Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "originalitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az előadás bemutatja az empirikus kreativitáskutatás beindulásának nemzetközi előzményeit, motívumait, vezéralakjait és történelmi atmoszféráját. Részletesen elemzi a nemzetközitől lényegesen eltérő hazai állapotokat és áttekinti az 1959 és 2009 közötti kreativitással kapcsolatos hazai empirikus kutatásokat, kiemelten a hazai kreativitáskutatás kezdeteire koncentrálva. Bibliográfiai statisztikára alapozva elemzi az elmúlt 50 év publikációs termését a kreativitás terén.

Restricted access

Háttér és célkitűzések

a kreativitás időbeliségével, például az időnyomás kreativitásra gyakorolt hatásával, kevés kutatás foglalkozik közvetlenül (Amabile, Mueller, Simpson, Hadley, Kramer és Fleming, 2002; Mainemelis, 2002), holott az idő szerepe számottevő a kreatív megnyilvánulások szempontjából. Jelen tanulmány célja, hogy rámutasson e téma főbb kutatási területeire, és összefoglalja a tesztfelvételi idő kreativitásra gyakorolt hatásának vizsgálatával kapcsolatos eredményeket.

Módszer

a kreativitás vizsgálatára a verbális Szokatlan használat teszt, illetve a figurális Körök teszt magyar adaptációját (Zétényi, 1989) alkalmaztuk n = 207 középiskolás diák esetében. 10 perc/teszt tesztfelvételi idő állt rendelkezésre, melynek első felében fekete, második felében színes ceruzát használtak a válaszadók. Így lehetővé vált a 0–5., az 5–10. és a 0–10. percben nyújtott fluencia, originalitás, flexibilitás, átlagos originalitás és relatív flexibilitás pontszám különbségeinek és kapcsolatainak kiszámítása. Az intelligenciát célzó kiegészítő vizsgálatként a Raven-féle SPM-tesztet alkalmaztuk.

Eredmények

a tesztfelvételi időtartamnak szignifikáns hatása van a kreativitás pontszámaira (pl. a vizsgálati személyek asszociációs műveleti sebessége idővel csökken, s a tesztfelvétel első öt percében magasabb pontszámok születnek, mint a másodikban), és az intelligencia- és kreativitásteszt pontszámok közötti kapcsolat alakulására (a második félidőben tapasztalhatók korrelációk). A verbális és a figurális tesztek igen különböznek időbeli aspektusaik tekintetében.

Következtetések

tekintve, hogy a kreativitás tesztelése időkorláthoz kötött és tesztfüggő vizsgálat, a tesztfelvételi időtartam megválasztása lényeges az eredmények alakulása és elemzése szempontjából.

Open access

diritto romano: “nel suo complesso la legislazione longobarda presenta infatti caratteri di grande originalità, offrendo una materia genuinamente germanica nella sua essenza, assai più “pura” da questo punto di vista di molte altre codificazioni barbariche

Restricted access

Tehetség és idegtudomány: Adatok a kreativitás és a matematika területéről

Giftedness and Brain Research: Creativity and Mathematics

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Czigler, Petra Csizmadia, Boglárka Nagy, and Zsófia Anna Gaál

válaszok száma), az originalitás (a válaszok eredetiségének mértéke) és a flexibilitás (a használt kategóriák vagy témák száma), amely változók tükrözik a személy képességét a kreatív ötletek megalkotására. Martindale és munkatársai az elsők között

Open access