Search Results

You are looking at 1 - 10 of 63 items for :

  • "open surgery" x
  • All content x
Clear All
Acta Physiologica Hungarica
Authors: I Baričević, I Baričević, I Baričević, V Malenković, V Malenković, V Malenković, DR Jones, DR Jones, DR Jones, O Nedić, O Nedić, and O Nedić

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Áron Nyilas, Zsolt Palásthy, Zsuzsanna Mihály, Enikő Veres-Lakos, and Zoltán Szeberin

Ni L, Weng H, Pu Z, et al. Open surgery versus endovascular approach in treatment of extracranial carotid artery aneurysms. J Vasc Surg. 2018; 67: 1429–1437. 11

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Csaba Dzsinich, László Szentpétery, Gabriella Nagy, Tibor Pataki, Gábor Darabos, and László Barta

Összefoglaló. Complex aortaaneurysmáról beszélünk, ha az több, egymástól anatómiailag nem elválasztható aortaszegmentumra terjed, és/vagy az aneurysma egy vagy több életfontosságú mellékág szájadékát is magában foglalja. Kettős vagy többszörös aortaaneurysmák egymástól sebészileg jól szeparálható elváltozásokat jelentenek. Míg a complex elváltozások egy ülésben vagy időben, egymást néhány nappal követő beavatkozással kezelendők, addig a kettős/többszörös aneurysmák szeparált megoldásokkal uralhatók. E kiterjedt elváltozások kezelése jelentős javallati és technikai kihívásokkal társul. A kezelési lehetőségek széles spektrumával rendelkezünk. Korábban a nagy sebészi traumával, jelentős morbiditással és mortalitással járó nyitott műtétek nagy rizikóval terhelt betegeken siker reményében nem voltak elvégezhetők. Napjainkban a sebészi és endograft technikákkal végzett hybrid műtétek, illetve a tisztán endovascularis megoldások a kiterjedt elváltozások kezelésének javallatát jelentősen kiszélesítették. Dolgozatunkban ismertetjük a lehetséges, és az általunk már alkalmazott technikákat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyeket a rohamos technikai fejlődés kínál.

Summary. Complex aortic aneurysms extend to more aortic segments, and/or include one or more orifices of highly important side branches. Meanwhile complex aneurysms need reconstructive solutions in one sitting or hybrid procedures timely close to each other, multiple aneurysms can be treated technically and timely separated. Previously, open surgery was the only opportunity to intervene, which was associated with significant surgical trauma and was not suitable for high risk patients when devastating complications were likely. Recently combination of lower risk surgery with endovascular treatment options – the so called hybrid techniques – resulted in that indications for treatment remarkably widened. In addition, permanent technical progress made available pure endovascuar solutions, so a wide range of surgical procedures provide number of options for treatment. In this paper we report on the treatment options of complex aortic aneurysms, and present our own relevant experience.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Dávid Garbaisz, András Boros, Péter Legeza, and Zoltán Szeberin

aneurysms rupture under 4 cm. J Vasc Surg. 2017; 65: 76–81. 11 Igari K, Kudo T, Toyofuku T, et al. Comparison between endovascular repair and open surgery for isolated iliac artery aneurysms. Surg

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Attila Berencsi, János Bezsilla, László Sikorszki, Rita Temesi, and Sándor Bende

P Parrilla 2009 Randomized clinical trial comparing laparoscopic and open surgery in patients with rectal cancer British Journal of Surgery 96

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Laura Ukovich, Konstantinos Nikolakopoulos, Christian Biasion, Chiara Cera, Fabio Pozzi Mucelli, Stefano Chiarandini, and Roberto Adovasio

J.M. Hendriks D. Poldermans M.R. van Sambeek 2006 Endovascular repair versus open surgery in

Restricted access

laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: long-term outcome of a randomised clinical trial. Lancet Oncol 2009; 10: 44–52. 4 Leung KL, Kwok SP, Lam SC, Lee JF, Yiu RY, Ng SS

Open access

2013 Hepatectomy based on the tumor hemodynamics for hepatocellular carcinoma: a comparison among the hybrid and pure laparoscopic procedures and open surgery Surgical Endoscopy 27

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Péter Kupcsulik, Judit Tamás, Timea Pálházy, Péter Lukovich, and János Weltner

. WD Peters H Nelson 2007 For The Clinical Outcomes of Surgical Therapy Study Group Laparoscopic Colectomy for Cancer Is Not Inferior to Open Surgery

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Sikorszki László, Bezsilla János, Botos Ákos, Berecz János, Temesi Rita, and Bende Sándor

la Cuesta , M Toledano , F Martin , C Vaquero , L Inglada : 1999 Laparoscopic treatment vs open surgery in the solution of major incisional and abdominal vall hernias with mesh . Surg Endosc 13 250 – 2 . 11

Restricted access