Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for :

  • "nukleáris medicina" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors:
Bernadett Szűcs
,
Edit Nagy
,
Stefan Talev
,
Ildikó Garai
, and
László Galuska

medicine in clinical diagnosis and treatment 2004 Szilvási, I.: Nuclear medicine. [Nukleáris medicina.] Medicina

Restricted access

Gyermekkori neuroblastoma kezelésében alkalmazott 131-I-meta-jodo-benzil-guanidin terápia.

Első hazai tapasztalatok

131-I-meta-iodo-benzyl-guanidine therapy in childhood neuroblastoma.

First experiences in Hungary
Orvosi Hetilap
Authors:
Annamária Gilitsch
,
Ágnes Vojcek
,
Emese Mezősi
,
Zsuzsanna Bán
,
Katalin Csernus
, and
Gábor Ottóffy

irányelve a neuroendokrin tumorok nukleáris medicina diagnosztikai és terápiás ellátásáról.] Eü Közl. 2022; LXXII(17. szám): 2076–2132. [Hungarian] 8

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
György Trencsényi
,
Sándor Kristóf Barna
, and
Ildikó Garai

Absztrakt

Napjainkban a radiológia és nukleáris medicina modern képalkotó berendezéseit ötvöző hibrid képalkotás fontos szerepet tölt be mind a transzlációs kutatási folyamatokban, mind pedig a klinikai diagnosztikában. A rutin képalkotó diagnosztikai eljárások közül a komputertomográffal vagy mágneses magrezonanciás képalkotással kombinált pozitronemissziós tomográfia, illetve egyfotonos emissziós komputertomográfiás vizsgálat jelenleg a legfejlettebb technikák közé tartozik, amelynek segítségével a funkcionális és a morfológiai képeket azonos pozícióban tudjuk egymásra vetíteni. A hibrid képalkotó berendezések a nagy érzékenységüknek, jó felbontásuknak köszönhetően hasznos információt nyújtanak a szervezetben zajló patológiás folyamatokról. Segítségükkel megismerhetők olyan biokémiai és patobiokémiai folyamatok, amelyek elengedhetetlenek a betegségek megértéséhez, kezeléséhez vagy egy új, gyógyszerjelölt molekula megismeréséhez. A klinikai és preklinikai in vivo nem invazív molekuláris képalkotó rendszerek segítségével a gyógyszerfejlesztés folyamata lerövidíthető, költségei csökkenthetők. Orv. Hetil., 2015, 156(52), 2110–2115.

Restricted access

Az aminosav-pozitronemissziós tomográfiás mérések klinikai jelentősége a primer rosszindulatú agydaganatok kezelésében

The clinical impact of amino acid positron emission tomography measurements in the treatment of primary malignant brain tumors

Orvosi Hetilap
Authors:
Katalin Borbély
,
István Kenessey
,
Imre Fedorcsák
, and
Dávid Gergő Nagy

Az utóbbi évek nagymértékű diagnosztikai és terápiás fejlődésének ellenére a felnőttkori primer malignus agydaganatok heterogenitása és terápiás vezetése jelentős kihívás elé állítja a kezelőorvost. Az elmúlt két évtizedben felhalmozódott kutatás és tapasztalat alapján körvonalazódott azon betegek köre, akik a legtöbbet profitálhatnak a komplex onkológiai kezelésből, és megerősítést nyert, hogy az adekvát terápiás vezetéshez elengedhetetlen a megbízható komplex diagnosztikai háttér. Mindazonáltal – egyes szükséges terápiás lépéseket követően – az „arany standard” mágneses rezonancia (MR) nem képes minden esetben a posztterápiás állapotok pontos megítélésére, diagnosztizálására. A nukleáris medicina és a neuroonkológiai szakmák kollaborációjának köszönhetően ma már egyre több centrumban egyre többféle nyomjelző vegyület érhető el, beleértve az aminosavtrészereket és ezáltal az O-(2-[18F]fluor-etil)-L-tirozin radiofarmakonnal végzett pozitronemissziós tomográfiás (PET-) vizsgálatokat. A metabolikus állapot, mint a képalkotás egyfajta negyedik dimenziója, az adekvát modern diagnosztika elengedhetetlen része. A fejlett MR-technikák és a PET-alapú (PET/CT, PET/MR) mérések megfelelő nyomjelzővel való kombinálása képes megbízható alapokra helyezni a terápiás döntéseket. A módszer hazai és külföldi gyakorlatának irodalmi áttekintésével és az eddigi retrospektív összegző kutatásunk eredményeinek ismertetésével mutatjuk be az aminosav-PET-alapú hibrid nukleáris medicinai képalkotó vizsgálatok klinikai jelentőségét e betegek terápiás vezetésében. Orv Hetil. 2023; 164(32): 1247–1255.

