Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "political orientations" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

democratic model in the United States, European countries and Russia, and analyse those in the context of the generational features of the Millennial generation. Due to the broad and diverse geographical and cultural scope of the analysis, the political

Open access

Az anyag azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy vajon a magyar fiatalok miként látják a rendszerváltást követő jelentős gazdasági, társadalmi, politikai és tulajdoni átrendeződési folyamatok következményeit, és minként ítélik meg azoknak a kortársaik (fiatalok) és a saját életükre gyakorolt hatásait. A problémát egy hosszú ideje tesztelt kérdés „mit tart az ifjúság legégetőbb problémájának” kapcsán járja körül társadalmi és regionális metszetben az anyag, melyre az „Ifjúság 2000” kutatásban nyolcezer 15-29 éves fiatal válaszolt. A fiatalok válaszaiból kirajzolódó szubjektív társadalomkép centrumában a „munkanélküliség”, az „alacsony keresetek”, a „lakáshelyzet megoldatlansága” vagy a „létbizonytalanság” problémái állnak, csupa olyan tényező, amely a társadalmi lét legelemibb összefüggéseit kondicionálja. A fiatalok által felrajzolt szubjektív társadalomképből egybeesve a reálfolyamatokkal megállapítható, hogy a magyar ifjúság reálisan - nem pesszimistán - értékeli a körülötte zajló folyamatokat. Ugyanakkor az is jól érzékelhető, hogy e társadalmi méretekben megoldatlan problémák súlyos feszültségeket keltenek körükben, melyekre az eddigiekben nem születtek adekvát és hatékony politikai és gazdasági válaszok.

Restricted access

terms of political deliberation, this study explores whether and to what extent Twitter is a political forum dominated by a small number of heavy users and whether and to what extent Twitter networks are polarized according to the political orientation

Restricted access

://www.thirdworldtraveler.com/Society/Conservatives_Deconstruct.html . B LOCK , J. , & B LOCK , J. H. ( 2006 ). Nursery school personality and political orientation two decades later . Journal of Research in Personality , 40 ( 5 ), Oct 2006, 734 – 749

Restricted access

The domination of the news media by the political sphere in Hungary is continuously debated in public and scientific discourses. The issue of migration has resurfaced on the Hungarian political and media agenda following the refugee crisis of 2015. The first part of the paper offers a theoretical overview of frame analysis. Framing refers to making an aspect of an issue salient, thus suggesting a certain interpretation and evaluation of the issue. In the second part, the methodology of frame analysis is used to explore representations of refugees and migrants in two parliamentary speeches of the Hungarian Prime Minister and three online media outlets of different political orientations (Híradó, Index, Origo) in September and November 2015. The results show that the PM framed the issue as a symbolic threat and political conflict, while the media emphasized realistic threats, the politically divided and humanitarian aspect of migration. The article highlights some of the instances where the media does not follow the political discourse.

Restricted access

Háttér

A rendszerváltást követő első években erősödött a romaellenesség Magyarországon, de néhány évvel később már csökkentést tapasztalhatunk az elutasítás nyílt kifejeződésében. A kétezres évektől a fokozódó társadalmi, majd gazdasági válság révén kialakult feszültségek hatására az előítéletesség mértéke újra növekedni kezdett.

Célok

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy ma a magyar társadalom tagjai milyen attitűdökkel rendelkeznek a romákkal kapcsolatban. Célunk az volt, hogy egy online, illesztett reprezentatív mintán (N = 1005) kérdőív segítségével felmérjük, milyen arányban határozzák meg a romákkal szembeni elfogadáselutasítás mértékét az előítéletességre való hajlam mellett a demográfiai változók, a politikai orientáció és nemzeti identitás vagy a konkrét csoportnak tulajdonított attribútumok.

Eredmények

A korábbi kutatásokkal ellentétben eredményeink a demográfiai tényezők, a politikai orientáció és a nemzeti identitás másodlagos szerepét mutatták ki, míg a csoportnak tulajdonított felelősség és entitativitás kiemelkedő szerepet kapott a romákkal szembeni elutasítás mértékének bejóslásában.

Konklúzió

Megállapíthatjuk, hogy a romákkal szembeni elutasítás annyira elterjedtté vált, kifejezése oly felszabadult és nyílt, hogy az előítéletességgel általában összefüggő tényezők alapján a romaellenesség nem bejósolható. A romákkal szembeni előítéletek csökkentésére irányuló törekvéseknek tehát figyelembe kell venniük, hogy ma Magyarországon a romaellenesség nem ütközik morális akadályokba, így gyakorlatilag a társadalom minden rétegében magas értéket mutat, akár egy általános egalitáriánus értékrend mellett is.

Restricted access

A sajtóelemzés képes annak kimutatására, hogy mit jelentett a válság 2007-ben, amikor a napjainkban is tartó válság valójában elkezdődött. A két legnagyobb példányszámú hazai napilap elektronikus archívumainak áttekintése után azt állapíthatjuk meg, hogy a válsággal összefüggésben a lapok elsődlegesen részben annak a politikai válságnak a következményeiről cikkeztek, amely 2006 őszén kezdődött az akkori miniszterelnök Balatonőszödön elmondott beszédének nyilvánosságra hozatalával, részben a nemzetközi pénzügyi válság kirobbanásáról tudósítottak, harmadrészt az akkori legnagyobb ellenzéki párt megszólalóinak szociális válságként tálalt megnyilatkozásait tárgyalták. A két lap – politikai irányultságának megfelelően – eltérően írt a válságról a politikai és a szociális válság tekintetében, viszont lényegében azonos módon tárgyalta a pénzügyi válság kibontakozását.

Restricted access

, Martin and Czarnota , Adam (eds), Rethinking the Rule of Law in Post-Communist Europe (CEU Press 2005 ) 3 – 29 . Szente , Zoltán , ‘ The Political Orientation of the

Full access

( Alexander & Link, 2003 ; Link et al., 2004 ) and depression ( BeyondBlue, 2015 ). Religiosity and political orientation had no association with desired social distance in Horch and Hodgins’ ( 2008 ) study of problem gambling stigma, although greater mental

Open access

. R. , Hibbing , M. V. , Eaton , N. R. , Krueger , R. F. , Eaves , L. J. & Hibbing , J. R. ( 2012 ). Genetic and environmental transmission of political orientations . Political Psychology. doi: 10.1111/j.1467-9221.2012.00915.x Gray , J

Open access