Search Results

You are looking at 1 - 10 of 97 items for :

  • "pedagógusok" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Boldogság tényezők a pedagógusok munkájában

Happiness factors in the work of educators

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágota Kun
and
Anett Szabó

. Holecz A. , & Molnár Sz. ( 2014 ). Pedagógusok pozitív pszichológiai tükörben: a jóllétet erősítő tényezők jellemzői a pályán . Iskolakultúra , 10 , 3 – 14

Restricted access

Pedagógusok élettel való elégedettsége és összefüggése a kiégéssel, valamint a pszichoszomatikus egészség mutatóival

Educators’ satisfaction with life and its association with burnout and indicators of psychosomatic health

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Mária Mihálka
and
Bettina Pikó

-analysis . Journal of Vocational Behavior , 77 ( 2 ), 168 – 185 . Salavecz , Gy. , Neculai , K. , & Jakab , E. ( 2006 ). A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok

Restricted access

Kitart-e a belső motiváció? – a (még) pályán lévő pedagógusok pályamotivációi

Will the Intrinsic Motivation Last? – The Motivation of Teachers (Still) in Profession

Educatio
Author:
Borbála Paksi

. 8 Paksi B., Schmidt A., Magi A., Eisinger A. & Felvinczi K. (2015b) Gyakorló pedagógusok pályamotivá-ciói. Educatio, Vol. 24. No. 1. pp. 63–82. 9 Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A

Open access

Pedagógusok, iskola, bizalom – egy mozgalmas évtized változásai

Teachers, Schools, Trust – Changes in a Busy Decade

Educatio
Authors:
Krisztián Széll
,
Anikó Fehérvári
, and
Borbála Paksi

–765. 11 Kopp E. (2016) A pedagógusok által érzékelt iskolai kultúraelemek és kapcsolatuk a szervezeti szocializációval. In: Vámos Á. (ed.) Tanuló pedagógusok és az iskola szakmai tőkéje. Budapest

Open access

A pedagógusok helyzetéről szóló adatok természete

Nature of Data on the Situation of Teachers

Educatio
Author:
Péter Tibor Nagy

európai mérlegen . Educatio, Vol. 18. No. 3. pp. 360–370. 11 Ferge Zs., Gazsó F., Háber J., Tánczos G. & Várhegyi Gy. (1972) A pedagógusok helyzete és munkája. MTA Szociológiai Kutató Intézet, Budapest

Open access

Bölcsődei és óvodai pedagógusok mentális állapota

The Mental Health of Nursery and Kindergarten Teachers

Educatio
Authors:
Nikolett Berecz
and
Kinga Magdolna Mandel

) A munkahelyi stressz és az énhatékonyság szerepe a pedagógusok mentális egészségének alakulásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, Vol. 7. No. 2. pp. 95

Open access

OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en . [Letöltve: 2017. 02. 02.] 7 Paksi B. – Schmidt A. (2016) Pedagógusok újmédia-használata. In

Open access

A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerszabályozási környezet

Factors Wich Influence The Competence Measurements Results In Romanian Minority’s Education

Educatio
Authors:
Judit Szivák
,
Zoltán Rónay
,
Judit Saád
, and
Ágnes Fazekas

és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 3 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Open access

Nevelési értékpreferenciák az állami és egyházi iskolákban

Educational Value Preferences in Public and Church-run Schools

Educatio
Authors:
Enikő Major
,
Katinka Bacskai
, and
Ágnes Engler

igazságossággal kapcsolatos értékei. Metszetek, Vol. 9. No. 4. pp. 105–123. https://doi.org/10.18392/metsz/2020/4/6 6 Bocsi V., Kozák A. & Móré M. (2017) Súlypontok és perifériák. Pedagógusok értéktereinek vizsgálata

Open access

A végzett pedagógusok diplomás pályakövetése

Graduate Career Tracking of Graduating Teachers

Educatio
Authors:
Mihály Fónai
and
Éva Csonka

A tanulmány végzett pedagógusok diplomás pályakövetésének néhány területét vizsgálja. Célja a fiatal tanárok társadalmi hátterének, felsőoktatási és szakmai életútjának a leírása és összefüggések keresése a származás és a pályakezdés mutatói között. Az elemzés a Diplomás Pályakövető Rendszer adatbázisán alapul a 2016–2021-es periódusban. Az eredmények a vizsgált területeken azt mutatják, hogy a pályakezdő tanárok helyzete összetett és ellentmondásos. A fiatal tanárok jellegzetesen nők, egyetemistaként elsőgenerációs hallgatók, családjaik relatíve alacsony státusza ellenére viszonylag jelentős tanár szülői és nagyszülői háttérrel és mintákkal. Munkaerőpiaci helyzetük is ellentmondásos, alacsony jövedelmet és presztízst érzékelnek, ennek ellenére szakmai tudásuk horizontálisan és vertikálisan is illeszkedik a végzett munkájukhoz.

Open access