Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • "optimizmus" x
  • All content x
Clear All

A tanulmány a különféle optimizmus - konstruktumok (vonás optimizmus, attribúciós optimizmus, irreá­lis optimizmus, valamint terápia - specifikus optimizmus) és a fizikai egészségi állapot közti kapcsolatot vizsgálja. A legtöbb áttekintett kutatás pozitív kapcsolatot talált az optimizmus és a különböző egészségmutatók közt. Az optimista személyek a kevésbé optimista személyekkel összehasonlítva szubjektíven jobbnak ítélik egészségi állapotukat, és ez a különbség az objektíven (szakember által) mért tünetszám tekintetében is fennáll. Az optimizmus általában jobb immunműködéssel (kivételt képeznek a kontrollálhatatlan stresz-szor­helyzetek) és gyorsabb gyógyulási sebességgel jár. És végül az optimista személyek szignifikánsan tovább élnek a pesszimista személyekhez képest. Az optimizmus és a fizikai egészség közti pozitív kapcsolatot több tényező is befolyásolja. Az optimisták kevesebb stresszorral találkoznak, azokat eltérően értékelik és máshogy küzdenek meg velük, mint a kevésbé optimista személyek. Az optimizmus szintje befolyásolja az egészségmagatartást, valamint a betegségmagatartást. Végül annak a lehetősége is fennáll, hogy az optimizmus és a fizikai egészség közti kapcsolat hátterében egy harmadik változó, a neuroticizmus áll. Tanulmányunk kritikai nézőpontot alkalmaz, rámutat a téma kutatását nehezítő elméleti és módszertani nehézségekre.

Restricted access

A tanulmány áttekinti azokat a szakirodalomban fellelhető kutatásokat, melyek három optimizmus konstruktum (diszpozicionális, attribúciós és szituáció-specifikus) immun­működésre gyakorolt hatását vizsgálják. Az eredmények szerint az optimizmus immunműködésre kifejtett hatása komplex és olykor ellentmondásos. A szituáció-specifikus és attribúciós optimizmus jobb bejóslója az immunműködésnek, mint az általános vonás op­timizmus. Stressz- és konfliktusmentes helyzetben az optimizmus hatékonyabb im­mun­funkciókhoz kapcsolódott. A szakirodalmi áttekintés szerint az optimizmus abban az esetben gyengítette az immunműködést, amikor a személyek kontrollálhatatlan, vagy hosszabb időn át fennálló stresszhelyzettel szembesülnek.

Restricted access

-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validitása a Hungarostudy 2002 Országos Lakossági Egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 (3) , 247–255. Szondy M. (2004) Optimizmus és

Restricted access

is associated with mood, coping, and immune change in response to stress. Journal of Personality and Social Psychology , 74: 1646—1655. Szondy M. (2004): Optimizmus és immunfunkciók. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika

Restricted access

vetett hit függvényében. Szakdolgozat . Debrecen: Debreceni Egyetem Bérdi, M., & Köteles, F. (2010). Az optimizmus mérése: Az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT-R) pszichometriai jellemzői hazai mintán. Magyar

Restricted access

study of older adults. Personality and Individual Differences, 44 (4), 853—864. Bérdi, M., & Köteles, F. (2010). Az optimizmus mérése: az Életszemlélet Teszt átdolgozott változatának (LOT—R) pszichometriai jellemzői hazai

Restricted access

. Manuel for State-Trait Anxiety Inventory. Szondy M. (2004): Optimizmus és immunfunkciók. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 5 (4): 301-319. Optimizmus

Restricted access

Szondy, M.: Optimism, pessimism, health and health behaviour. [Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás.] PhD dissertation, ELTE, Budapest, 2008. [Hungarian] Szondy M

Restricted access

M. (2006): Optimizmus és egészség. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (4): 617–636. Uhlenhuth, E., Alexander, P. E., Dempsey, G. M., Jones, W., Coleman, B. S., Swiontek, A. M. (1998): Medication side effects in anxious

Restricted access

Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig

I. A placebo-reszponder személyiség

Pszichológia
Authors: Ferenc Köteles and György Bárdos

Summary

Kétrészes narratív összefoglalónk első részében áttekintjük a placebo-reaktor („reszponder”) személyiség kutatásának korai és modern mozgatórugóit, visszásságait és problémáit. Összefoglaljuk a legfontosabb és legismertebb kutatási eredményeket, és részletesen foglalkozunk néhány különösen ígéretes és sokat vizsgált személyiségvonással (szuggesztibilitás, szociabilitás, konformitás-tradicionalizmus és optimizmus). A szuggesztibilitás kapcsán javasoljuk a fogalom eredeti jelentésének és a placebo-irodalomban használt értelmezésének szétválasztását, mivel érzésünk szerint az utóbbi esetben sokkal inkább informálásró_9

Restricted access