Search Results

You are looking at 1 - 10 of 268 items for :

  • All content x
Clear All

respects (e.g. as concerns customer benefits), they share the notion that technological change is enforced by inventions which are characterized by a high degree of novelty. For this reason, companies are confronted with the challenge not only to create

Restricted access

, ayahuasca and other hallucinogen use, beliefs about ayahuasca's novelty compared to other hallucinogens, and future use intentions. For the purposes of this study, only individuals who used ayahuasca at least once (N = 139) were included in data analysis

Open access

learning in order to help students enhance their performance. They put forward that more longitudinal research is required in order to mitigate the “novelty effects” of the ICT use in the classroom (p. 58). ICT's presence in schools and EFL teaching with

Open access

This article attempts to present an overview of Hungary’s 3rd generation legislation in minor offenses. Historical references are invoked only if ultimately necessary either for better understanding, or to appreciate the contrast between current provisions and former rules, but usually the paper does not look back any further than the previous act.

After a short introduction aimed at comprehending the subject itself, the article presents the concept published by the government, to see what goals it had and to realize how much it has subsequently achieved. The concept and a very short history are followed by a general overview of the new Act as a whole. Chapters 4, 5 and 6 focus on the most fundamental changes, novelties, arguable or simply strange provisions, taking into consideration the substantive, procedural and executional regulations. As disputes arise, I also try to show what, sometimes controversial, solutions legal practice can offer, and to indicate where and how the legislature should consider amending the Act. A deeper theoretical and constitutional background has been omitted, as the paper strongly focuses on a practical approach.

The admitted purpose of the new Act was to speed up the procedure, accompanied by the hidden, although obvious aim of strengthening deterrence. None of these are fulfilled completely, yet considerable steps have been taken. The reason of partial failure is often within the Act itself, this position will be argued in this paper.

Full access

using administrative data to compare hospital performance in the EU. Int. J. Qual. Health Care, 2014, 26 (Suppl. 1), 108–115. Mihailescu, I.: Summary of changes and novelties in DSM-5. Romanian J. Child. Adolesc

Restricted access

. , & van Wieringen , P. C. W. ( 2003 ). ‘Most advanced, yet acceptable’: Typicality and novelty as joint predictors of aesthetic preference in industrial design . British Journal of Psychology , 94 , 111 – 124

Restricted access

A kórokozók közvetlen kimutatásán alapuló mikrobiológiai diagnosztika idő- és munkaigényes folyamat. Nem csoda tehát, hogy megnőtt az igény a konvencionális módszereknél gyorsabb, nagy érzékenységű diagnosztikai eljárások kifejlesztése és bevezetése iránt, mint amilyenek a nukleinsav-kimutatáson alapuló módszerek. A molekuláris biológiai módszerek felgyorsítják a diagnosztikát, javítják a specificitást és lehetőséget nyújtanak a nehezen tenyészthető patogének azonosítására is. Az eredmények értékelésekor azonban figyelembe kell venni, hogy a kórokozó-specifikus nukleinsav kimutatása nem egyenértékű a szaporodni képes kórokozók jelenlétével! Az áramlási citometria legnagyobb előnye, a nukleinsav-detektáláson alapuló technikákkal szemben, a mikroorganizmusok egyedi, sejtszintű kimutatása. Gyorsasága révén kiemelt jelentőségre tehet szert a lassan növő mikrobák, a Mycobacterium törzsek és a gombák kimutatásában. Mivel a megfelelő minta-előkészítés megválasztásával alkalmas a patogének pontos azonosítására, így különösen jól hasznosítható a kevert populációk okozta fertőzések diagnosztikájában. Nem utolsósorban lehetővé teszi a fertőzött szervezet immunrendszerének monitorozását és az antimikrobiális kezelés nyomon követését is. Orv. Hetil., 2013, 154, 1207–1218.

