Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • "perinatal period" x
  • All content x
Clear All

Hetil. 2010; 151: 1323–1330. [Hungarian] 53 Csaba G. Genetic program and environmental imprinting: the critical perinatal period. [Genetikai program és környezeti beállítódás: a

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: P. Femitha, Rojo Joy, B. Bharathi, B. Adhisivam, B. D. Gane, B. Vishnu Bhat, and J. Balachander

.R. Skinner G. Sharland 2008 Detection and management of life threatening arrhythmias in the perinatal period Early Hum Dev

Restricted access

alter lymphocyte proliferation and apoptosis in primiparous sows during the perinatal period . Food Chem. Toxicol. 48 , 2907 – 2912 . 10.1016/j.fct.2010.07.026 Mikami , O. , Yamaguchi , H. , Murata , H. , Nakajima , Y. and Miyazaki , S

Restricted access

Absztrakt:

A perinatalis hospice-ellátás a gyermekgyógyászati palliatív ellátás egy speciális formája: elsősorban a terhesség alatt megállapított fejlődési rendellenességek esetében, a várandósgondozásban megvalósuló holisztikus szemléletű, az érintett családokra vonatkozó testi, lelki és szellemi gondozás. Célunk annak vizsgálata, hogy az elérhető szakmai irányelvek alapján hogyan valósítható meg és milyen lehetőségeket nyújthat a perinatalis hospice-palliatív gondozás. Néhány példán keresztül bemutatjuk az elsősorban angolszász területekről származó szakmai irányelveket, protokollokat, valamint a jó gyakorlat néhány példáját. A perinatalis hospice kiemelten nehéz ellátási terület a szakmai és emberi nehézségeket illetően. Kiindulási pontot jelentenek a standardizált, konszenzuson alapuló irányelvek, amelyek részletezik az ellátás sajátosságait és azt is, hogy milyen feltételek szükségesek a biztosításához, emellett pedig jelentős segítséget nyújthatnak a közreműködő szakmák közötti kommunikációs és koordinációs folyamatokban. Szupportív szakmai képzési programok során lehetőség adódhat a nehézséget jelentő helyzetek felismerésére, valamint a megoldások keresésére is. A továbbképzés a palliatív ellátásban és a megfelelő kommunikációban kompetenciafejlesztést jelent a szakmai feladatok ellátásában. Orv Hetil. 2020; 161(12): 452–457.

Open access

Absztrakt:

Az endokrin diszruptorok a környezetből az állati (emberi) szervezetbe jutó olyan természetes vagy mesterséges molekulák, amelyek hormonreceptorokhoz kapcsolódva serkentik vagy gátolják adott sejtek tevékenységét, hormonok vagy receptorok előállítását, illetve transzportját. Ha kapcsolódásuk valamely kritikus periódusban történik, hibás hormonális imprintinget hoznak létre életre szóló következményekkel, mint hormonbefolyásolt sejtműködések megváltozása, betegségekre való hajlam manifesztálódása vagy betegségek megjelenése, ezért orvosi-egészségügyi jelentőségük van. Az endokrin diszruptorok száma nagy és éppúgy, mint felhasználásra kerülő mennyiségük, növekszik, ezáltal számos, felnőttkorban megjelenő kórkép (például daganat) visszavezethető perinatalis kori endokrin diszruptorártalmakra. Tartós hatásuk alapvető emberi jellegzetességek (például menarche időpontja) megváltozásához vezet. Az A- és D-vitamin is hormon (exohormon) és kívülről bejutva a szervezetbe endokrin diszruptorok lehetnek. Az endokrin diszruptorok által kiváltott imprinting az utódgenerációkra epigenetikusan átadódik, így befolyásolhatja az utódok gyógyszerérzékenységét is. Ha az epigenetikus öröklődés tartóssá válik, annak humánevolúciós jelentősége is lehet. Orv Hetil. 2017, 158(37): 1443–1451.

