Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for :

  • "osteoclast" x
  • All content x
Clear All
Acta Biologica Hungarica
Authors: Z. Krasznai, F. Weidema, D. L. Ypey, R. Gáspár, Teréz Márián, and Sándor Damjanovich

Kelly, M. E., Dixon, S. J., Sims, S. M. (1994) Outwardly rectifying chloride current in rabbit osteoclasts is activated by hypoosmotic stimulation. J. Physiol. 475 , 377-389. Outwardly

Restricted access

173 177 Heller, K. N., Manyak, M. J., Tabbara, S. O. and Kerr, L. (1998): Malignant osteoclast-like giant cell tumour of the kidney. Urology 51, 495

Restricted access

development of osteoporosis because it increases cytokine levels and the activity of the immune system, which can increase osteoclast activity in the body [ 4 ]. By altering the activity of osteoclasts and osteoblasts, oestrogen deficiency makes bones more

Restricted access

, Qian YX, Kaufman S, Sarosi I, Shalhoub V, Senaldi G, Guo J, Delaney J, Boyle WJ: Osteoprotegerin ligand is a cytokine that regulates osteoclast differentiation and activation. Cell 93, 165–176 (1998) Boyle W

Restricted access

References Gibbons , C. L. , Sun , S. G. , Vlychou , M. , Kliskey , K. , Lau , Y. S. , Sabokbar , A. and Athanasou , A. ( 2010 ): Osteoclast-like cells in soft

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyöngyi Kirschner, Bernadett Balla, János Kósa, Péter Horváth, Andrea Kövesdi, Gergely Lakatos, István Takács, Zsolt Nagy, Bálint Tóbiás, Kristóf Árvai, and Péter Lakatos

Absztrakt

A tirozinkináz-gátlók bizonyos onkohematológiai betegségek kezelésében elterjedten használt gyógyszerek. Több klinikai tanulmány igazolta, hogy a BCR-ABL specifikus tirozinkináz-gátlók alkalmazása komplex és még nem egyértelműen azonosított módon változtatja meg a csontszövet élettani folyamatait. Mivel a kezelések egyre több beteget érintenek, illetve hosszú évtizedekig vagy akár élethosszig is tarthatnak, indokolt ezen mechanizmusok molekuláris hátterének részletesebb megismerése. A szerzők összefoglalják az imatinibbel és a nilotinibbel végzett, csontanyagcseréhez kapcsolódó alapkutatási eredményeket, humán klinikai megfigyeléseket, kiegészítve in vitro osteoblast-sejtkultúrákon végzett saját kísérleteik eredményeivel. Az összefoglalt kutatási eredmények alapján az imatinib és a nilotinib csontsejtekre gyakorolt hatása függ az alkalmazott hatóanyag-koncentrációtól, a sejtek érettségi állapotától, illetve az általuk kötött receptor-tirozinkináz útvonalak megoszlási arányától. Jelen közleményben elsőként készítettek a hazai szakirodalomban hiánypótló, átfogó irodalmi áttekintést a tirozinkináz-gátlók csontanyagcserét befolyásoló hatásaival kapcsolatban és végeztek teljes transzkriptom-analízist osteoblastokon a sejtszintű hatásmechanizmus jobb megértését szolgálva. Orv. Hetil., 2016, 157(36), 1429–1437.

Open access

Rebel, A., Malkani, K., Basle, M.: Nuclear anomalies in osteoclasts in Paget’s bone disease. Nouv. Presse Med., 1974, 3 , 1299–1301. Basle M. Nuclear anomalies in osteoclasts in

Restricted access

.g., microorganisms whereby the lipopolysaccharide component of bacteria cell membranes activates osteoclast activity to resorb bone; changes in mechanical loading such as after tooth loss and by surgery required for the removal of tumors [1] . The bone defects

Open access

multiple roles of osteoclasts in host defense: bone remodeling and hematopoietic stem cell mobilization. Annu. Rev. Immunol., 2007, 25, 51–69. Savage, N. D., de Boer, T., Walburg, K. V., et al.: Human anti

Open access

Absztrakt

A csontáttétképzés számos szolid daganat progressziójának jellegzetessége, mely kiváló példát szolgáltat az áttéti folyamat szervspecificitására. Megvalósulása mind a vénás, mind az artériás rendszeren keresztüli szóródás révén történhet. Az oszteolitikus vagy oszteoplasztikus áttétek keletkezése eltérő molekuláris útvonalakat feltételez, de a gyakorlatban a két folyamat keveredése révén zajlik. Mai tudásunk szempontjából alapvető jelentőségű az oszteoklasztok daganatsejtek általi aktiválódása és az ennek révén létrejövő csontreszorpció, mely a csontbomlás ördögi körének kialakulásához vezet. A csontáttétek kezelésében forradalmat jelentett az oszteoklaszt–csontmatrix kölcsönhatást gátló biszfoszfonátok felfedezése és klinikai sikere. A folyamat molekuláris alapjainak tisztázása azonban újabb terápiás célpontokat jelölt meg az oszteoklaszt-differenciálódásban, melyet a a TNF-receptorcsalád egyik tagja, a RANK–RANK-ligand rendszer szabályoz. Ennek az új terápiás megközelítésnek életképességét már sikeres klinikai vizsgálatok támasztják alá, melyekben RANKL-ellenes antitestet alkalmaztak. Ennek klinikai sikeressége tovább erősíti azt a nézetet, hogy a daganatokban zajló molekuláris történések pontos megismerése képezi az alapját az egyre hatékonyabb terápiás eljárások kifejlesztésének.

Restricted access