Search Results

You are looking at 1 - 10 of 45 items for :

  • "pitvarfibrilláció" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

cryoballoon ablation. [A paroxizmalis pitvarfibrilláció kezelésének új módszere: cryoballonos pulmonalis véna cirkumferenciális ablatiója.] Orv. Hetil., 2008, 149 (38), 1779–1784. [Hungarian

Open access

Absztrakt

A pitvarfibrilláció ritka szövődménye a myocardialis infarctust okozó coronariaembolisatio. A szerzők egy 55 éves férfi kórtörténetét mutatják be, akinél egy évvel korábban paroxysmalis pitvarfibrilláció kíséretében coronariaembolisatiónak tartott akut myocardialis infarctus zajlott le. Egy évvel később ismételten mellkasi fájdalom, új keletű ST-eleváció és pitvarfibrilláció miatt került akut felvételre. Az első esetben a bal elülső leszálló coronariában, jelen esetben a circumflexa coronaria ágban láttak embolisatiónak megfelelő elzáródást. A transoesophagealis echokardiográfia fülcsethrombust igazolt. A pitvarfibrilláció jelen esetben is spontán megszűnt. A szerzők tudomása szerint ez az első eset, amikor pitvarfibrilláció kapcsán recidív akut myocardialis infarctus kerül leírásra. Orv. Hetil., 2016, 157(5), 191–193.

Restricted access

fibrillation and physical activity. [Pitvarfibrilláció és a fizikai aktivitás.] Orv Hetil. 2013; 154: 503–509. [Hungarian] 38 Mokhayeri Y, Nashemi-Nazari SS, Mansournia MA, et al. The

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: János Tomcsányi, Béla Bózsik, György Rokszin, Zsolt Abonyi-Tóth, and Lajos Katona

Borbola, J.: Lone type atrial fibrillation. [A lone-típusú pitvarfibrilláció.] Card. Hung., 1997, 26 (Suppl. 1) , 33–36. [Hungarian] Borbola J. Lone type atrial fibrillation. [A lone

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Lőrincz, Zoltán Szabó, József Simkó, Eszter Szánthó, Kitti Barta, Márta Füzi, and Gyula Szigeti

–2030. Fazekas T., Csanádi Z. és Varró A.: A pitvarfibrilláció patogenezise és klinikai jelentősége. Orv. Hetil., 2003, 144 , 155–163. Varró A. A pitvarfibrilláció patogenezise és

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Tóth, Edina Nagy-Baló, Attila Kertész, Marcell Clemens, Csaba Herczku, Diana Tint, Csaba Kun, István Édes, and Zoltán Csanádi

2008 10 1277 1280 Földesi Cs., Kardos A., Mihálcz A. és mtsai: A paroxizmalis pitvarfibrillacio

Restricted access

3D MRI bal pitvari hegtérkép által vezérelt anatómiai pulmonalis véna reizoláció

3D MRI left atrial scar map guided anatomical pulmonary vein reisolation

Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Fődi, Rob J. van der Geest, Attila Tóth, and Tamás Simor

References 1 Tomcsányi J, Bózsik B, Rokszin G, et al. The prevalence of atrial fibrillation in Hungary. [A pitvarfibrilláció prevalenciája Magyarországon

Open access

Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian] 2 Csanádi, Z., Fazekas, T., Varró, A.: Non-pharmacologic treatment of atrial fibrillation. [A pitvarfibrilláció kezelésének nem

Restricted access

Events) registry. Clin Cardiol. 2017; 40: 196–199. 21 Tomcsányi J, Bózsik B, Rokszin Gy, et al. The prevalence of atrial fibrillation in Hungary. [A pitvarfibrilláció

Restricted access

pitvarfibrilláció prevalenciája Magyarországon.] Orv Hetil. 2012; 153: 339–342. [Hungarian] 5 Shore S, Carey EP, Turakhia MP, et al. Adherence to dabigatran

Open access