Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,181 items for :

  • "orienting" x
  • All content x
Clear All

A szerzők áttekintik a foglalkozás-egészségügyi ellátás hazai történetét és jelenlegi helyzetét, elemzik kapcsolatát a munkaügyi szervezetekkel. A rendszerváltozást követő gazdasági átalakulásban a szocialista nagyüzemek helyét több, de kevesebb dolgozót foglalkoztató vállalkozás vette át, így a munkáltatóknak már nincs saját üzemorvosuk, hanem szerződniük kell foglalkozás-egészségügyi ellátásra engedélyt kapott szolgáltatóval, aki viszont több cég munkavállalóit látja el. A nagyüzemekben korábban dolgozó üzemorvosok háziorvosi ellátást is nyújtanak és a szakvizsgát tett háziorvosok is beléptek az üzemorvosi piacra. Ennek a piacnak a felosztása néha etikátlan gazdasági versenyben történik, amit a nem kötelezően előírt tarifák és a kötelezően előírt, de csak részlegesen ellenőrzött szerződéskötés tesz lehetővé. A rendszer a hiányosságok javításával jobbá tehető, indokolatlannak tűnik felforgatása, baleset-biztosítási alapra helyezése, a szakmai feladatoknak az erre szakképesítéssel nem rendelkezőknek való átadása, nemzetközi kötelezettségek felrúgása, ahogyan ez egyes publicitást kapott elképzelésekből kiderült. A foglalkozás-egészségügyben folyó szakmai munka felügyeletét szükséges lenne ismét az egészségügy felügyelete alá vonni, a teljesen más elveken működő és más szempontokat figyelembe vevő gazdasági tárca helyett. Orv. Hetil., 2012, 153, 1433–1439.

Open access

, depression, and anxiety ( Ostovar et al., 2016 ; Pontes & Griffiths, 2016 ). In addition, research using motive-oriented approaches has noted escapism as a key predictor of Internet or online game addiction ( Király et al., 2015 ; Kuss, Louws, & Wiers, 2012

Open access

Abstract  

A versatile, spectroscopy analysis engine has been developed by using object-oriented design and analysis techniques coupled with an object-oriented language, C++. This engine provides the spectroscopist with the choice of several different peak shape models that are tailored to the type of spectroscopy being performed. It also allows ease of development in adapting the engine to other analytical methods requiring more complex peak fitting in the future. This results in a program that can currently be used across a wide range of spectroscopy applications and anticipates inclusion of future advances in the field.

Restricted access

A cukorbetegséghez társuló idegrendszeri károsodás kialakulásának mechanizmusa ma sem teljes mértékben tisztázott, bár az utóbbi évtizedben számos, részben terápiás konzekvenciával járó adat vált ismertté. Az endoneuralis véráramlás csökkenése részben a primer haemostasis károsodásának, a koagulációs rendszer trombogén irányú elmozdulásának következménye. A hyperglykaemia a szuperoxid-anion fokozott képződése révén a glikolízisben kulcsszerepet játszó glicerin-aldehid-3-foszfát-dehidrogenáz aktivitásának csökkenéséhez, alternatív anyagcsereutak (poliol-, hexóz-amin-, diacil-glicerol-, proteinkináz-C anyagcsereút, fehérjeglikáció) aktiválódásához vezet. A végglikációs fehérjék fokozzák a nukleáris faktor κ-B aktivitását, vazoaktív tényezők és citokinek (interleukin-1, -6, tumornekrózis-faktor-α) termelődését. A patogenetikai alapon nyugvó oki kezelés célja a neuropathiás károsodás progressziójának lassítása, megállítása vagy visszafordítása. Az oki kezelés legfontosabb összetevői: a szénhidrátanyagcsere-helyzet optimális beállítása, a rizikófaktorok kezelése, valamint benfotiamin és alfa-liponsav adása. A transzketoláz-aktivátor benfotiamin egyrészt gátolja a hyperglykaemia következményeként előtérbe kerülő legfontosabb alternatív anyagcsereutak (fehérjeglikáció, diacil-glicerol-, proteinkináz-C-aktiváció, poliol- és hexóz-amin-anyagcsereút) aktivitását, másrészt fokozza a pentóz-foszfát-sönt aktivitását. A benfotiamin klinikai hatékonyságát számos hazai és nemzetközi tanulmány igazolta. Az antioxidáns hatású alfa-liponsav az oxidatív stressz csökkentése révén elősegíti a glicerin-aldehid-3-foszfát-dehidrogenáz aktivitásának fokozódását. Az alfa-liponsav mind infúzióban, mind per os adagolva csökkenti a neuropathiával összefüggő tüneteket és mérsékli a neuropathiás károsodást. Összességében a neuropathia diabetica jól illusztrálja, hogy a patomechanizmussal kapcsolatos ismereteink bővülése számottevően hozzájárulhat a terápia sikeréhez is.

