Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for :

  • "pesszimizmus" x
  • All content x
Clear All

Psychology, 20 , 207—220. Pérez, C. (2004). Optimizmus — pesszimizmus. Kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében. Pszichológia, 24 , 3—35. Peterson, C., & Seligman, M

Restricted access

, 617—636. Szondy, M. (2008). Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. Doktori disszertáció . Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Taylor, S.E. (1983). Adjustment to threatening

Restricted access

Validated in several languages, the Subjective Happiness Scale (SHS) is a popular and reliable instrument used in the assessment of perceived happiness. The aims of two current studies were to determine the psychometric properties of the Hungarian version in volunteer adults (N = 252) and non-volunteer university students (N = 142). Exploratory factor analysis of the data gathered from volunteers confirmed the unidimensional structure of the Hungarian SHS (SHS-HU). One component explained 53.69% of the variance. The internal reliability in this sample was .80. Confirmatory factor analyses on the non-volunteer university students’ data yielded excellent model fit (SRMR = .0208; NFI = . 990; GFI = .995; RMSEA < .001; CFI = 1.00) and acceptable internal reliability (.75). The one-week test-retest reliability of the SHS-HU was 0.83. In both studies, the SHS-HU revealed positive correlations with life satisfaction and optimism, while it was inversely related to pessimism (p < .001). The more optimistic individuals scored higher on SHS-HU in both studies (p < .001) which confirmed the scale's divergent validity. Further, when controlling for life satisfaction, optimism and pessimism, there were no gender differences in the SHS-HU scores. These results lend support for the adequate psychometric properties of SHS-HU. Therefore, preliminary evidence suggests that the SHS-HU is appropriate for the assessment of perceived happiness in the Hungarian population.

Open access

Az emberi megbetegedések kezelésére kifejlesztett újszerű gyógymódok gyakorlati bevezetése nem egyszerű feladat. Egyrészt a modern terápiák számos kritériumnak kell hogy megfeleljenek, másrészt gyakorta szélsőséges várakozásokat kell kielégíteniük; a betegek és terapeuták euforikus hangulatát a kezdeti nehézségeket követően könnyen válthatja az új gyógymód iránti mély pesszimizmus. Ez alól a daganatok vírusok segítségével történő gyógyításának ötlete sem kivétel. Az első próbálkozásokat követően tapasztalt nehézségek, komplikációk és a tökéletes gyógyhatás elmaradása rövid időn belül az onkolitikus vírusterápia elvetéséhez vezetett. Az elmúlt évtizedek molekuláris és sejtbiológiai felfedezéseinek köszönhetően az onkolitikus vírusterápia újra reflektorfénybe került, melyet a világ több pontján jelenleg is zajló klinikai próbák követtek. A jelen összefoglaló célja az onkolitikus vírusterápia jelenlegi helyzetének bemutatása, illetve az eddigi eredmények összefoglalása.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Egészségi állapotunk megőrzésében kulcsfontosságú a táplálkozás. Ezért a megfelelő étkezési szokások kialakítása igen fontos a serdülőkorban. Az étkezési magatartást olyan személyiségjegyek is befolyásolják, mint például az énhatékonyság, az optimizmus/pesszimizmus és az önkontroll. Célkitűzés: Célunk a serdülők étkezéssel kapcsolatos attitűdjeinek, magatartásának és az őket befolyásoló információforrásoknak a feltérképezése, valamint ezek szociodemográfiai és pszichológiai változókkal való kapcsolatának vizsgálata volt. Módszer: A résztvevők középiskolások voltak (n = 277; 54% fiú; átlagéletkor: 16 év; szórás = 1,25). Önkitöltős kérdőívünk szociodemográfiai, étkezési magatartásra, attitűdökre és információkra vonatkozó kérdéseket, valamint három pszichológiai skálát tartalmazott. Eredmények: Faktoranalízissel kialakítottuk az étkezési magatartás (egészségtudatos, nem egészségtudatos, nyersétel-alapú), az attitűdök (elutasító, ambivalens, elfogadó) és az információszerzés (laikus, szakértő, internet) főbb faktorait. A korrelációelemzések szerint bár a serdülők meglehetősen egészségtudatosak a táplálkozási magatartás és attitűdök terén, megjelenik az elutasítás és az ambivalencia is. Az énhatékonyság, az önkontroll és az optimizmus nemcsak az egészségtudatos magatartás és az elfogadó attitűd kialakulásában, hanem a nem egészségtudatos magatartás és attitűd elutasításában is szerepet játszott. Az egészségtudatos táplálkozási magatartás összefügg a jobb anyagi helyzettel, a szülők magasabb iskolai végzettségével, de kevésbé a nemmel. Az információválasztást részben szociodemográfiai változók is befolyásolják: a szakértői forrásokat elsősorban a lányok, a gimnazisták és a jó tanulók választják. Következtetések: Adataink felhívják a figyelmet, hogy a serdülők táplálkozási szokásainak megismerése rendkívül fontos nemcsak a magatartás, hanem az attitűd és az információ szintjén is. Ez az életszakasz a gyermekkori táplálkozási szocializáció szempontjából nagyon lényeges, hiszen egyre inkább autonómmá válnak a fiatalok döntései ezen a téren is. Orv Hetil. 2018; 159(51): 2183–2192.

Restricted access

2001 53 293 303 Perez, C. (1996). Optimizmus-pesszimizmus: A munkanélküliség hatása a pszichikai

Restricted access

–636. Szondy M. (2010) Optimizmus, pesszimizmus, egészség . Doktori disszertáció, ELTE, Budapest Taylor, S. E., Klein, L. C., Lewis, B. P., Gruenewald, T. L., Gurung, R. A. R., Updegraff, J. A. (2000) Biobehavioral

Restricted access

Szondy, M.: Optimism, pessimism, health and health behaviour. [Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás.] PhD dissertation, ELTE, Budapest, 2008. [Hungarian] Szondy M

Restricted access

lelkiállapot 2008. Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban. Semmelweis Kiadó, Budapest, 373–381. Szondy Máté (2008): Optimizmus, pesszimizmus, egészség és egészségmagatartás. PhD disszertáció. ELTE PPK, Budapest

Restricted access

intelligence and health . Personality and Individual Differences , 42 ( 6 ), 921 – 933 . Szondy , M. ( 2010 ). Optimizmus, pesszimizmus, egészség . Doktori disszertáció

Restricted access