Search Results

You are looking at 1 - 10 of 73 items for :

  • "path analysis" x
Clear All

Darvishzadeh R., Hatami-Maleki H., Sarrafi A. (2011): Path analysis of the relationships between yield and some related traits in diallel population of sunflower ( Helianthus annuus L.) under well-watered and water-stressed conditions. Austral. J. Crop Sci

Restricted access

2 957 962 Dewey, D. R., Lu, K. H. (1959): A correlation and path analysis of crested wheatgrass seed production. Agron. J. , 51 , 515

Restricted access

. The cross-lagged path analysis indicated a reciprocal relationship between severity of IGD features and level of depressive symptoms. Our overall model demonstrated good fit based on fit indices. The ratio of the χ 2 to the degrees of freedom

Open access

Dewey, D.R., Lu, K.H. 1959. A correlation and path analysis of components of crested wheat grass seed production. Agron. J. 51 :515–518. Lu K.H. A correlation and path analysis of

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Roser Granero, Fernando Fernández-Aranda, Susana Valero-Solís, Amparo del Pino-Gutiérrez, Gemma Mestre-Bach, Isabel Baenas, S. Fabrizio Contaldo, Mónica Gómez-Peña, Neus Aymamí, Laura Moragas, Cristina Vintró, Teresa Mena-Moreno, Eduardo Valenciano-Mendoza, Bernat Mora-Maltas, José M. Menchón and Susana Jiménez-Murcia

mechanism between this set of variables during the adulthood, and to our knowledge no research has analyzed mediational links through path analysis. The aim of this study was to assess the role of the aging process in the relationships between impulsivity

Open access

Murray London, England . O.D. Duncan 1966 Path analysis: Sociological examples The American Journal of Sociology

Restricted access

Maize (Zea mays L.) yield component analysis is limited. Research was conducted in 2012 and 2013 at Zagreb, Croatia and Mead, Nebraska, United States with the objective to determine the influence of environment, hybrid maturity, and plant population (PP) on maize yield and yield components. Three maturity classes of maize hybrids were produced at five PP ranging from 65,000 to 105,000 plants ha−1 under rainfed conditions. Yield, ears m−2, rows ear−1, ear circumference, kernels ear−1, kernels row−1, ear length, and kernel weight were determined. Average yield was 10.7 t ha−1, but was variable for hybrids across PP. The early maturity-hybrids had lesser ear circumference, more kernels ear−1, greater ear length, and fewer rows ear−1 than mid- and late-maturity hybrids. Kernels ear−1 had the highest correlation with yield (r = 0.47; P < 0.01 for early-maturity hybrids; r = 0.55; P < 0.01 for the mid- and late-maturity hybrids). Path analysis indicated that ears m−2, kernels ear−1 and kernel weight had similar direct effects on yield for early-maturity hybrids (R = 0.41 to 0.48) while kernels ear−1 had the largest direct effect (R = 0.58 versus 0.32 to 0.36) for the midand late-maturity hybrids. Rows ear−1 had an indirect effects on yield (R = 0.30 to 0.33) for all hybrids, while kernels row−1 had indirect effect (R = 0.46) on yield for mid- and latematurity hybrids. Yield component compensation was different for early-maturity hybrid than the mid- and late-maturity hybrids, likely due to the proportion of southern dent and northern flint germplasm present in these hybrids.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: G. Bekavac, B. Purar, M. Stojaković, Dj. Jocković, M. Ivanović and A. Nastasić

Bekavac, G., Stojakovic, M., Jockovic, Dj., Bocanski, J., Purar, B. 1998. Path analysis of stay-green trait in maize. Cereal Research Communications 26 :161–167. Purar B. Path

Restricted access

The links between operational practices and performance are well studied in the literature, both theoretically and empirically. However, it is mostly internal factors that are inspected more closely as the basis of operational performance, even if the impact of external, environmental factors is often emphasized. Our research fills a part of this existing gap in the literature. We examine how two environmental factors, market dynamism and competition impact the use of some operational practices (such as quality improvement, product development, automation, etc.) and the resulting operations and business performance. The method of path analysis is used. Data were acquired through the International Manufacturing Strategy Survey, which was carried out in 2005 in 23 participating countries in so called “innovative” industries with a sample of 711 firms. Results show that both market dynamism and competition have a large impact on business performance, but the indirect effects, through operations practices are rather weak compared to direct ones. The most influential practices are from the area of process and control, and quality management.

Restricted access

Absztrakt

Elméleti háttér: A multifaktoriális etiológiai háttérrel rendelkező evészavarok szociokulturális magyarázóelméletei nagy szerepet tulajdonítanak a megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális hatásoknak és a megjelenés szociokulturálisan meghatározott standardjai internalizációjának. Cél: A vizsgálat célja a Megjelenéssel Kapcsolatos Szociokulturális Attitűdök Kérdőív (Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-3 — SATAQ-3; Thompson és mtsai, 2004) magyar nyelvű változata faktorstruktúrájának tesztelése és a megjelenéssel kapcsolatos szociokulturális attitűdök egyes testképzavarokkal való kapcsolatának egy komplex modell keretében történő felmérése volt. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves kutatás résztvevői gimnazista lányok és főiskolai hallgatónők voltak (n = 198, átlagéletkor: 18,7 év, szórás = 2,82 év). Mérőeszközök: önbeszámoló útján nyert testtömeg és testmagasság, SATAQ-3, Evési Zavar Kérdőív. Eredmények: A SATAQ-3 kérdőív konfirmatív faktoranalízise nem zárult kielégítő eredménnyel (χ2(399) = 861,3, p < 0,001; CFI = 0,831; TLI = 0,815; RMSEA = 0,077). Az exploratív faktoranalízis eredményei szerint a négyfaktoros megoldás illeszkedése közelítette az elfogadhatót (χ2(321) = 612,0, p < 0,001; CFI = 0,893; TLI = 0,856; RMSEA = 0,068). Az Információ és a Nyomás skálák tisztán megjelentek, az Internalizáció—általános skála tételei egyazon faktoron töltődtek, azonban az Internalizáció—kisportolt skála tételei jelentős kereszttöltődést mutattak ezen a faktoron. A skálák belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult. Az életkor és a testtömegindex kontrolljával végzett útelemzés eredményei szerint a média felől érkező, a karcsú testideál elérésére irányuló észlelt nyomás a karcsú testideál internalizációján keresztül testi elégedetlenséghez és karcsúság iránti késztetéshez vezet. A médiából érkező információ szubjektív fontossága és a karcsú testideál internalizálása között az észlelt nyomás mediátor szerepet tölt be. Következtetések: A SATAQ-3 kérdőív magyar változata megbízható, validitása ígéretes, ezért érdemesnek tartjuk bevezetni a hazai kutatásba. Útmodellünk eredményei az evészavarok prevencióját elősegítő intervenciós pontokat villantanak fel.

Restricted access