Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "political will" x
  • All content x
Clear All

Pataki Ferenc az énnelés a társadalmi identitástudattal foglalkozó nagyszabású művé__

Restricted access

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Balázs Sághy, Zbigniew Truchlewski, and Blagoy Kitanov

. North, D. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance . Cambridge University Press. Schick, A. (2004): Fiscal Institutions versus Political Will. In: Kopits, G. (ed.): Rules-based Fiscal

Restricted access

Thinking more broadly about policy responses to problematic video game use: A response to Király et al. (2018)

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Douglas A. Gentile

are potentially beneficial, they require a great deal of political will and may have effects that are broader than desired or be difficult to implement at a national scale. However, there are other public policy options, which may provide more

Open access

have on one another, tracking the formal changes and migration of another type of Central Transylvanian dance. In the course of my analysis, I aim to show how the given changes reflect the underlying political will in both Hungarian and Romanian

Open access
Scientometrics
Authors: Md. Dulal Hossain, Junghoon Moon, Hyoung Goo Kang, Sung Chul Lee, and Young Chan Choe

&T capabilities has to be borne by the endogenous leadership of policy maker through the exercise of determined political will for technological self-reliance. Therefore, they should develop programs to facilitate the cooperation among UIG for sustainable national

Restricted access

number of refugees in each country, (b) the history of their settlement, (c) whether the host country is a transit or a destination country, and (d) the political will of elites ( Krasteva, 2012 ). Moreover, access to and quality of education for migrant

Open access