Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "petrográfia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

An uncommon vessel was found in one of the graves on a settlement of the Tisza culture at Pusztataskony-Ledence 1, near Kisköre-Gát. The present study traces the cultural and chronological connections of the find, and attempts, by a comparative analysis of distinct elements of the site’s burial rite, to determine the character of the cultural effects expressed through them. A petrographic analysis of ceramic samples collected from the material of grave 1-718 and the settlement, written by A. Kreiter and O. Viktorik, is completing the article.

Restricted access

Középtávú régészeti stratégia•

Vitaindító gondolatok a magyar régészet jelenéről és jövőjéről az ELTE BTK Régészettudományi Intézetéből

Archaeologiai Értesítő
Authors: Raczky Pál, Borhy László, Vida Tivadar, Kalla Gábor, V. Szabó Gábor, and Bartus Dávid

legyen mikroszkópi és mintaelőkészítő háttér (archeobotanika, talajmikromorfológia, archeozoológia, antropológia, petrográfia). Régészeti, geo-és biotudományi hátterű összekapcsolt közepes labor-clusterek, pl. Raman-spektroszkópia és/ vagy elektron

Open access