Open access

A transzgenerációs hatások régóta ismertek a klinikai munkában. Némileg rejtélyes módon olyanoknál is jelentkezhetnek a traumatizáltság hatásai, akik maguk nem voltak kitéve a kedvezőtlen hatásnak, ám őseik valahogy továbbörökítették azt. Az utóbbi években a transzgenerációs epigenetikai kutatások biológiai alapú magyarázó mechanizmust kínálnak a transzgenerációs átvitelre. Olyan folyamatokat írnak le, amelyek a DNS alapszerkezetének változtatása nélkül lecsendesítenek, vagy épp átírhatóvá tesznek bizonyos szakaszokat, így befolyásolva az azok által kódolt fenotípus megjelenését. Az epigenetikai folyamatok adaptivitásának kulcsát az jelenti, hogy a környezeti változásokra való gyors reagálást teszi lehetővé, amely – változatlan környezeti feltételek esetén – továbböröklődik az új generációkra. E mechanizmusok rövid ismertetése mentén jelen dolgozat a születés körüli (perinatális) időszak jelentőségét, valamint a kérdéskör néhány pszichoterápiás vonatkozását veti fel.

Restricted access

, 84 (2), 327–334. 15 Akingbemi, B. T., Braden, T. D., Kemppainen, B. W., et al.: Exposure to phytoestrogens in the perinatal period affects androgen secretion by

Open access

Thyroid hormones are of primary importance for the perinatal development of the central nervous system, and for the normal function of the adult brain. These hormones primarily regulate the transcription of specific target genes. They increase the cortical serotonergic neurotransmission, and play an important role in regulating central noradrenergic and GABA function. Thyroid deficiency during the perinatal period results in mental retardation. Hypothyroidism of the adults causes most frequently dementia and depression. Other less common clinical pictures include myxoedema coma, dysfunction of cerebellum and cranial nerves. Hypothyroidism also increases predisposition of stroke. Peripheral diseases frequently include polyneuropathy, carpal tunnel syndrome, myalgic state, and rarely myokymia. Nearly all the hyperthyroid patients show minor psychiatric signs, and infrequently psychosis, dementia, confusion state, depression, apathetic thyrotoxicosis, thyrotoxic crisis, seizures, pyramidal signs, or chorea occur. The peripheral complications may be indicated by chronic thyrotoxic myopathy, infiltrative ophthalmopathy, myasthenia gravis, periodic hypokalemic paralysis and polyneuropathy. Generalized resistance to thyroid hormone was confirmed in a number of patients with attention deficit-hyperactivity disorder. Significantly elevated antithyroid antibody titers characterize Hashimoto’s encephalopathy. This condition is a rare, acute–subacute, serious, life-threatening, but steroid-responsive, relapsing-remitting, autoimmune disease.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Emőke Adrienn Hompoth, Natália Gálosi, László Becsei, and Annamária Töreki

; 77: 12–15. [Hungarian] 5 Hompoth EA, Töreki A, Baloghné Fűrész V, et al. The risk factors of mood changing during the perinatal period. [A

Open access

A pajzsmirigyhormonok alapvető fontosságúak a központi idegrendszer perinatális fejlődéséhez és a felnőtt agy működéséhez, elsősorban a specifikus célgének transzkripciójának szabályozásával. Fokozzák a kortikális szerotoninerg transzmissziót, szerepet játszanak a noradrenerg funkciók szabályozásában, és érintik a GABA-funkciót. A csecsemő- és kisgyermekkori hypothyreosis mentális retardációhoz vezet, felnőttkorban a demencia és a depresszió a leggyakoribb, de előfordulhat myxoedemás kóma, cerebellaris és agyidegtünetek, megnő a hajlam a cerebrovascularis kórképekre. A periféria részéről polyneuropathia, carpalis alagút syndroma, myalgia gyakori; ritka szövődmény a myokymia. Csaknem minden hyperthyreotikus betegnél előfordulnak minor pszichiátriai tünetek, ritkábban alakul ki pszichózis, demencia, konfúziós állapot, depresszió, apátiás thyreotoxicosis, thyreotoxikus krízis, epilepszia, pyramistünetek vagy chorea. A periféria részvételét krónikus thyreotoxikus myopathia, infiltratív ophthalmomyopathia, myasthenia gravis, thyreotoxikus periódikus hypokalaemiás bénulás és polyneuropathia jelezheti. A figyelemhiányos hiperaktivitásban szenvedők jelentős részénél generalizált pajzsmirigyhormon-rezisztenciát igazoltak. Magas antithyroid antitest titer jellemzi az akut-szubakut indulású, remissziókkal és relapszusokkal jellemezhető, súlyos, életveszélyes, de szteroidra jól reagáló, autoimmun, ritkán előforduló Hashimoto-encephalopathiát.

Restricted access