Search Results

You are looking at 1 - 10 of 634 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: György Bárdos and Ferenc Köteles

Ádám, Gy. (1998) Visceral perception, Understanding Internal Cognition . Plenum Press, New York Anschütz, F. (1977) Placebo, Wirkung und Indikation. Diagnostik, 10 , 3

Restricted access

. , & Steward , M. D. Jr. ( 2008 ). Placebo use in clinical practice: report of the American Medical Association Council on Ethical and Judical Affairs . The Journal of Clinical Ethics , 19 ( 1 ), 58 – 61

Restricted access

Zsigeri fájdalom, nocebo-hatások, placebo-analgézia

Visceral pain, nocebo-effects, placebo-analgesia

Scientia et Securitas
Author: György Bárdos

) Discomfort: Not pain but still unpleasant feelings from the gut. Acta Biologica Hungarica, Vol. 53. No. 4. pp. 423–433. 7 Bárdos, Gy., & Köteles, F. (2011) Placebo. Magyar

Open access

Placebo és személyiség – a primitívtől a megküzdőig II.

Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés

Pszichológia
Authors: Ferenc Köteles and György Bárdos

. 2. Ádám , Gy. ( 1998 ): The placebo problem . In: Ádám, Gy. : Visceral Perception. New York, London, Plenum Press, 136 – 141 . 3. Ádám Gy

Restricted access

Összefoglaló munkánk célja a placebójelenség adaptivitásával kapcsolatos korábbi elméletek kritikai áttekintése és szintézise. Mivel maga a jelenség biológiai szempontból korántsem egyértelműen adaptív, így kialakulása sem magyarázható közvetlen szelekciós hatásokkal. A biológiai és pszichológiai háttérmechanizmusok áttekintése során arra a következtetésre jutunk, hogy a humán placebójelenség más adaptív jegyek (társas életmód, tanulás, tudat, tudatelmélet) kölcsönhatásából alakulhatott ki, egyfajta evolúciós melléktermékként. Ugyanakkor a placebóhatás kulturálisan is meghatározott, ami már túlmutat a darwini evolúció keretein, így végső soron az adaptivitás kérdése nem válaszolható meg egyértelműen.        Erős kulturális beágyazottsága és a részben pszichés eredetűnek tartott betegségek terjedése miatt a placebójelenség fontossága a modern korban egyre nő. A környezeti reprezentációk komplexebbé válásával a központi idegrendszer zsigeri működésekre gyakorolt hatása is egyre erőteljesebbé vált. Talán éppen a placebo lehet az az eszköz, amely a modern kultúra által háttérbe szorított biológiai öngyógyító mechanizmusokat aktiválni képes, akár a modern orvoslás sok szempontból tünetorientált, túlspecializált és gyakran merev, személytelen keretei között is. Ezért gondoljuk azt, hogy a placebójelenség kulturális szempontból potenciálisan adaptívnak tekinthető.

Restricted access

Rihmer Z. (1994) A placebo reszponderség problémája primér depresszióban. Psychiatrica Hungarica, 9, 3 , 283-284. A placebo reszponderség problémája primér depresszióban

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ferenc Köteles, Dániel Fodor, Cziboly Ádám Cziboly, and György Bárdos

A szerzők sorra veszik a placebo terápiás felhasználása mellett, illetve ellen szóló különböző nézetrendszereket, érveket és implicit hiedelmeket. Áttekintik és értékelik az eddig született kutatási eredm__

Restricted access

A tanulmány közös jellemzőket, valamint megkülönböztető jegyeket azonosít a placebo/nocebo, illetve a szuggesztió jelenségei között. A placebóhatás jobb megértéséhez érdemes figyelembe venni azt, hogy a beteg ember szuggesztiók iránti fogékonysága felfokozott, és egész más szabályok érvényesülnek esetükben a kommunikatív „üzenetek” értelmezésekor, mint a racionális, éber egészséges embernél. Így a napi gyógyító munkában - a placebóhatás jobb kihasználása, illetve a nocebóhatás minimalizálása érdekében - nagyobb szerepet kaphatna a tudatosan alkalmazott szuggesztív kommunikáció, amely a páciensek elvárás-, illetve hitrendszerére hatva a legkülönfélébb testi folyamatokat képes befolyásolni.

Restricted access

References [1] Brody , H. 1982 The lie that heals: the ethics of giving placebos Ann. Intern. Med. 97 112 – 118 . [2] Bok , S. 2002 Ethical issues in use of placebo in medical practice and clinical trials Guess , H. A

Restricted access

References [1]. A. K. Shapiro E. Shapiro 1997 Predicting placebo response. The Powerful Placebo: From Ancient Priest to Modern Physician The Johns Hopkins University Press Baltimore and London 217 – 227 . [2]. W. Rief Y

Restricted access