Search Results

You are looking at 1 - 10 of 236 items for :

  • All content x
Clear All

Absztrakt:

A bevándorlás új hulláma a problémák sokaságát hozza magával mindkét oldal számára. A történelemben nem ismeretlen a magyarok számára a bevándorlás, de az utolsó nagyobb bevándorló népesség a cigányság, amelynek máig beilleszkedési problémái vannak. A tanulmányok az oktatás kérdéseit vizsgálják. Kitekintenek a jelenlegi nem magyar tanulókra, az iskoláskorú migránsok problémáira, a tanulók és tanáraik attitűdjeire. Végül a német és francia tapasztalatokat mutatják be.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az oktatás mint társadalmi alrendszer és a más társadalmi alrendszerek kapcsolódásának kimunkáltságát és kimunkálatlanságát vizsgálja a migráció témájának összefüggésében: egyfelől mint lehetséges új területeit a neveléstudományi kutatásnak; másfelől komplex megközelítésben értelmezi a pedagógiai válaszok típusait a migrációs kihívásokra.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Zoltán Bogár, Luca Tóth, Szilárd Rendeki, László Mátyus, Norbert Németh, Mihály Boros, Bálint Nagy, Miklós Nyitrai, and Péter Maróti

University, Hungary. [A jövő útja: szimulátoros gyakorlati oktatás a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán.] Orv Hetil. 2011; 152: 27–33. [Hungarian] 28

Open access

. 99–132. 4 Fórika L. Dr. (2015) A cigány nemzetiségi oktatás helyzete a nemzetiségi oktatás rendszerében az ombudsmani jelentések tükrében

Open access

információszerzés, a terminológiai munka és az oktatás szolgálatában . Magyar Nyelvor 135 ( 3 ), 274 – 285 . Cabré , M. T. 1998 . Terminology. Theory, Methods and

Restricted access

A 90-es évek első felében széles körben elterjedt a Tanuló Szervezetek és az „Egész Életen át Tartó Tanulás”, a „Lifelong Learning Theory” eszméje. Az EU 1996-ot „Az egész életen át tartó oktatás és képzés európai évé”-nek nyilvánította. Ma már senki sem remélheti, hogy még ifjúkorában megszerezheti mindazt a tudást, amely azután elegendő lesz számára élete végéig. Az egész életen át tartó oktatás gondolata ma már nem távoli terv, hanem olyan realitás, amely egyre inkább testet ölt. Mindezek figyelembevételével született meg az Apertus Közalapítvány pályázati támogatásával a Társadalom- és gazdaságismeret szakirányú továbbképzés digitális tanártovábbképzési programja.

Restricted access

Kézikönyv (2019) Kézikönyv Általános Iskolák számára. Ötödik, javított kiadás 2019. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze

Open access

) Internet és oktatás. http://www.communio.hu/vigilia/2003/1/draskovits [Letöltve: 2004. 02.] 9 Friedman, G. (2015) A következő évtized. Budapest, New Wave Media

Open access

Jelen kutatás célkitűzése a pszichés jól-lét kapcsolatának elemzése öt munkahelyi stressz-tényezővel: az alacsony munkahelyi kontrollal, a munkatársi társas támogatottság hiányával, a munkával kapcsolatos bizonytalansággal, valamint a munkával és a főnökkel való elégedetlenséggel. Módszerek: Elemzéseinket a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés egy almintáján végeztük, azon nők körében, akik az oktatás és kultúra területén dolgoztak (n = 451). A pszichológiai jól-létet négy mutató mentén vizsgáltuk: a depressziós tünetegyüttes, a vitális kimerültség, a szorongás, valamint az általános jól-lét mentén. Az adatok statisztikai feldolgozásához lépésenkénti lineáris regressziót alkalmaztunk. Eredmények: Eredményeink szerint a munkahelyi kontroll az általános jól-lét védő tényezőjének bizonyult, míg a főnökkel való elégedetlenség vitális kimerültséggel, depressziós tünetegyüttessel és alacsonyabb általános jól-léttel társult. A munkával való elégedetlenség mind a négy elemzett mentális jól-lét indikátor alakulását bejósolta. A munkahelyi biztonságérzet alacsony szorongással és magas általános jól-lét pontszámmal járt együtt. Nem várt módon, a munkatársi támogatottság és az általános jól-lét között fordított irányú együttjárást találtunk. Következtetések: A kutatás eredményei részben alátámasztják a létező ismereteket a munkahelyi tényezők és a mentális egészség közötti kapcsolatot illetően. Az ilyen témájú vizsgálatok fontos kiindulási pontot képezhetnek a munkával kapcsolatos stresszt kezelő programok megtervezésében és bevezetésében.

Restricted access