Open access

Az előrehaladott, világossejtes veserák kezelési palettája a molekuláris patológiai ismeretek szélesedése által új, célzott terápiás készítmények megjelenésével bővült. A magasan erezett vesedaganatok progressziójában központi szerepet játszik a daganat érújdonképződése, amelynek kulcsmolekulája a vascularis endothelnövekedési faktor, a modern targetszerek direkt vagy indirekt célpontja. A jelenleg törzskönyvezett készítmények hatásmechanizmusuk alapján a következő csoportokba sorolhatók: vascularis endothelnövekedési faktor ligandot blokkoló monoklonális antitestek (bevacizumab), a vascularis endothelnövekedési faktor receptorait gátló tirozinkináz-inhibitorok (sorafenib, sunitinib, pazopanib) vagy az intracelluláris jelátvitelben kulcsszerepet játszó mTOR-kináz-gátlók (temsirolimus, everolimus). Randomizált vizsgálatok alapján a nemzetközi ajánlások első vonalban sunitinib, pazopanib vagy interferon-α-bevacizumab kombinációt javasolnak jó és közepes prognózisú betegeknél, míg rossz prognózisúaknál temsiroli­must. A korábbi standard citokinterápia hatástalansága esetén sorafenib vagy pazopanib alkalmazható. Eredménytelen tirozinkináz-gátló terápiát követően jelenlegi ismereteink szerint az everolimuskezelés hatékonyságának bizonyítékai a legerősebbek. A betegek életkilátásai várhatóan folyamatosan javulni fognak a targetkészítmények spektrumának további bővülésével. Orv. Hetil., 2011, 152, 655–662.

Restricted access

After defining the meaning of the term ‘smut fungus’, their current taxonomic classification is presented. There are to date, 1640 ‘true’ species of smut fungi that are classified into 2 phyla, 2 subphyla, 4 classes, 8 orders, 24 families and 90 genera. Recent changes to the classification of the smut fungi have produced some surprises when compared to their traditional classification. The variability of the symptoms produced by the smut fungi on their host plants, and the great morphological diversity of the spores is illustrated by selected pictures. Trends and perspectives in the research of the taxonomy of smut fungi are discussed. On the occasion of the imminent world monograph of smut fungi the necessity for urgent measures ensuring their global conservation is stressed. If present trends of habitat destruction continue, caused in large part by the human population explosion, many of the estimated 4000 to 4500 species of smut fungi become extinct before they are even discovered.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Czigler, László Balázs, Lívia Pató, Emese Poszet, and Júlia Weisz

A folyamatban lévő viselkedés irányításához nem tartozó események („újdonságingerek”) orientációs folyamatokat válthatnak ki. Ezek olyan idegrendszeri folyamatokkal járnak együtt, melyek az eseményhez kötött potenciálok két összetevőjében, az N2b- és P3a/P3 újdonság -hullámban mutatkoznak meg. Idős személyeknél e hullámok akusztikus és vizuális ingerek esetében is kisebbek, csúcsuk pedig később jelentkezik, mint a fiataloknál. A késés összefüggésbe hozható az időskori mentális lassulás általános jelenségével. Az amplitúdóváltozásban szerepet játszik a gátlási működések hatékonyságának csökkenése. A változás nyomon követhető habituációs folyamatok életkori különbségében: az orientációval kapcsolatos több eseményhez kötött potenciál-összetevő amplitúdója fiataloknál a kísérlet előrehaladtával, az egyes ingerlési blokkokon belül, illetve azonos ingerek ismételt megjelenésekor kisebb lesz. A bemutatott vizsgálatok arra utalnak, hogy az N2b-összetevő az újdonságingerekre kialakuló információfeldolgozási, illetve válaszszerveződési konfliktusokkal áll kapcsolatban, a P3a/P3 újdonság -hullám pedig az orientációt kiváltó ingerek feldolgozását követő folyamatok során jön létre.

Restricted access