Open access

A radiojód-terápia a pajzsmirigy-hiperfunkció kezelésének világszerte széleskörűen alkalmazott, nélkülözhetetlen módszere. Célkitűzés: A szerző a Markusovszky Kórház Nukleáris Medicina Osztályán 2005 novembere és 2007 februárja között funkcionális autonómia miatt végzett radiojód-kezelések eredményességét vizsgálja. Módszer: 33 beteg (29 nő, 4 férfi, átlagos életkor: 61,9 ± 9,8 év) adatait dolgozta fel a szerző. Közülük 23 beteget multifocalis autonomia, 10 beteget unifocalis autonomia miatt kezeltek. A radiojód-kezelést individuális dozimetriával, a Marinelli-képlet alkalmazásával végezték. A betegek minimális nyomon követési ideje 6 hónap, átlagos nyomon követési ideje 11 hónap volt. Eredmények: A radiojód-kezelés a betegek 88%-ában (29/33 beteg) szüntette meg a pajzsmirigy-autonómia által okozott túlműködést. A betegek 79%-ában (26/33) euthyreosis, 9%-ában (3/33) hypothyreosis alakult ki, 12%-ában (4/33) pedig perzisztált a hyperthyreosis. A vizsgált betegek körében a megelőző thyreostaticus előkezelésnek nem volt kimutatható negatív hatása a radiojód-kezelés eredményességére. Az eljárás során alkalmazott aktivitás a betegek 64%-ában (21/33) meghaladta az 550 MBq-t, azaz az ambuláns formában elvégezhető kezelés felső határát jelentő aktivitásértéket. Következtetések: Az eredmények megfelelnek a nemzetközi szakmai elvárásoknak, amelyek szerint funkcionális autonómia radiojód-kezelését követően 85–100%-os siker érhető el, és 10–20%-os hypothyreosis-arány elfogadható.

Restricted access

References 1 Csernay L. Georg Hevesy, the founder of nuclear medicine. In: Vincze J. (ed.) Recollecting our physicians 13. [Hevesy György a nukleáris

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Ferenc Győry
,
Géza Lukács
,
Roland Fedor
,
Mónika Andrási
,
Dávid Kovács
, and
Dezső Tóth

Klinika, Pathológiai Intézet, Nukleáris Medicina Tanszék, Fül-Orr-Gégészeti Klinika, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika és Onkológiai Tanszék vesz részt nagy hangsúllyal. A sebészeti ellátást igénylő endokrin betegek műtéti elbírálása, valamint a műtét

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Árpád Kovács
,
Dávid Sipos
,
Gábor Lukács
,
Zoltán Tóth
,
Tímea Vecsera
,
András Kedves
,
Zsolt Cselik
,
Attila András Pandur
,
Gábor Bajzik
,
Imre Repa
, and
Janaki Hadjiev

imaging. [Újdonságok és új lehetőségek a nukleáris medicina képalkotásban] Magyar Onkol. 2014; 58: 232–238. [Hungarian] 3 Kajáry K, Szakáll Sz Jr, Moravszki M. PET/CT and its use in

Restricted access

Az elasztikus rostfestés jelentősége a colorectalis carcinomák vascularis invázióinak kimutatása szempontjából

The importance of elastic staining in detecting vascular invasion in colorectal carcinoma

Magyar Onkológia
Authors:
Barna Bogner
and
Géza Hegedűs

. 3. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a colorectalis daganatok ellátásáról . Készítette: A Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina, Radiológiai, Sebészeti, Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium . Érvényessége: 2010

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Tóth
,
Gábor Lukács
,
Zsolt Cselik
,
Gábor Bajzik
,
Miklós Egyed
,
Zsolt Vajda
,
Katalin Borbély
,
Janaki Hadjiev
,
Tünde Gyarmati
,
Miklós Emri
,
Árpád Kovács
, and
Imre Repa

References 1 Borbély K. New challenges and perspectives in nuclear medicine imaging. [Újdonságok és új lehetőségek a nukleáris medicina képalkotásban.] Magy Onkol

Restricted access