Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "nyugdíjmodellek" x
Clear All

Samuelson úttöro cikkének megjelenése óta cikkek százai vizsgálták az együttélo nemzedékek modellcsaládját, ahol különbözo idoben született emberek hatnak egymásra. Egy-két szerzotol eltekintve a kutatók két nemzedékre (pontosabban: két korosztályra) szukítették le a makrovizsgálatokat. Néhány más kutatóval együtt az együttélo korosztályok modellcsaládját kívántam továbbfejleszteni, ahol az együttélo korosztályok száma kettotol akár százig terjedhet.  Négy kérdéskört hasonlítok össze a két modellcsaládban: (1) Egy kis nyitott gazdaságban a felosztó-kiróvó nyugdíjrendszer és a tokefedezeti rendszer jóléti rangsorolása; (2) az állandósult állapotok létezése és száma; (3) a két állandósult állapot stabilitása vagy instabilitása; (4) ciklusok és kaotikus pályák létezése. Az utóbbi három megállapítás zárt gazdaságra, racionális várakozásokra és tokefedezeti rendszerre vonatkozik. Jelenleg még többségben vannak azok a kutatók, akik nincsenek tisztában az együttélo nemzedékek és az együttélo korosztályok modellcsaládja közti különbséggel, vagy ha mégis, akkor érdektelennek tartják azt. Ebben a tanulmányban azt szeretném megmutatni, hogy tévednek: a két modellcsalád között hatalmas különbség van, és semmi okunk sincs arra, hogy lecövekeljünk a legegyszerubb eset vizsgálatánál.

Restricted access