Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "oral antibiotic prophylaxis" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A bélelőkészítés lehetőségei és hazai gyakorlata a tervezett colorectalis műtétek előtt

The options of bowel preparation before elective colorectal surgery and the current domestic practice

Magyar Sebészet
Authors:
László Venczel
,
Ádám Bartók
, and
László Sikorszki

Bevezetés

A tervezett colorectalis műtétek előtti bélelőkészítés évtizedek óta vitatott téma a sebészeti gyakorlatban. Az utóbbi másfél évtizedben a bélelőkészítés szükségességéről, illetve annak kivitelezéséről számos rangos közlemény jelent meg. Munkacsoportunk célja volt egy országos felmérést végezni a jelenlegi, hazai gyakorlatról, illetve rövid áttekintést nyújtani a legfontosabb, releváns irodalmi adatokról, nemzetközi ajánlásokról.

Anyag és módszerek

A szerzők online kitölthető, anonim kérdőív kitöltésére kértek fel 50 hazai, colorectalis műtéteket végző sebészeti osztályt. A 40 munkacsoport által kitöltött kérdőív adatait a jobb colonfél, bal colonfél, illetve a rectum tumorai esetére külön-külön dolgozták fel.

Eredmények

Az eredmények alapján a bélelőkészítés módjában országosan rendkívül nagy szórás mutatkozik: a jobb colonfél esetén 7-féle, a bal colonfél esetén 3-féle, a rectum műtétei esetén szintén 3-féle kombinációban alkalmaznak valamilyen előkészítést.

Következtetések

A hazai gyakorlatban alkalmazott bélelőkészítési módok nagyfokú heterogenitást mutatnak, melyek vélhetően főként egyéni tapasztalatokon alapulnak. A legtöbb centrum esetén a gyakorlat eltér a jelenlegi nemzetközi ajánlásoktól. Megfontolandó lenne a témában egy hazai konszenzusdokumentum kidolgozása.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Velkey
,
Eszter Vitális
, and
Zsuzsanna Vitális

Saab, S., Hernandez, J. C., Chi, A. C., et al.: Oral antibiotic prophylaxis reduces spontaneous bacterial peritonitis occurrence and improves short-term survival in cirrhosis: a meta-analysis. Am. J

Restricted access

L Pettit 1995 Value of oral antibiotic prophylaxis in colorectal surgery Br J Surg 82 1046 1052

Restricted access