Search Results

You are looking at 1 - 10 of 423 items for :

  • "pharmacopoeia" x
  • All content x
Clear All

A XV. században az orvosok és a gyógyszertárak csak kézzel írott, másolt receptkönyveket használtak. A könyvnyomtatás kezdetén azonnal népszerű lett a receptgyűjtemények kiadása is, amelyek eltérő szerkezetű és eredetű gyógyszeres vagy orvosi könyvekben jelentek meg, mintegy a hivatalos gyógyszerkönyvek előfutáraként. A „Szegények patikája” (Medicina Pauperum) címmel a XVI. századtól kezdve jelentek meg olyan könyvek, amelyek a művelt emberek segítségére szolgáltak, hogy magukat és az udvarnépet, cselédséget, környezetüket betegség esetén elláthassák. Az első, kimondottan a „Medicina Pauperum” témakörébe, műfajába tartozó mű ismereteink szerint magyarul 1660-ban jelent meg, és az eddigi források, dokumentumok, illetve kutatások alapján csak töredékesen maradt fenn, „Szegények patikája” címmel, ismeretlen szerzőtől. A ritka véletlen bekövetkezett, és az elveszettnek hitt „könyv” előkerült kéziratos, „másolt” formában, 97×139 mm méretű, kenderzsineg bordákra fűzött, körülvágott, kötetlen állapotban. A töredékként ismert nyomtatott könyv hiánytalanul, kézírásban maradt ránk, összesen 318 oldalon, hét jól elkülöníthető részből állva. A kutatások alapján feltételezhető, hogy a szerző a Nagyszombaton dolgozott és élt Johann Misch Astrophilus. Az iniciálé és a cifrák, valamint a betűtípusok és a vízjel vizsgálata alapján feltételezhető, hogy az eredeti könyvet a lőcsei Brewer-nyomdában nyomtatták. A kézirat bekötésre került. A további széles körű kutatáshoz hasonmás kiadás készül az eredeti digitalizálásával és nagyításával, számozott példányokban. Orv. Hetil., 2011, 152, 1093–1097.

Open access

://www.npainfo.org/App_Themes/NPA/docs/regulatoryLegislative/White%20Paper/NPAWhitePaper_DNABarcoding.pdf (accessed on July 11, 2016). [6] European Pharmacopoeia, 8 th edn., monograph No. 0277 Liquorice root, Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare of the Council

Restricted access

References [1] The United States Pharmacopeia, 32nd edn., National Formulary 27, United States Pharmacopeial Convention, Rockville, MD, 2009. [2

Restricted access

References [1] British Pharmacopoeia, Dantrolene Sodium Monograph, 2013. [2] A. Ward , M. O

Restricted access

2008 Chromatography 67 331 . [14]. United States Pharmacopeia , 34 , vol.2, 2011, 2945 – 2948

Restricted access

] United States Pharmacopeial Convention, Physical Tests: Chromatography, 38, United States Pharmacopeia, 2015, 7–8. [20] International Conference on Harmonization, Validation of Analytical Procedures: Text and

Restricted access

131 1441 1443 European Pharmacopeia, 5th edn, Council of Europe, 67075 Strasburg Cedex, France, 2002, pp. 1472

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Visweswararao Badipatla, Dean Pohlman, Manik Pavan Maheswaram, Dhruthiman Mantheni, Naullage Indika Perera, Martin Mittleman, Kenneth Alexander, and Alan Riga

States Pharmacopeia (USP) dissolution method [ 14 ] and the IsoTMA technique with consistent results for enteric coated tablets. However, the USP method [ 15 ] only deals with the final disintegration of the tablet while this IsoTMA method reveals the

Restricted access

]. Martindale, The complete drug reference , 33rd edn, 2002 , pp, 149 – 150 . [3]. European Pharmacopoeia , 6th edn, Conseil de Europe, Strasbourg, 2007, pp. 1184 – 1187

Restricted access

.L. Phytochemistry 2007 68 1448 1458 Chinese Pharmacopoeia Commission, Pharmacopoeia of the People

Restricted access