Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "organizational sociology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Szervezeti hatalom és konfliktus

Esettanulmány a nemzetbiztonsági szolgálatok átszervezéséről

Társadalomkutatás
Author: Gábor Budai

A dolgozat a titkosszolgálatok átszervezése nyomán lezajló hatalmi játszmákat és konfliktusokat teszi vizsgálat tárgyává szervezetszociológiai nézőpontból. Ennek megfelelően először röviden áttekinti a nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás utáni kiépülését, és felvázolja az államigazgatáson belüli strukturális-funkcionális helyüket. Ezt követően kerül sor a reformelképzelé__

Restricted access

A tanulmány a bírósági szervezetek működését elemzi. Bemutatja azokat a szervezeti mechanizmusokat, amelyek a korrupciót megalapozzák. A problémát a szervezeti hatalmi rendszer elemzésére alapozza. Kimutatja, hogy a bíróság olyan szervezet, amely nem a klasszikus erőforrás elméleti megközelítéssel írható le. A bíróságok felelőtlen szervezetek, amelyek immunisak a környezeti visszacsatolásra. A szervezet működéséből hiányzik a kontroll is. Különösen élesen jelentkezik ez a probléma azoknál az eljárásoknál, ahol szakértő bevonására is sor kerül. A tanulmány elméleti elemzéseihez felhasznál a témában készített interjúkat és dokumentumokat is.

Restricted access

This essay discusses Aleksandr Solzhenitsyn’s Gulag Archipelago from the aspect of “law and literature”. As a starting point, it argues that its “legal” reading is of a high relevance, since it helps us to better understand both the reality of Soviet law and the achievements of our legal systems. In order to illustrate this, it examines various legal layers embedded in the work: legal history, sociology of the punishment, criminal investigation, organizational sociology and psychology, and legal theory. In addition, the essay also focuses on the role of Western Law as a contrast in Solzhenitsyn’s work, and analyzes its metaphorical language about law. To conclude, it argues that this book could caution lawyers of the consequences of a politically-oriented approach to law that disregards the fundamental values of Western law.

Full access

A politikai korrupció szervezeti struktúrája

Egy lehetséges szervezetszociológiai modell

Társadalomkutatás
Author: István Jávor

A tanulmány a szervezetek közötti hatalmi és érdekkapcsolatok elemzésére fókuszál. Azt vizsgálja, hogy hogyan működnek ezek a kapcsolatok, és milyen hatalmi érdekek, szervezeti és egyéni viselkedések mozgatják az együttműködést. Három szereplő, a pol__

Restricted access