Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "phoneme system" x
  • All content x
Clear All

E. Abaffy, Erzsébet. 1991. Az ősmagyar fonémarendszer történetéhez [On the history of the phoneme system of Ancient Hungarian]. In M. Hajdú and J. Kiss (eds.) Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára [A

Full access