Search Results

You are looking at 1 - 10 of 42 items for :

  • "orthopedic surgery" x
  • All content x
Clear All

minor orthopaedic surgery with double gloving . Acta Orthop Belg . 2007 ; 73 : 760 – 4 . 10. Daeschlein G , Kramer A , Arnold A , Ladwig A

Open access

In the Department of Orthopaedic Surgery in the University of Debrecen, Debrecen, Hungary, we examined the effectiveness of positive suggestions used in the perioperative period in hip and knee arthroplasties performed under spinal anaesthesia. The goal of the suggestions was to reduce the need for red blood cell transfusion and for analgesics, and to increase the patients’ satisfaction. The objective of this article is to present our method with concrete examples of positive suggestions which were given first before the surgery (via personal conversation), then during the operation as well (via audiotaped method). We hope that our article will contribute to the wide-spread awareness of this relatively easy to learn communication method.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Csenge Szeverényi, Zoltán Csernátony, Ágnes Balogh, Tünde Simon, Zoltán Kekecs, and Katalin Varga

: 488–492. 35 Szeverényi C, Csernátony Z, Balogh Á, et al. Effects of positive suggestions on the need for red blood cell transfusion in orthopedic surgery. Int J Clin Exp Hypn

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Milica Jovanović, Sofie M. van Dorp, Mitra Drakulović, Dubravka Papić, Sladjana Pavić, Snežana Jovanović, Aleksandar Lešić, Miloš Korać, Ivana Milošević, and Ed J. Kuijper

Characteristic Hospital type p Clinic for Infectious and Tropical Diseases Clinic of Orthopedic Surgery and Traumatology

Restricted access

Abstract  

In orthopaedic surgery, synthetic biomaterials encountered a great success. In this work, the “in-vivo” behaviour of aragonite synthesized in our laboratory was studied. The in vivo experiments have been carried out on femurs sites of nine ovine. Neutron activation analysis was applied to evaluate the ossification kinetics of synthetic aragonite. The content of several elements (Ca, P, Sr and Mg and phosphorous to calcium ratio) were determined versus time after implantation. Results showed that the biomaterial undergoes a lot of transformations during time. The chemical composition of the aragonite was modified and progress to become close to that of an ovine bone. Biological studies assess its biocompatibility.

Restricted access

Abstract  

There is an evidence that some of the essential trace elements are crucial determinants of bone health. Excess or deficiency of these elements has a role in the development of bone diseases, therefore research on trace elements in bone is very important. Iliac crest bone biopsies were optioned from twelve persons undergoing orthopedic surgery due to any reason than osteoporosis. Cortical and trabecular parts were separated, and blood and fats were removed. Up to 30 minor and trace elements were determined in these samples by instrumental neutron activation analysis and other techniques and their relations were discussed.

Restricted access

Abstract

The article is approaching an interesting topic regarding ACL reconstruction using the hamstring tendons (semitendinosus and gracilis) as the graft. The initial graft fixation after ACL reconstruction is mechanical and it must assure the stability of the system until the biologic integration takes place. No fixation system is as strong as the native ACL insertion. Therefore, hibrid fixation like an improvement of simple fixation is a field worth studying. The fixation shown in this article is the Hybrid fixation consisting of direct fixation with interference screw and an extra cortical fixation over a cortical screw.

Restricted access

A részecskedetektálás fizikai Nobel-díjas találmányán alapuló EOS™ röntgengép kifejezetten alacsony sugárdózis felhasználásával a teljes testről, fiziológiás terhelés alatt, álló helyzetben, sávszkenneléssel, kétirányú röntgenfelvételek egyidejű készítésére alkalmas eszköz. Az anterioposterior és oldalirányú felvételek egyidejű, térben kalibrált leképezése egy speciális szoftver használatával lehetőséget teremt a csontvázrendszer háromdimenzionális felszíni rekonstrukciójának elvégzésére is. A csontvázrendszer a röntgenképeken és a térbeli rekonstrukciós modellben valós méretben és térfogatban jelenik meg, így nagyon pontosan mérhetők és számszerűsíthetők a gerincoszlop és csigolyák jellemzői, alsó végtagi hossztengelyek, az ízületi tengelyállások, valamint az összes releváns, ortopédiai gyakorlatban használt klinikai paraméter. A térbeli rekonstrukció különféle nézeteinek számítógépes megjelenítése során lehetőség nyílik az egyes csontok felülnézeti térbeli ábrázolására is, amelynek során a végtagok, az ízületek, valamint a gerinc deformitásainak horizontális síkú rotációs viszonyai tanulmányozhatók. Ez forradalmian új lehetőségeket teremt az ortopéd sebészeti, különösen a gerincsebészeti gyakorlatban. Orv. Hetil., 2012, 153, 289–295.

Restricted access

31 37 Kagoma, Y. K., Crowther, M. A., Douketis, J., et al.: Use of antifibrinolytic therapy to reduce transfusion in patients undergoing orthopedic surgery: a

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Dénes, Gábor Fazekas, Katalin Zsiga, and Orsolya Péter

Kevés adat áll rendelkezésre az orvostanhallgatók és szakorvosok rehabilitációs alapismereteiről. Célkitűzés: A rehabilitációs ismeretek felmérése szigorló orvostanhallgatók és kórházban dolgozó szakorvosok körében. Módszer: Kérdőíves felmérés, kérdezőbiztosokkal. A kérdőív a rehabilitáció tárgyköréből hét egyszerű választásos kérdést és három fogalommeghatározást tartalmazott. A válaszadók traumatológus, neurológus, idegsebész szakorvosok, a Semmelweis Egyetem hatodéves orvostanhallgatói és rehabilitációs szakorvosjelöltek voltak. Eredmények: A kérdőívet 42 hallgató, 40 szakorvos és 39 rehabilitációs szakorvosjelölt töltötte ki. A kérdések közül a szigorlók közel fele adott helyes választ a szakképesítés ismerete, a tanszék léte, a fogyatékos emberek száma, a betegek rehabilitációra irányításának feladatáról. A rehabilitációs ágyak számát szinte senki, a fogyatékos személyek jogairól szóló törvényt mindenki ismerte. Az alapfogalmak (fogyatékosság, rehabilitáció) meghatározására nem voltak képesek. A kórházi szakorvosok rehabilitációs alapismereteit nem találtuk jobbnak a szigorlókénál. Következtetések: A szigorlók rehabilitációs ismeretei alacsony szintűek, ez orvosi munkavégzésükhöz nem elegendő. A szerzők szükségesnek tartják a hallgatók rehabilitációs ismereteinek bővítését. A szakorvosok rehabilitációs alapismereteit sem tartják elégségesnek a mindennapi munkavégzéshez. Képzésüket tanfolyamon és a rehabilitációs konzíliumok során kialakult munkakapcsolatokban tartják lehetségesnek. Orv. Hetil., 2012, 153, 954–961.

Restricted access