Search Results

You are looking at 1 - 10 of 22 items for :

  • "policy implementation" x
Clear All
Authors: Dávid László Tárnoki, Ádám Domonkos Tárnoki, László Csáthy and Mark J. Travers

Bevezetés: 2009-ben egy budapesti közkórházban történt dohányfüst-felmérési vizsgálat nagymértékű szennyezettséget igazolt. A belélegezhető 2,5 mikrométer átmérőnél kisebb részecskék (PM2,5) koncentrációja 1 és 336 μg/m3 között változott. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a beltéri légszennyezettség változását 2009 és 2012 között, a 2011-es törvényi szigorítást követően. Módszer: A légszennyezettséget TSI SidePak AM510 Personal Aerosol Monitorral mérték. Eredmények: A betegellátó részlegeken a PM2,5-szintek átlagosan 92%-kal csökkentek, 87,7 µg/m3-ről 6,9 µg/m3-re. A nem betegellátó részlegeken a PM2,5-szint 67%-kal nőtt, 64,8 µg/m3-ről 108,0 µg/m3-re. A növekedést csak a nyilvános mellékhelyiségekben mért nagy PM2,5-szint-emelkedés okozta. A nyilvános mellékhelyiségeket kizárva, 83%-os csökkenést találtak a PM2,5-ben, a nem betegellátó részlegeket tekintve 64,8 µg/m3-ről 11,1 µg/m3 szintre csökkent. Következtetések: A 2011. évi XLI. törvénynek köszönhetően a PM2,5-értékek jelentősen a normális határérték alá csökkentek. Az egészségügyi személyzet és a páciensek dohányzása a kevésbé forgalmas helyiségekbe szorult vissza. A törvény szigorúbb végrehajtására van szükség a teljes kórházi dohányfüstmentesség eléréséhez. Orv. Hetil., 2013, 154, 658–664.

Open access

Absztrakt:

A felsőoktatási intézmények szerepváltozásai, a harmadik misszió feltűnése és erősödése és az ezeknek megfelelő vagy ezekhez igazodó irányítási megoldások, működési keretek, az állam és a felsőoktatási intézmények viszonyának alakulása több évtizede témája a felsőoktatás-politika változásával, az irányítás kérdéseivel foglalkozó kutatóknak, szerzőknek (Clark 1983; Etkowitz 1997; Clark 1998; van Vaught–de Boer 2015; Gronitzka–Massen–de Boer 2017, hogy csak néhány ismertebbre utaljunk). A hazai kutatókat is foglalkoztatta ez a témakör (Barakonyi, Hrubos, Keczer, Kováts, Polónyi számos írása), ami bőséges muníciót ad a kutatásra, ugyanis az irányítás és az intézményi státus kérdéseivel rendre együtt járnak az intézmények kormányzásának, vezetési struktúrájának és finanszírozásának a kérdései is. Az intézményi működési keretek alakítására irányuló magyar felsőoktatás-politikai törekvések hosszabb időszakot átfogó áttekintésére azonban csak kevesen vállalkoztak (Polónyi 2009; Veres 2016a, 2016b). Jelen írás arra tesz kíséreltet, hogy áttekintse az elmúlt három évtized törekvéseit és fejleményeit e téren, keresve a jellegzetes azonosságokat vagy épp sajátos különbségeket.

Open access

. Duso, T., Neven, D., Röller, L. H. (2003): The Political Economy of European Merger Control: Evidence Using Stock Market Data. CEPR Working Paper No. 40. Dutz, M. A., Vagliasindi, M. (1999): Competition Policy

Restricted access

Abstract  

We examine the assumptions and data base used by researchers who have tested the Ortega hypothesis. We find that the assumptions are not supported by the data and that the data are faulty. We conclude that the results are artifactual. We recommend that any policy implemented on the basis of this research be suspended.

Restricted access

://www.gfors.eu/fileadmin/download/KnowledgeScapes.pdf (letöltve: 2007. 10. 01.) Nagy I. (2008): Városökológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs. Nilsson, M. et al. (2009): Environmental integration and policy implementation: Competing governance mods in

Restricted access

Bank of International Settlements (1999): Market Liquidity: Research Findings and Selected Policy Implementations. Committee on the Global Financial System Publications No. 11. Committee on the

Restricted access

858 866 Coolsma, J. C. (2003): De uitvoering van beleid [Policy implementation]. In: Hoogerwerf, A. - Herweijer, M. (red.): Overheidsbeleid, Een inleiding in de

Restricted access
Authors: Bruno Ćorić, Lena Malešević Perović and Vladimir Šimić

Processes: A Monetarist Perspective . Journal of Economic Perspectives , 9 ( 4 ): 49 – 72 . Mihov , I. ( 2001 ): Monetary Policy Implementation and Transmission in the

Restricted access

Operacyjnych 2007–2013 (Diversity of Development Policies Implemented through Regional Operational Programmes 2007-2013). Warsaw : Warsaw University; Faculty of Geography and Regional Studies , (PhD thesis

Restricted access

methodology of educational policy implementation problems (context of education reform in Lithuania)] (Doctoral dissertation). Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania . Tavares

Open access