Open access

Abstract  

We give a Pontryagin-Thom type construction for Stein factorizations of fold maps of 3-manifolds into the plane. As an application, we compute the cobordism group of Stein factorizations of fold maps of oriented 3-manifolds into the plane and the oriented cobordism group of fold maps of 3-manifolds into the plane. It turns out that these two groups are isomorphic to Z 2Z 2. We have the analogous results about bordism groups as well.

Restricted access

Abstract  

The thermal and crystal morphological properties of poly[ethylene teraphthalate] (PET) and poly(ethylene-2,6-naphthalenedicarboxylate) (PEN) biaxially oriented films were compared to amorphous and other isotropic semi-crystalline samples. Crystal melting as a function of temperature was characterized by temperature modulated DSC (TMDSC) and found to begin just above the glass transition for both oriented films. About 75°C above the glass transitions, substantial exothermic recrystallization begins and continues through the final melting region in oriented films. The maximum in the non-reversing TMDSC signal for the oriented films signifies the maximum recrystallization exothermic activity with peaks at 248°C and 258°C for PET and PEN, respectively. The final melting endotherm detected was 260°C and 270°C for PET and PEN, and is shown by the TMDSC data and by independent rapid heating rate melting point determinations to be due to the melting of species recrystallized during the heating scan. The results are compared with TMDSC data for initially amorphous and melt crystallized samples. The volume fraction of rigid species (F rigid=total crystal fraction plus rigid amorphous or non-crystalline species) were measured by TMDSC glass transition data, and contrasted with the area fraction of rigid species at the oriented film surface characterized with very high resolution atomic force microscopy (AFM) phase data. The data suggest that the 11 nm wide hard domains in PET, and 21 nm wide domains in PEN film detected by AFM consist of both crystal and high stiffness interphase species.

Restricted access

In accordance with the traditional approach to strategy implementation strategies are implemented through business plans that are elaborated on yearly basis. The turbulent changes characteristic to the operational environment of the organisations during the last decade prompted the need for a different approach. Accordingly, the project-oriented approach to the organisational strategy and the strategy-oriented approach to the projects have evolved. These revealed that the long-term success of the organisations depends on successful projects. Central to this paper is to highlight the fundamental role of the organisations as project clients in this respect. According to the findings of an interview-based research the author points out their tasks that are of vital importance in order to achieve project success.

Restricted access

Abstract  

The time-differential perturbed angular correlation (TDPAC) method was applied to a study on the behavior of 140Ce atoms implanted in highly oriented pyrolytic graphite (HOPG). Exponential-type gradual attenuation of the directional anisotropy of the relevant γ-ray cascade was observed in the perturbation patterns. From temperature dependence of the relaxation rate, a thermally activated dynamic motion of the probe atoms was suggested.

Restricted access

Abstract  

The effect of uni- and biaxial orientation in the morphology of polypropylene films has been investigated by thermal, dynamic-mechanical, X-ray pole figure and diffraction patterns. In uniaxial oriented films the level of damping is roughly three times higher in the MD direction than it is in the TD direction. The stretching always produces crystals of the form independently of the starting type. Fast DSC scans show two melting peaks indicative of two crystalline species. The Fujiyama et al. model for the crystalline structure can be also applied to the uniaxially stretched films. Upon biaxially orienting, the folded lamellae crystals (kebabs) are the ones to support all the force applied, and when their maximum level of stress slippage is reached they deform following the Peterlin's model, forming a new shish structure. These new shishes are aligned to the TD direction and by linking the original shishes in the MD direction produce a planar orthogonal net of linked shish structures. The space among the shishes is filled with small and imperfect folded lamellae with c-axis in the film plane and preferentially oriented in the MD and TD directions, keeping constant crystallinity density throughout.

Restricted access

DSC analysis was performed on uniaxially oriented and unoriented atactic polystyrene samples prior to and after annealing at 80 °C. With increasing annealing times, an endothermic peak appeared, whose area increased with the duration of the annealing period. No difference was found between the endotherm areas for the oriented and the unoriented polymer.

Restricted access