Search Results

You are looking at 1 - 10 of 31 items for :

  • All content x
Clear All

F. Heller 1994 Magnetic enhancement and paleoclimate: study of a loess/paleosol couplet across the Loess Plateau of China Geophysical Journal International

Restricted access

The intraformational paleosol and calcareous muddy cavity fills interbedded in the travertine of the Vár-hegy (Castle Hill) in Budapest were analyzed for carbon and oxygen isotope compositions and compared with the isotope compositions of the host travertine. Microscopic investigations of these layers indicate mechanical reworking of the travertine and mixing with the allothigenic siliciclastic material. Micromorphological features, e.g. needle-fiber calcite, carbonate hypocoatings around pores, ferruginous precipitations and clay infillings in the paleosol and cavity fills indicate that in situ pedogenic processes were active in both layers. The presence of ferrihydrite in the A horizon of the paleosol also supports pedogenic alteration. The stable carbon and oxygen isotope compositions of bulk carbonate of paleosol and cavity fills (d13C= -0.6 to 2.1‰ and d 18O= -16.7 to -12.9‰) are very close to the compositions of the host travertine (d 13C=1.1 to 2.1‰ and d 18O = -17.7 to -13.7‰,) and differ from the probable isotope composition of pedogenic carbonate (d 13C values around -11‰). These results indicate that the studied paleosol and cavity fills have only minor pedogenic component (authigenic carbonate content up to 20%); thus the paleosol represents a weakly developed soil, mostly composed of travertine clasts and allothigenic siliciclastic material.

Restricted access

. Állami Földtani Intezét, Módszertani Közlemények, Budapest. 110 p. Németh, T., Berényi Üveges, J., Michéli, E., Tóth, M. 1999: Clay minerals in paleosols at Visonta, Hungary. - Acta Mineralogica-Petrologica, Szeged, 40, pp. 11

Restricted access

Abstract

The loess/paleosol sequence near the village of Madaras is an outstanding record of Late Quaternary paleoenvironmental and paleoclimatic changes in Hungary and the entire Carpathian Basin. The present study highlights the results of preliminary micromorphological investigations implemented on 24 samples taken from two pre-selected pedogenized horizons of the sequence. Our work yielded interesting results regarding the evolutionary history and modes of pedogenesis in the studied section.

Restricted access

Abstract  

Instrumental neutron activation analysis was used for the determination of 31 major and trace elements in 32 samples from the Xinji Loess Section, Shaanxi Province, China. Interferences, including those from uranium fission products, were evaluated and corrections applied where necessary. The 39.7-meter deep section comprises of Lishi Loess of the middle Pleistocene (Q2) and Malan Loess of the late Pleistocene (Q3). The section is characterized by the presence of 5 layers of paleosol, and each paleosol is underlain by a precipitation layer. When the elemental abundances are converted to a carbonate-free basis, there is little compositional difference among the carbonate-free fractions of loess, paleosol and precipitation layers. This indicates that dissolution of carbonate minerals by downward-moving surface water was an important process in paleosol formation while other minerals were not severely weathered and elemental fractionation was minimal. The parent materials of the paleosol and precipitation layers closely resemble the loess layers in their elemental abundances, which suggests that all layers in the section have a compositionally similar source.

Restricted access

Stefanovits, P. 2002: The effect of the presence of buried soils and paleosols on the quality of Hungarian soils. - Acta Geol. Hung., 45/3, pp. 223-229. The effect of the presence of buried soils and paleosols on the quality of

Restricted access

Origins and transformation of magnetic minerals in soils . BA Maher 1998 Magnetic properties of modern soils and Quaternary loessic paleosols

Restricted access

. Mack , H. M. , 1992 . Paleosols as an indicator of climatic change at the early-late cretaceous boundary, Southwestern New Mexico . Journal of Sedimentary Petrology. 62 . ( 3 ) 483 – 494

Restricted access

: An Introduction of Paleopedology 520 Rutter, N., Z. Ding, M. E. Evans, Y. Wang 1990: Magnetostratigraphy of the Baojl, loess-paleosol section in the north

Restricted access

A kunhalmok az eurázsiai sztyeppe öv síkvidéki tájának emberalkotta formakincsei. A halmok építésekor az azt létrehozó ember eltemette és ezáltal konzerválta a korabeli táj egyik legfontosabb “olvasókönyvét”, a járószint talajtakaróját. Az egykori tudatos emberi cselekvés — azaz különböző céllal létesített halmok megépítésének — kiemelten fontos mellékterméke, hogy a halmok alatti terület korabeli talajtakarója izolálódott a környezeti hatásoktól és ezáltal megőrződött.

Tanulmányunkban a Szolnok-Túri-síkon található Bán-halmon végzett geomorfológiai, botanikai, talaj- és rétegtani eredményeket foglaljuk össze, illetve egészítjük ki az eltemetett paleotalaj mintáin végzett fitolitelemzés eredményeivel. A növényi opálszemcsék ellenálló képessége — egyéb mikro- és makroszkopikus, szervesanyagú növényi eredetű maradvánnyal szemben — lehetőséget ad a fitolitelemzés módszerének széleskörű paleoökológiai alkalmazására. A növényi szövetből történő feltáródásukat követően még hosszú ideig extrém körülmények között is fennmaradnak a befoglaló közegükben: megőrzik a képződési körülményeikre jellemző formájukat, anatómiai származásukra vonatkozó tulajdonságukat, textúrájukat. Ezzel megteremtik a lehetőségét, hogy a fitolitkutatás a paleoökológia és paleotalajtan tudományában, mint önálló kutatási irányzat szerepet kapjon. A növényi opálszemcsék a talajok fejlődéstörténetének hírmondói is egyben, így a megfelelő peremfeltételek teljesülése esetén egy-egy talajszelvény képződését is jellemezhetjük a módszer felhasználásával.

A Bán-halom rétegtani vizsgálatát a halmon végzett sekélyföldtani fúrás által szolgáltatott fúrómagok morfológiai, illetve alapvető laboratóriumi vizsgálatai alapján lehet felvázolni. Eszerint a halom palástját adó recens talajképződmény alatt legalább négy, morfológiailag jól elkülönülő kultúrréteg helyezkedik el, amely alatt 470 cm-es relatív mélységben található az építés előtti járószint, azaz az eltemetett paleotalaj felszíne.

Az eltemetett talaj Ap- és részben Bp-szintjéből, valamint a paleotalaj és — kronológiai értelemben — az első kultúrréteg (K1) határrétegéből 10 cm-es mintázási intervallummal gyűjtött talajminták fitolitelemzése szerint a Bán-halom építése előtti környezetet erős felszínbolygatás érthette. Ellentétben a temetkezési dombokon (kurgánokon) végzett — hasonló metodikájú — vizsgálatokkal, jelen esetben feltételezzük a halom alatti terület korábbi használatba vételét, a megtelepedést. Ennek egyik legfontosabb bizonyítéka a gabonák egykori jelenlétére utaló fitolit morfotípusok megjelenése a mintákban. Mindemellett az eltemetett paleotalaj morfotípus spektruma azt támasztja alá, hogy a halom építési pontjának környezetében a természetes vegetációt a környező homokbuckák sztyeppei, félszáraz vegetációja uralta, amelyben fás szárú fajok egykori megjelenése, illetve dominanciája nem rekonstruálható.

Restricted access