Search Results

You are looking at 1 - 10 of 229 items for :

  • "plant protection" x
Clear All
Authors: L. Hufnagel, MÁRTA Gaál, BRIGITTA Őszi and Z. Mészáros

Manninger, G. A. (1968): Kártevők prognőzisa és szignalizatiőja (Prognosis and signalisation of pests). In: Ubrizsy, G. (ed.): Növényvédelmi enciklopédia (Plant protection encyclopedia). Mezőgazdasági Kiadő

Restricted access

The Dutch Plant Protection Service daily receives samples with insect specimens from imported end products like cut flowers and vegetables. A quick and adequate diagnosis of the intercepted specimens is required to hinder trade as little as possible. At the inspection locations dispersed over The Netherlands trained inspectors are allowed to take the decision for release or hold up of any consignment under official control, so-called first-line diagnosis. Depending on the species identity, a consignment will be subsequently released or rejected, the latter after second-line diagnosis of a quarantine or otherwise regulated pest. An additional list of 63 species intercepted in The Netherlands, partly as a result of selective first-line diagnosis, is given. After risk analysis, Ceratothripoides brunneus, Frankliniella bispinosa and Retithrips syriacus were placed under phytosanitary supervision. At present 219 species have been intercepted, with 54 species not identified to species level.

Restricted access
Authors: Péter Jolánkai, Zoltán Tóth, Tamás Kismányoky and Ildikó Farkas

Ramann-féle barna erdőtalajon 2002-ben beállított szabadföldi kisparcellás kísérletben vizsgáltuk a műtrágyázás és növényvédelmi kezelések kombinációinak hatását őszi búza monokultúrában Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar kísérleti telepén. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a növényvédelmi kezelések 2006-ban átlagosan 117%-kal, 2007-ben 120%-kal, a műtrágyázás 2006-ban átlagosan 180%-kal, 2007-ben 218%-kal emelte az őszi búza termésszintjét a kontrollhoz képest. A növekvő N adagok jobban növelték a termés mennyiségét, mint a növényvédelmi kezelések. Az egyre növekvő intenzitású növényvédelmi kezelésekkel és N adagokkal egyre kisebb mértékben nőtt az őszi búza szemtermése. Fentieken túl az eredményekkel összefüggésben vizsgáltuk az időszak hőmérsékleti és csapadékviszonyait a mezőgazdasági években.

Restricted access
Authors: G. Ripka, G. Princzinger, I. Zsellér Hatala, László Vasas, B. Tóth, J. Kiss and C. R. Edwards

Princzinger, G., Ripka, G., Ilovai, Z., Vasas, L., Molnár, F., Zsellégr Hatala, I., Kiss, J., and Edwards, C. R. (1998b): Current status of western corn roootworm in Hungary, 1995-1998. In: 3rd Transtiszaian Plant Protection

Restricted access

with contact and stomach action—poisoned slugs secrete large quantities of slime, dehydrate, and die—which has been used in the control of slugs and snails in agriculture and horticulture. Plant protection products with metaldehyde are produced in the

Open access

. Naturwissenschaften 74 Ivanov, S. (1970): Leaf miner Chemistoma scitella Z. - biology and tools for control. In: Plant Protection in service of the

Restricted access
Authors: M. Tóth, I. Szarukán, A. Nagy, T. Ábri, V. Katona, Sz. Kőrösi, T. Nagy, Á. Szarvas and S. Koczor

: Scarabaeidae, Cetoniinae) . J. Pest Sci. 83 , 15 – 20 . Wall , C. ( 1989 ): Evaluation and use of behaviour-modifying chemicals . In: A. R. Jutsum and R. F. S. Gordon (eds): Insect Pheromones in Plant Protection . Wiley, Chicester, pp. 39

Restricted access