Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "pedagogical culture" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Koronavírus és oktatáspolitika

Coronavirus and Educational Policy

Educatio
Author:
István Nahalka

Összefoglaló. A COVID–19-járvány számos nehezen megoldható feladatot jelentett a magyar oktatásirányítás számára is. Ma még nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű konkrét ismeret annak eldöntésére, hogy a szigorúbb intézkedések jelentősen hozzájárulnak-e a járvány hatásainak enyhítéséhez. Az oktatás folyamatossága biztosításának legfontosabb feltétele, hogy az oktatási rendszerben domináns szerepet játsszon a korszerű pedagógiai kultúra. Magyarországon ez a feltétel nem áll rendelkezésre, ennek okait az oktatáspolitikában kell keresni. Az esélyegyenlőtlenségek növekedése az egész világon jelentős volt, így hazánkban is. Az iskolabezárások a hátrányos helyzetű tanulók esetében okoztak jelentősebb tanulási elmaradásokat. Az oktatáspolitikának és az oktatásirányításnak nem volt válasza erre a súlyos problémára.

Summary. In the course of COVID-19 epidemic the Hungarian educational government also had numerous challenges. Today we have not enough concrete knowledge to say that hard measures are conductive to mitigate the effects of the epidemic or not. The most important condition of the continuation of education is the dominant role of the modern pedagogical culture in the educational system. In Hungary this condition is not ready. The causes of this situation we have to seek in the educational policy. The rising of inequality of opportunity was appreciable on the whole World, in our country too. The closures of schools caused more significant lagging in learning processes and outcomes in the case of handicapped students. Educational policy and administration had no any answer to this serious problem.

Open access

A sokféleség mint rejtett dimenzió egyházi iskolás diákok narratíváiban

Diversity as a Hidden Dimension in the Narratives of Church School Students

Educatio
Authors:
Eszter Kodácsy-Simon
and
Etelka Seres-Busi

, narratívák. Eötvös József Kiadó. 13 Göhlich, M. & Wagner-Willi, M. (2001) School as a ritual institution. Pedagogy Culture and Society , Vol. 9. No. 2. pp. 237–248. https://doi.org/10

Open access

and controversial approaches). Naturally, this pedagogical culture shift previously described did not become widely adopted in everyday practice. Frontal and dictation methods continue to be present in classrooms as confirmed by

Open access

opinions ended up in last place in the ranking by teachers/school administrators. The survey of pedagogical practices shows that the long-awaited pedagogical culture shift has hardly taken place. Students, school administrators and even teachers

Open access

’: Theorising class-based patterns of parenting in Britain . Pedagogy, Culture & Society , 26 ( 3 ), 327 – 344 . 10.1080/14681366.2017.1401551 Whyte , M. K. ( 2010 ). The paradoxes of rural-urban inequality in contemporary China . In M. K. Whyte (Ed

Open access