Search Results

You are looking at 1 - 10 of 44 items for :

  • "organisational learning" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

What managers can learn from knowledge intensive technology startups? •

Exploring the skillset for developing adaptive organizational learning capabilities of a successful start-up enterprise in management education

Society and Economy
Authors:
Diána Dóra Beke
,
Andrea Sólyom
, and
Andrea Juhászné Klér

1 Introduction Accelerating organizational learning in corporations by building a supportive learning ecosystem, organizational learning capabilities, and an adaptive capacity of resilience, is one of the key factors of business growth. 1 This

Open access

of Communication 1949 Sinkula, J. M. (1994): Market Information Processing and Organizational Learning. Journal of

Restricted access

simulations of organisational learning (March 1991 ; Lazer and Friedman 2007 ), and so our model connects this field to that of science modelling. We then describe the simulation model, flagging up some issues involved in its design and highlighting where

Restricted access

Recent enthusiasms have emphasised particularly ideas of “learning organisations”, calling attention both to the ways organisations learn and to the possibilities for improving organisational intelligence through increasing the rate and precision of learning. These enthusiasms have often encouraged the too easy assumption that learning processes necessarily lead to organisational improvement. The usefulness of learning as an instrument of organisational intelligence has to be demonstrated, not assumed. Adaptive processes such as learning are not guaranteed to reach or sustain a global maximum on an outcome surface. In order for proposals for “learning organisations” to be more than vague wishes for improvement, learning must be defined in terms of some specific process and the conditions under which that process does or does not lead to improvement must be established. This essay is built around six simple propositions, a kind of catechism for consideration of learning as an instrument of intelligence.

Restricted access

Abstract  

This study explores the intellectual structure and interdisciplinary breadth of Knowledge Management in its early stage of development. Intellectual structure is established by a principal component analysis applied to an author co-citation frequency matrix. The author co-citation frequencies were derived from the 1994-1998 academic literature and captured by the single search phrase of Knowledge Management. Four factors were labeled Knowledge Management, Organizational Learning, Knowledge-based Theories, and The Role of Tacit Knowledge in Organizations. The interdisciplinary breadth surrounding Knowledge Management mainly occurs in the discipline of management. Empirical evidence suggests that the discipline of Computer Science is not a key contributor as originally hypothesized.

Restricted access

Decision Sciences 34 741 770 Huber, G. P. (1991): Organizational Learning: The Contributing Processes and the

Restricted access

distinctive competencies and organizational learning: Effects on organizational innovation to improve firm performance . Journal of Engineering and Technology Management , 29 ( 3 ), 331 – 357

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Judit Lám
,
Gergő Merész
,
Gyula Bakacsi
,
Éva Belicza
,
Cecília Surján
, and
Erika Takács

Absztrakt

Bevezetés: Magyarországon 2012-ben indult az egészségügyi ellátószervezetek akkreditációs programjának fejlesztése, amelynek célja az egészségügyi ellátás biztonságának növelése, eredményességének, hatékonyságának javítása. Célkitűzés: A vizsgálat célja az akkreditációs standardok hatására történő szervezeti változások felmérése a projekt tesztelésében részt vevő intézményekben. Módszer: Hét önkéntes intézményben vizsgálták a szervezeti kultúra változását nemzetközileg validált kérdőív segítségével. A vizsgálatot két körben, az akkreditációs program bevezetésének kezdete előtt és egy évvel később, standardok megismerése, gyakorlatba ültetésének elkezdése után végezték el. A kérdőíveket leíró statisztikai elemzésekkel és logisztikus regressziós modellekkel vizsgálták. Eredmények: A kórházak körében szignifikáns (p<0,05) pozitív változást mutattak a szervezeti tanulás, folyamatos fejlődés, a nyílt kommunikáció és a csapatmunka a szervezeti egységben dimenziók, az önálló járóbeteg-szakrendelők körében pedig az általános felfogás a betegbiztonságról és a betegbiztonság szervezeti egységen belüli észlelése dimenziók. Következtetések: A vizsgált intézményekben a szervezeti kultúra még fejlesztésre szorul, de az észlelt pozitív változások a betegbiztonságot elősegítő irányba mutatnak. Orv. Hetil., 2016, 157(42), 1667–1673.

Open access

and organizational learning: Effects on organizational innovation to improve firm performance . Journal of Engineering and Technology Management , 29 ( 3 ), 331 – 357 . Camelo

Restricted access

1477 1490 Andrews, K. M. — Delahaye, B. L. (2000): Influences on Knowledge Processes in Organizational Learning. Journal of Management Studies 37(6): 797

Restricted access