Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "pluripotent stem-cell" x
  • All content x
Clear All
Acta Biologica Hungarica
Authors: Anna Tóth, Katalin Fodor, P. Blazsó, I. Cserpán, Tünde Praznovszky, V. Tubak, A. Udvardy, Gy. Hadlaczky, and R. Katona

generation of induced pluripotent stem cells from human keratinocytes. Nat. Biotechnol. 26, 1276–1284. Izpisua Belmonte J. C. Efficient and rapid generation of induced pluripotent stem

Restricted access

References 1 Marchetto, M. C., Brennand, K. J., Boyer, L. F., et al.: Induced pluripotent stem cells (iPSCs) and neurological disease modeling: progress

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: P. Gómez-Ochoa, F. Miana-Mena, M. Muñoz, M. Gascón, J. Castillo, E. Cativiela, and F. Gómez

pluripotent stem cells. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 , 2426–2431. Huberman E. A human peripheral blood monocyte-derived subset acts as pluripotent stem cells

Restricted access

Absztrakt

Tökéletes normoglykaemia az 1-es típusú diabeteses betegekben csak sikeres pancreas- vagy Langerhans-sziget-transzplantációval érhető el. A teljes pancreas sebészi beültetése invazív, a beteget jelentősen terhelő beavatkozás. A Langerhans-szigetek átültetése nem jelent nagyobb terhelést, de a szigetgraft túlélése korlátozott. Mindkét beavatkozás közös hátránya a nagyfokú donorhiány. A nehézségek egy része áthidalható lenne olyan „mesterséges β-sejtek” alkalmazásával, amelyek ultrastruktúrája azonos a természetes ß-sejtekével, és glükózdependens módon termelnek és választanak el inzulint. Jelenleg három ilyen módszer is rendelkezésünkre áll: β-sejt-képzés az exokrin pancreas ductalis sejtjeiből, β-sejt-képzés őssejtekből, valamint a transzkripciós faktorok virális bevitelével előidézett Langerhans-sziget-neogenezis. A szerző e három módszerrel szerzett tapasztalatokat, experimentális eredményeket foglalja össze. Orv. Hetil, 2016, 157(19), 740–745.

Open access

C. Cowan K. Hochedlinger G.Q. Daley 2008 Disease-specific induced pluripotent stem cells

Restricted access

, Nakajima K, Tanosaki S, Someya S, Hirano A, Kawaguchi S, Kobayashi E, Fukuda K: Efficient large-scale 2D culture system for human induced pluripotent stem cells and differentiated cardiomyocytes. Stem Cell

Restricted access

557 565 Conrad, S., Renninger, M., Hennenlotter, J. (2008) Generation of pluripotent stem cells from adult human testis. Nature 456 , 344

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors: Judit Várkonyi, Judit Jánosy, László Gopcsa, Tamás Masszi, Júlia Tamáska, Judit Csomor, András Matolcsy, Gábor Tarkovács, Júlia Schönléber, and Ferenc Kolozsváry

myelodysplasia and lymphoproliferation. A disorder of the pluripotent stem cell? Q. J. Med., 1985, 55 , 199. Hanson G. Concurrent myelodysplasia and lymphoproliferation. A disorder of the

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Mahek Anand, Bence Lázár, Roland Tóth, Emőke Páll, Eszter Patakiné Várkonyi, Krisztina Liptói, László Homolya, Zoltán Hegyi, András Hidas, and Elen Gócza

pluripotent stem cells . Cell Rep. 8 , 923 – 932 . Sancho , M. , Di-Gregorio , A. , George , N. , Pozzi , S. , Sánchez , J. M. , Pernaute , B. and Rodríguez , T. A. ( 2013

Open access

target for treatment. Below, a central node connects this arc to two clusters of highly interconnected research specialties, one on neuronal stem cells and one on embryonic and pluripotent stem cells. The central node itself is hard to label, as

Restricted access