Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "political will" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Pataki Ferenc az énnelés a társadalmi identitástudattal foglalkozó nagyszabású művé__

Restricted access

A tanulmány a rendszerváltás jelenségét a modernizáció összefüggésében kísérli meg értelmezni azon kutatások eredményeire alapozva, amelyek a XIX. század elejétől kapitalizálódni kényszerülő hazai fejlődést több modernizációs korszakra bontják. Ezen kutatások nem csupán a kiegyezés utáni vagy a két világháború közti időszakot tekintik modernizációs korszaknak, hanem az állam-szocialista berendezkedést is, továbbá az 1989–90-es rendszerváltást követően máig kialakult-kialakított félperifériás globálkapitalizmus-variánst is. A szerző felveti, hogy a rendszerváltó politikai elit különböző csoportjai vajon ebben a történeti perspektívában közelítettek-e a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójának kihívásaihoz, avagy ezek halmazából indulataiknak, érdekeiknek, felkészültségüknek, ideológiáiknak stb. megfelelően önkényesen válogattak-válogathattak. Ugyanis, ha a rendszerváltó politikai osztály nem a reálviszonyoknak megfelelően definiálta a korszak kihívásait, akkor egyáltalán nem meglepő, hogy nem adott rá adekvát választ, és így a társadalom minden területét hosszú ideje átható újratermelődési zavarok, az őket kísérő súlyos feszültségek és konfliktusok nem utalnak másra, mint a legutóbbi rendszerváltásunk válságára, netán kudarcára. A tanulmány ennek kapcsán számos fontos kérdést vet fel – például, hogy az állami-szövetkezeti tulajdon privatizálása önmagában már kapitalizmus-e, hogy a „piac” politikai akarattal „bevezethető-e”, avagy „kiiktató-e” a társadalomból stb. – melyeken talán érdemes elgondolkodni.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Balázs Sághy
,
Zbigniew Truchlewski
, and
Blagoy Kitanov

. North, D. (1990): Institutions, Institutional Change and Economic Performance . Cambridge University Press. Schick, A. (2004): Fiscal Institutions versus Political Will. In: Kopits, G. (ed.): Rules-based Fiscal

Restricted access

domestic stakeholders in their efforts to combat hate crimes and facilitate the exchange of best practices but a real change cannot be achieved without the genuine political will in the specific countries. Her pragmatic approach originates from her previous

Open access

future established paradigm (that of a fully integrated EU through an only partially organic process of interaction, planning, trial and errors and compromises), submitted to the political will of national governments and the preferences of citizens

Restricted access

Thinking more broadly about policy responses to problematic video game use: A response to Király et al. (2018)

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author:
Douglas A. Gentile

are potentially beneficial, they require a great deal of political will and may have effects that are broader than desired or be difficult to implement at a national scale. However, there are other public policy options, which may provide more

Open access

, Italy, Romania, Slovakia and Spain, stated: “the dearth of political will at all levels of national and sub-national government in Member States is hampering the implementation of the objectives laid out in the NRIS and accompanying policy documents

Open access

have on one another, tracking the formal changes and migration of another type of Central Transylvanian dance. In the course of my analysis, I aim to show how the given changes reflect the underlying political will in both Hungarian and Romanian

Open access

lacked the political will, funding, and enforcement to be effective ( Healy, 2021 ; Healy & Mangin, 2019 ). Any evaluation of PAT in a real-world context would benefit from framing PAT as a) a ‘complex intervention’, administered within b) a wider system

Open access

customary law – both utopian at this moment and not likely to happen in the near future. There is precedent to the near instantaneous creation of customary law, however: in the late 1950s, when the legal regime of outer space was conceived. Political will is

Open access