Search Results

You are looking at 1 - 10 of 81 items for :

  • "pancreatic cancer" x
Clear All

Lowenfels, A. B., Maisonneuve, P.: Risk factors for pancreatic cancer. J. Cell. Biochem., 2005, 95 , 649–656. Maisonneuve P

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Szepes, Mariann Dobra, Csaba Góg, Edit Zábrák, Éva Makula, László Tiszlavicz, Tamás Kiss, Tamás Molnár, Ferenc Nagy, László Czakó, Viktória Terzin and Tibor Wittmann

Zhang, D. X., Dai, Y. D., Yuan, S. X., et al.: Prognostic factors in patients with pancreatic cancer. Exp. Ther. Med., 2012, 3 , 423–432. Yuan S. X

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Richárd Szmola, Gyula Farkas, Péter Hegyi, László Czakó, Zsolt Dubravcsik, István Hritz, Dezső Kelemen, Natália Lásztity, Zita Morvay, Attila Oláh, Andrea Párniczky, Gábor Rubovszky, Miklós Sahin-Tóth, Zsolt Szentkereszti, Ákos Szücs, Tamás Takács, László Tiszlavicz and Ákos Pap

of pancreatic cancer compromises outcomes. HPB (Oxford), 2012, 14 (8), 539–547. Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., Lortet-Tieulent, J., et al.: Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsanett Biró, Róbert Papp, Levente Kucserik, Yousuf Al-Farhat, András Fincsúr, András Vereczkei and Dezső Kelemen

. Langenbeck’s Arch Surg. 2010; 395: 451–458. 2 Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, et al., for the European Study Group for Pancreatic Cancer. A randomized trial of chemoradiotherapy and

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Kristóf Dede, Ferenc Salamon, András Taller and Attila Bursics

autoimmune pancreatitis and pancreatic cancer Pancreatology 11 5 482 6 . 25. RP Sah

Restricted access

and outcome in resected pancreatic cancer J Clin Oncol 27 2855 62 . 4. T Hackert

Restricted access

Y Murakami T Takekoshi 1982 Four cases of mucous secreting pancreatic cancer Prog Diagn Endosc 20

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Renáta Bor, Klaudia Farkas, Anita Bálint, Tibor Wittmann, Ferenc Nagy, László Tiszlavicz, Tamás Molnár and Zoltán Szepes

–1016. Igaz, P., Tulassay, Z.: Autoimmune pancreatitis. [Az autoimmun pancreatitis.] Orv. Hetil., 2008, 149 (19), 873–876. [Hungarian] Szepes, Z., Dobra, M., Góg, Cs., et al.: Pancreatic cancer or autoimmune

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Igaz and Zsolt Tulassay

. 2001 344 732 738 Kamisawa, T., Chen, P. Y., Tu, Y. és mtsai: Pancreatic cancer with a high serum IgG4

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tímea Daróczi, Renáta Bor, Anna Fábián, Ella Szabó, Klaudia Farkas, Anita Bálint, László Czakó, Mariann Rutka, Mónika Szűcs, Ágnes Milassin, Tamás Molnár and Zoltán Szepes

Absztrakt

Bevezetés: A malignus epeúti szűkületek palliatív endoszkópos kezelésekor öntáguló fém- és műanyag stentek alkalmazhatók. Az irányelvek a fémstenteket magas költségük miatt négy hónapot meghaladó várható túlélés esetén javasolják. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a malignus epeúti szűkületek esetén alkalmazott kétféle stent eredményességének és költséghatékonyságának összehasonlítását. Módszer: A retrospektív vizsgálatba 37 fém- és 37 műanyag stentet kapott beteget vontak be. Meghatározták a stentek átjárhatósági idejét, szövődményrátáját és az ellátás kumulatív költségét. Eredmények: A fémstentek komplikációs rátája a műanyag stentekhez képest alacsonyabbnak (37,84 és 56,76%), míg átlagos átjárhatósági idejük hosszabbnak (19,11 és 8,29 hét; p = 0,0041) bizonyult. A stenteléssel összefüggő hospitalizációk (1,18 és 2,32; p = 0,05) és intervenciók száma szignifikánsan magasabb volt a műanyag stentes csoportban (17 és 27; p = 0,033). Esetükben a kettős stentimplantáció az átjárhatósági időt 7,68-ról 10,75 hétre emelte. Összköltség tekintetében nem találtak szignifikáns eltérést (p = 0,848). Következtetések: Költséghatékonyság és a betegek megterhelése alapján két hónapos várható túlélés esetén fémstent-implantáció javasolható, míg rövid várható túléléskor többszörös műanyagstent-implantációra kell törekedni. Orv. Hetil., 2016, 157(7), 268–274.

Restricted access