate accumulation

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: D. Székely, L. Szalóki-Dorkó, M. Stéger-Máté, B. Szabó-Nótin, J. Ivanics, and J. Monspart-Sényi

-Hájos , M. (2005): Characterization of red beet and carrot with special emphasis on nitrate accumulation. Acta Alimentaria , 35 , 131–138. Takács-Hájos M. Characterization of red beet

Restricted access

Cantliffe, D.J.: 1972. Nitrate accumulation in spinach cultivars and plant intro. Can.J.Plant Sci., 53:365–367. Cantliffe D.J. Nitrate accumulation in spinach cultivars and plant intro

Restricted access

of chloride and nitrogen on nitrate accumulation and yield in beetroot ( Beta vulgaris var. conditiva ). Agric. Sci. Finl., 1, 351–360. Jokinen R. The effect of chloride

Restricted access

. Metodi biohimicheskogo issledovaniya rastenij 1952 Gonnella, M., Conversa, G., Elia, A. (2000): Nitrogen level yield and nitrate

Restricted access

. , F ÜLEKY GY. & T OLNER L. , 2006 . Nitrate accumulation in the soil affected by nitrogen fertilization . Bulletin of the Szent István University. Gödöllo . 2006 . 97 – 104 . T

Restricted access