Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "place/environment" x
  • All content x
Clear All

A környezeti tényezők közvetlenül és közvetetten is hatást gyakorolnak egészségi állapotunkra, betegségeinkre, egészségmagatartásunkra. Az embert körülvevő környezetnek számos definíciója létezik, melynek meghatározásával és vizsgálatával szinte mindegyik tudományterület foglalkozik. Az egészségkutatások szempontjából mérvadó a WHO 1991-es Sundsvall-i Nyilatkozatában elfogadott értelmezés. E szerint a környezet nem csupán fizikai hely, hanem szociális, gazdasági, politikai és kulturális médium is. Mindezen dimenziók mellett szükséges értelmezni az egészséget támogató környezeti feltételeket, lehetőségeket. Mind szűkebb (otthon, lakás), mind tágabb lakókörnyezetünk (lakóhely) fontos szerepet tölt be életünkben. Befolyásolja egészségünket, hatással van rizikó- és egészségmagatartásunk alakulására, valamint a különböző betegségek és pszichoszomatikus tünetek megjelenésére. A különböző környezeti elemek a szabadidős tevékenységek befolyásolásán keresztül meghatározóak az életkörülményekben és az életmódban is. Jelen tanulmányban legfőbb célunk egy rövid áttekintést adni a környezet és egészség kapcsolatának eddigi hazai és külföldi szakirodalmi előzményeiből, különös tekintettel a környezetnek a pszichoszociális egészségtünetek kialakulásában betöltött szerepére.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Tim Chen, Aeyed Mohammad Hashemii, Rehaap Abd Elfatah Nussir, Ghanshyama Patankaw, and John C. Y. Chen

Abstract

Environmental sandy construction is seeking about innovation, uniqueness substantive, symmetrical and congeniality with the scene. It applies zero-time substances (earth, water, air, and fire) in addition to the advantage of modernized technologies (smart and digital architecture) and re-revives the old models of conventional architectural techniques (contracts, domes). In order to find unorthodox solutions to interior configuration problems especially after physical disasters, the study highlights that it is remarkably critical to developing new intelligent solutions and atypical to the quandaries and requirements of interior design furniture by the concept of phenomenology, place, environment, and architecture.

Restricted access

„Érezd magad otthon!”

Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Viola Sallay and Andrea Dúll

KORPELA, K. M., HARTIG, T., KAISER, F. G., FUHRER, U. (2001) Restorative experience and self-regulation in favorite places. Environment and Behavior , 33 , 572-589. Restorative experience and self-regulation favorite places

Restricted access

physical and psychological needs of users, but also promotes the generation of diversified activities in the space, achieves efficient use of environmental space, enhances the public’s sense of belonging to the place, then presents a uniquely charming place

Open access