Search Results

You are looking at 1 - 10 of 445 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt:

Az ectomesenchymalis chondromyxoid tumor a szájüreg igen ritka benignus lágyrész-daganata, napjainkig mindösszesen 93 esetet közöltek a nemzetközi szakirodalomban. Klinikailag csaknem kizárólag a nyelvhát elülső harmadában alakul ki, lassan növekvő, változatos nagyságú, fájdalmatlan, tömött, submucosus csomó formájában jelentkezik. A tumort szövetileg myxoid/chondromyxoid stromában hálózatos szerkezetbe rendeződött, kerek, poligonális vagy orsó alakú sejtek építik fel. Habár a megjelenés nagyban hasonlít a bőr és a lágyrészek myoepitheliomájára, a hisztogenezis máig nem tisztázott, azonban egy újabban megjelent, nagy esetszámot tartalmazó közlemény RREB1-MKL2 génfúziót igazolt az esetek 90%-ában, ami a daganat önálló entitását bizonyíthatja. A pontos szövettani diagnózis felállítását az immunhisztokémiai vizsgálatok biztosítják. Közleményünkben egy 62 éves férfi betegünk esetét mutatjuk be, aki a nyelvcsúcsán észlelt egy 3 cm nagyságú, fájdalmatlan, lassan növekvő csomót. A tervezett műtéti beavatkozáson nem jelent meg, csak 4 évvel később jelentkezett ismét, ekkorra a sebészi kezelésbe már beleegyezett. A daganat eltávolítását követően 24 hónappal panaszmentes, lokális recidíva nem észlelhető. Orv Hetil. 2019; 160(33): 1319–1323.

Open access

Az angol nyelv és a globalizáció

The English Language and Globalization

Educatio
Author:
Péter Medgyes

the Language and Literatures . Cambridge, Cambridge University Press. pp. 11–30. 20 Köllő M. (1978) Az orosz nyelv oktatásának néhány kérdése: fordítás, fogalmazás, szövegértés. Budapest, Tankönyvkiadó

Open access

Vak gyermekek nyelv- és beszédfejlődésének sajátos vonásai és háttere

Special characteristics and background of speech and language development in blind children

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Emese Pajor
,
Anna Mária Beke
, and
Valéria Csépe

speech . Stanford Papers and Reports in Child Language Development , 8 , 26 – 32 . Pléh Cs. ( 2009 ). A nyelv keletkezése . In Kovács I

Open access

A modern pszicholingvisztika kísérleti és gyermeknyelvi adatokat használ a téri nyelvvel kapcsolatban, hogy adatokat nyerjen az elsőbbség kérdéséről: melyik irányít, a nyelv vagy a téri megismerés a téri nyelv tagolódásában. A gazdag téri __

Restricted access

. Magyar Terminológia 3 ( 1 ), 21 – 40 . Bölcskei A. 2011 . A szabványügy és a magyar nyelv: a szabványosítás online forrásai az

Restricted access

Irodalomjegyzék 1. Cs Gaál 2007 A magyar orvosi nyelv védelmében Magy Seb 60

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Zoltán Lóderer
,
Gábor Bognár
,
András Novák
,
Csaba Berki
,
Gábor Sándor
,
Gábor Bognár
, and
Pál Ondrejka

Absztrakt

Bevezetés: A radiális alkari szabad lebeny gyakran az első választott eljárás a nyelv rekonstrukciójában, de hátránya az adóhely morbiditása. Egy másik, vékony, fasciocutan szabad lebeny iránti igény eredményezte az arteria suralis medialis perforator lebeny (MSAP) alkalmazását. Módszer: A nyelvgyöki és szájfenéki daganatok miatti radikális exstirpatiót követő helyreállításra három betegnél alkalmaztunk MSAP lebenyt. Eredmények: A lebenyt minden esetben egy domináns perforator látta el. A bőrlebenyek mérete 20 és 34 cm2 között volt, az értörzs hossza 8,2–11 cm, az átlagos lebenyvastagság 6,5 mm volt. Összefoglalás: A vékony MSAP lebeny kiváló alternatíva a szájfenék és a nyelv helyreállításában elenyésző adóhelyi morbiditás mellett.

Restricted access

. Csernicskó István : A magyar nyelv Ukrajnában ( Kárpátalján ) . (A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén. I. kötet.) Budapest : Osiris, MTA Kisebbségkutató Műhely , 1998 . Fancsaly Éva , Gúti Erika , Kontra Miklós , Molnár Ljubić

Restricted access