Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "oxygenisation" x
Clear All

A rosszindulatú daganatokban gyakran ún. hypoxiás, csökkent oxigéntartalmú területek vannak (az oxigéntenzió < 7 Hgmm). A preklinikai, valamint klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a hypoxia fokozza a tumorok progresszióját, agresszivitását. Szövettenyészeteken tanulmányozva az oxigén hatását, bebizonyosodott, hogy az oxigenizáció in vitro önmagában is gátolja az ép szövetek, a benignus és malignus tumorok sejtjeinek növekedését. Az onkoterápia szempontjából rendkívül fontos megállapítás, hogy ha egy daganatban az oxigén parciális nyomása kevesebb, mint 2,5 Hgmm, a sugárérzékenység lecsökken (intrinszik radiorezisztencia). Hypoxiás tumorokban számos kemoterápiás gyógyszer is hatástalan (kemorezisztencia). Oxigén hiányában vagy hypoxiás szövetekben a fotodinámiás kezelés is eredménytelennek bizonyult. Mindezen kísérleti és klinikai tapasztalatok alapján már évtizedek óta egyes intézetekben kiegészítő kezelésként, de egymagában is próbálkoznak a daganatos betegek oxigenizációjával. A leggyakoribb kezelési forma az oxigéngáz belélegeztetése (hiperbarikus oxigénterápia), vagy az oxigénnel telített víz alkalmazása fürdő vagy ivókúra formájában. A ma már nemzetközi kooperációban is végzett vizsgálatok egyértelműen igazolják az oxigénbevitel jótékony terápiás, radio- és kemoszenzitizáló hatását. Az általánosan alkalmazott eritropoietin-kezelés is bizonyítja az oxigenizáció jelentőségét a tumorterápiában. Időszerűnek látszik Magyarországon szakintézetekben nagy beteganyagon kivizsgálni az oxigenizáció tumorgátló, radio- és kemoszenzitizáló hatását.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Göbölös, László Hejjel, Jenő Imre, Réka Lindenmayer-G., Karsten Wiebe, Maik Foltan, Andrea Thrum, Péter Ugocsai, Zsolt Tóth, Klára Farkasfalvi, Elemér Sipos, Rudolf Kiss, Iván Győrimolnár and Alois Philipp

52 195 203 Zapol, W. M., Snider, M. T., Hill, J. D. és mtsai: Extracorporeal membrane oxygenisation in severe acute respiratory

Restricted access

, Tachtsidis I, Leung TS, Elwell CE, Smith M: The effect of cerebral tissue oxygenisation index of changes in the concentrations of inspired oxygen and end-tidal CO 2 in healthy, adult volunteers. Anesth. Analg. 109, 906–913 (2009) Smith M

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Felkai, György Böszörményi Nagy and Ildikó Gyarmati

Muhm, J. M.: Predicted arterial oxygenisation at commercial aircraft cabin altitudes. Aviat. Space Environ. Med., 2004, 75 , 902–912. Muhm J. M. Predicted arterial oxygenisation at

Restricted access

tachycardia and high fever were observed in spite of intravenous dopamine. Using invasive cardiovascular monitoring, hydration and noradrenaline administration were applied. In spite of the PEEP (positive end-expiratory pressure), adequate oxygenisation could

Open access